2001  nr. 11
 
  Redakcja składa podziękowania o. Redaktorowi Józefowi Mareckiemu OFMCap, o. Rektorowi Janowi Mazurowi OSPPE oraz ks. Janowi Krawcowi SDB za pomoc merytoryczną oraz za udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać!

UWAGA!
W numerze 12
kalendarz "Naszej Arki" 2002

 
 
 
 Wszystkich Świętych 
i Dzień Zaduszny
1   
 
 Patroni dobrej śmierci 2   
 
 Śmierć bramą do wieczności 3   
 
 Ostatnia noc Ojca Pio 4   
 
 Męczennicy XX wieku 5   
 
 Sens cierpienia 6   
 
 Wawel - nekropolia królów 7   
 
 Skałka - Krypta Zasłużonych 8   
 
 Miejsca wiecznego spoczynku 9   
 
 Za drugiego człowieka 10   
 
 Mała bohaterka 11   
 
 Nikogo nie omija 12   
 
 Polskie cmentarze 13   
 
 Litania za zmarłych14   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Wawel - nekropolia królów
 
  Polacy otaczają szczególną czcią dwie krakowskie nekropolie: w katedrze wawelskiej i na Skałce. W pierwszej spoczywają doczesne szczątki królów, biskupów oraz bohaterów narodowych i wieszczów, w drugiej - luminarzy kultury i nauki.
 
  W Katedrze na Wawelu znajduje się grób św. Stanisława (+1079), który został zamordowany przez króla Bolesława Śmiałego, gdy odprawiał Mszę św. w kościele Na Skałce w Krakowie.
 
 
  
Wnętrze Katedry na Wawelu z sarkofagiem św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

Fot. Adam Bujak

 
 
 W pokorze i łagodności

8 czerwca 1997 r. Ojciec Święty Jan Paweł II podczas Mszy św. na krakowskich Błoniach zaliczył w poczet świętych królową Polski Jadwigę. Żaden inny polski władca nie dostąpił podobnego zaszczytu.
Już za życia królowa Jadwiga cieszyła się szczególnym szacunkiem poddanych z racji swej wyjątkowej pobożności i dobroci. Jej przedwczesna śmierć była przypieczętowaniem życia w służbie Bogu. Odeszła z tego świata wkrótce po urodzeniu córki, Elżbiety Bonifacji. Dziecko zmarło cztery dni przed matką.
Kilka miesięcy wcześniej, jak gdyby przeczuwając, co się zdarzy, królowa pisała do swego męża, Władysława Jagiełły, przebywającego poza Krakowem: "W niebezpieczeństwie śmierci, która często występuje przy porodzie, Panu Bogu (...) chcę się podobać nie w blasku drogich kamieni i złota, ale w pokorze i łagodności".
 
 
 
 
  
Marmurowy sarkofag św. Jadwigi Królowej.

Fot. Adam Bujak

 
 
  Na Wawelu spoczęła większość polskich królów. Od 1333 r. aż po kres I Rzeczypospolitej Katedra na Wawelu pełniła rolę oficjalnej nekropolii monarszej. Pochowano tu także księcia Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszkę, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Józefa Piłsudskiego.
Tradycyjnie Wawel od wieków jest też miejscem wiecznego spoczynku biskupów i kanoników kapituły katedralnej. Ze Skałki przeniesiono tu relikwie św. Stanisława ze Szczepanowa. W katedrze pochowano też m.in. kard. Zbigniewa Oleśnickiego, bpa Piotra Tomickiego, bpa Piotra Gamrata, bpa Andrzeja Zebrzydowskiego, a w bliższych nam czasach kard. Adama Stefana Sapiehę.
Szczególnego znaczenia wawelska nekropolia nabrała po upadku I Rzeczypospolitej, gdy stała się miejscem jednoczącym wszystkich Polaków z trzech zaborów. Przypominała wówczas o latach narodowej chwały.
 
 
 
 
  
W krypcie św. Leonarda spoczywa Tadeusz Kościuszko

Fot. Adam Bujak

 
 
 
Czy wiesz, że...
 
 

Relikwie bł. Wincentego Kadłubka (+1223) - pierwszego polskiego historyka, biskupa krakowskiego, a później zakonnika cystersa - znajdują się w katedrze wawelskiej.
 
 

W wawelskiej nekropolii znajduje się grób króla Władysława Łokietka (+1333). On, jak również królowie: Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk i Jan Olbracht spoczywają pod pomnikami znajdującymi się w Katedrze na Wawelu, a nie w kryptach.
 
 

W krypcie św. Leonarda spoczywa król Jan III Sobieski (+1696), który zniszczył pod Wiedniem potęgę turecką, zagrażającą chrześcijańskiej Europie (serce króla znajduje się w Warszawie w kościele oo. kapucynów).
 
 

Spośród królów polskich w Katedrze na Wawelu nie spoczywają: Ludwik Węgierski, Władysław III Warneńczyk (choć ma w katedrze symboliczny sarkofag), Aleksander Jagiellończyk, Henryk III Walezy, August III Sas i Stanisław August Poniatowski.
 
 

W 1935 r. - pierwotnie w krypcie św. Leonarda - pochowano marszałka Józefa Piłsudskiego (+1935). Jego prochy przeniesiono później do krypty pod wieżą Srebrnych Dzwonów.
 
 

W 1993 r. sprowadzono z Wielkiej Brytanii prochy gen. Władysława Sikorskiego, który zginął w katastrofie lotniczej na Gibraltarze w 1943 r.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba