2001  nr. 10
 
  Redakcja składa podziękowania Pani senator Ligii Urniaż-Grabowskiej, Pani Katarzynie Soborak, Ks. prof. Antoniemu Lewkowi, Ks. prałatowi Zygmuntowi Malackiemu, Ks. dr. Eugeniuszowi Marciniakowi i Ks. kustoszowi Czesławowi Wala za pomoc merytoryczną oraz udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać!

ZAPEWNIAMY AMERYKANÓW O NASZEJ MODLITWIE ZA OFIARY NIENAWIŚCI I TERRORYZMU. NIECH BÓG DA POCIESZENIE RODZINOM TYCH, KTÓRZY ZGINĘLI.
Redakcja Naszej Arki

 
 
 
 Ksiądz Jerzy - droga do kapłaństwa 1   
 
 W służbie Bogu i Ojczyźnie 2   
 
 W obronie różańca 3   
 
 Przez krzyż do zmartwychwstania 4   
 
 Prosimy Cię jako naszą Matkę 5   
 
 Jesteśmy powołani do prawdy 6   
 
 Szkoła w służbie rodzinie i narodowi 7   
 
 W intencji Ojczyzny 8   
 
 Pomógł  
ocalić życie i sumienie tysięcy
9   
 
 Ostatni różaniec  
Księdza Jerzego (fragmenty)
10   
 
 20 lub 30 kilometrów  
za Bydgoszczą
11   
 
 Czterokrotnie bity  
do utraty przytomności
12   
 
 Żegnała Go cała Polska 13   
 
 Wzruszający hołd 14   
 
 Księże Jerzy zwyciężyłeś, zwyciężaj! 15   
 
 Pamiętamy 16   
 
 Z Księgi Pamiątkowej 17   
 
 Budujemy Muzeum  
Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki
18   
 
 Modlitwa o beatyfikację  
ks. Jerzego Popiełuszki
19   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 

Ksiądz Jerzy żyje w naszej pamięci

jako świadek Jezusa Chrystusa. Żywe jest wspomnienie Kapłana-męczennika podczas corocznych pielgrzymek ludzi pracy na Jasną Górę, których był inicjatorem. Coraz bogatsza jest dokumentacja łask otrzymanych za wstawiennictwem Księdza Jerzego. Kościelna Służba Informacyjna parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie na Żoliborzu odnotowuje również inne oznak jego kultu. Imieniem Księdza Jerzego mianuje się wiele ulic, placów, szkół i szpitali - zarówno w kraju jak i zagranicą. W hołdzie Słudze Bożemu wznoszone są pomniki i odsłaniane są tablice pamiątkowe.
  
  Pamiętamy
 
 
  
Gdańsk, parafia św. Brygidy. Symboliczny grób Księdza Jerzego.
 
 
 
 
 
  
Chełm Lubelski
23 października 1999 r. Matka Sługi Bożego Marianna Popiełuszko (pierwsza od lewej) i mgr Teresa Uszko - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Ks. Jerzego Popiełuszki - podczas uroczystości nadania ulicy jego imienia w tym mieście.
 
 
 
 
 
  
Licheń
Pomnik Księdza Jerzego odsłonięto i poświęcono w 1999 r.
 
 
 
 
 
  
Paryż
Fundatorami pomnika Księdza Jerzego są Maria i Andrzej Dembińscy. Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika miała miejsce w 1992 r.
 
 
 
 
 
  
Mariaholm, Norwegia
Miejscem spotkań Polonii norweskiej w kolejne rocznice śmierci Księdza Jerzego jest odległe o 30 km od Oslo miasto, gdzie znajduje się pomnik kapłana.
 
 
 
 
 
  
Szpital Bielański w Warszawie od 1999 r. nosi imię Ks. Jerzego.
 
 
 
 
 
  
Warszawa - Mirów
Skwer Księdza Jerzego Popiełuszki.
Pomnik odsłonięty w 1998 r.
 
 
 
 
 
  
Białystok
5 czerwca 1991 r. Jan Paweł II odsłonił i poświęcił pomnik ks. Jerzego Popiełuszki.
 
 
 
 
 
  
Nowy Jork
Pomnik Księdza Jerzego został odsłonięty i poświęcony w 1990 r.
 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba