2001  nr. 11
 
  Redakcja składa podziękowania o. Redaktorowi Józefowi Mareckiemu OFMCap, o. Rektorowi Janowi Mazurowi OSPPE oraz ks. Janowi Krawcowi SDB za pomoc merytoryczną oraz za udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać!

UWAGA!
W numerze 12
kalendarz "Naszej Arki" 2002

 
 
 
 Wszystkich Świętych 
i Dzień Zaduszny
1   
 
 Patroni dobrej śmierci 2   
 
 Śmierć bramą do wieczności 3   
 
 Ostatnia noc Ojca Pio 4   
 
 Męczennicy XX wieku 5   
 
 Sens cierpienia 6   
 
 Wawel - nekropolia królów 7   
 
 Skałka - Krypta Zasłużonych 8   
 
 Miejsca wiecznego spoczynku 9   
 
 Za drugiego człowieka 10   
 
 Mała bohaterka 11   
 
 Nikogo nie omija 12   
 
 Polskie cmentarze 13   
 
 Litania za zmarłych14   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Polskie cmentarze
 
  W Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny odwiedzamy groby naszych bliskich. Dochowujemy zwyczaju, by pomodlić się za zmarłych, zadbać o rodzinne groby... Kult zmarłych przybliża nas do tej bramy, której my jeszcze nie przeszliśmy, a którą oni już przekroczyli. W listopadzie w naszych modlitwach szczególnie pamiętamy o zmarłych. Wielu ludzi ofiarowuje Msze św. za dusze swoich krewnych. Każda Msza św., modlitwa, wyrzeczenie, odpust czy ofiara złożona w ich intencji, ma dla dusz w czyśćcu cierpiących ogromne znaczenie. Bądźmy wspaniałomyślni dla dusz czyśćcowych, bo kiedyś i my będziemy pragnęli doznać tej ofiarności od innych. I pamiętajmy: "odmierzą wam taką miarą, jaką wy mierzycie" (Łk 6, 38).
 
 
 
 Msze św. gregoriańskie

Tradycja "gregorianek" pochodzi od św. Grzegorza Wielkiego, żyjącego w VI wieku. Ten święty papież przed objęciem Stolicy Piotrowej był opatem benedyktynów w Rzymie. Zmarł wtedy w klasztorze pewien zakonnik, który od lat ukrywał trzy złote monety. Było to dużym wykroczeniem. W trosce o duszę współbrata św. Grzegorz polecił odprawić 30 Mszy św. dzień po dniu. Po ostatniej z nich zmarły mnich ukazał się św. Grzegorzowi i podziękował za uwolnienie od mąk czyśćcowych. Od tego czasu tradycją stało się odprawianie 30 Mszy św. za zmarłych, by Bóg skrócił im karę czyśćca.
 
 
Czy wiesz, że...
 
 

Cmentarz Rakowicki w Krakowie, założony 200 lat temu, należy do najstarszych polskich nekropolii. Spoczywają tu rodzice papieża Jana Pawła II (Emilia i Karol Wojtyłowie) oraz jego brat, Edmund; także Jan Matejko, Helena Modrzejewska i wielu innych sławnych krakowian.
 
 
  
Grób rodziców Ojca Świętego Jana Pawła II - Cmentarz Rakowicki w Krakowie.

Fot. Mariusz Wilk

 
 
 

Cmentarz na Powązkach w Warszawie stanowi centralną nekropolię narodową. Spoczywają tu: Wojciech Bogusławski, Zbigniew Herbert, Jan Kiepura, Stanisław Moniuszko, Bolesław Prus, Władysław Reymont, Edward Rydz-Śmigły.
 
 

Cmentarz na Rossie w Wilnie to najstarszy cmentarz katolicki miasta. Pochowano tutaj ojca Juliusza Słowackiego - Euzebiusza. Znajduje się tu także serce marszałka Józefa Piłsudskiego.
 
 

Cmentarz Łyczakowski we Lwowie to jedna z ważniejszych polskich nekropolii poza granicami kraju. Wydzieloną część stanowi Cmentarz Orląt Lwowskich - młodych bohaterskich obrońców miasta z 1918 r.
 
 
  
Cmentarz Orląt Lwowskich - młodych bohaterskich obrońców miasta z 1918 r.

Fot. Ryszard Rzepecki

 
 
 

Cmentarze w Katyniu, Miednoje i Charkowie trudno porównywać z innymi nekropoliami. Pamięć ofiar zbrodni sowieckiej na polskich oficerach doczekała się uczczenia po półwieczu fałszowania historii.
 
 

W bitwie o Monte Cassino, która w 1944 r. otworzyła aliantom drogę na Rzym, zginęło 924 żołnierzy z 2. Korpusu dowodzonego przez gen. Władysława Andersa. W 1970 r. wśród swoich żołnierzy na tym polskim cmentarzu, spoczął również ich zmarły dowódca.
 
 
  
Cmentarz na Monte Cassino. "Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie".

Fot. Dominika Paluch

 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba