2001  nr. 11
 
  Redakcja składa podziękowania o. Redaktorowi Józefowi Mareckiemu OFMCap, o. Rektorowi Janowi Mazurowi OSPPE oraz ks. Janowi Krawcowi SDB za pomoc merytoryczną oraz za udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać!

UWAGA!
W numerze 12
kalendarz "Naszej Arki" 2002

 
 
 
 Wszystkich Świętych 
i Dzień Zaduszny
1   
 
 Patroni dobrej śmierci 2   
 
 Śmierć bramą do wieczności 3   
 
 Ostatnia noc Ojca Pio 4   
 
 Męczennicy XX wieku 5   
 
 Sens cierpienia 6   
 
 Wawel - nekropolia królów 7   
 
 Skałka - Krypta Zasłużonych 8   
 
 Miejsca wiecznego spoczynku 9   
 
 Za drugiego człowieka 10   
 
 Mała bohaterka 11   
 
 Nikogo nie omija 12   
 
 Polskie cmentarze 13   
 
 Litania za zmarłych14   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Skałka - Krypta Zasłużonych
 
  Drugim panteonem narodowym jest krakowska Skałka. To miejsce jest wielką lekcją historii, zapisaną nazwiskami spoczywających tu ludzi nauki i sztuki. Tu początkowo był pochowany św. Stanisław Biskup i Męczennik. Tu w 1480 r. złożono ciało słynnego kronikarza i fundatora skałecznego klasztoru oo. paulinów - ks. kanonika Jana Długosza.
 
 
  
Kośćiół Świętego Michała Archanioła na Skałce w Krakowie i klasztor oo. Paulinów.
 
 
 

Współczesna historia nekropolii zaczęła się w 1881 r.
Do Krypty Zasłużonych przeniesiono z Cmentarza Rakowickiego w Krakowie prochy zmarłego dziewięć lat wcześniej poety i profesora geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Wincentego Pola oraz poety Lucjana Siemieńskiego. Jako ostatni w 1955 r. w Krypcie Zasłużonych na Skałce spoczął astronom Tadeusz Banachiewicz.

 
 
 
 
  
W Krypcie Zasłużonych na Skałce spoczywają wybitni Polacy - ludzie nauki i kultury.

Zdjęcia: archiwum oo. paulinów

 
 
 

Na Skałce znajdują się groby m.in.: poetów Wincentego Pola (+1872) i Adama Asnyka (+1897), powieściopisarza Józefa Ignacego Kraszewskiego (+1887), artysty-malarza Jacka Malczewskiego (+1929), artysty-malarza i dramaturga Stanisława Wyspiańskiego (+1907), kompozytora Karola Szymanowskiego (+1937), aktora Ludwika Solskiego (+1954).
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba