2001  nr. 11
 
  Redakcja składa podziękowania o. Redaktorowi Józefowi Mareckiemu OFMCap, o. Rektorowi Janowi Mazurowi OSPPE oraz ks. Janowi Krawcowi SDB za pomoc merytoryczną oraz za udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać!

UWAGA!
W numerze 12
kalendarz "Naszej Arki" 2002

 
 
 
 Wszystkich Świętych 
i Dzień Zaduszny
1   
 
 Patroni dobrej śmierci 2   
 
 Śmierć bramą do wieczności 3   
 
 Ostatnia noc Ojca Pio 4   
 
 Męczennicy XX wieku 5   
 
 Sens cierpienia 6   
 
 Wawel - nekropolia królów 7   
 
 Skałka - Krypta Zasłużonych 8   
 
 Miejsca wiecznego spoczynku 9   
 
 Za drugiego człowieka 10   
 
 Mała bohaterka 11   
 
 Nikogo nie omija 12   
 
 Polskie cmentarze 13   
 
 Litania za zmarłych14   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Miejsca wiecznego spoczynku
 
  Św. Andrzej Bobola, jezuita (+1657).
 
 
  
Św. Andrzej Bobola

Fot. archiwum oo. jezuitów

 
 
  Żył w czasach opisanych w "Ogniem i mieczem", szerzył wiarę katolicką na Polesiu. Został pochwycony przez Kozaków i poddany okrutnym torturom. Bito go, wyrywano paznokcie, obdzierano ze skóry i zadawano inne męczarnie, aby w końcu dobić go ciosem szabli. Stała się rzecz zadziwiająca: ciało Andrzeja Boboli zachowało się po śmierci.
Początkowo ciało św. Andrzeja Boboli spoczywało w kościele w Pińsku. Następnie przeniesiono je do Połocka na Białorusi. W 1922 r. zostało wykradzione z kościoła w Połocku i wywiezione przez komunistów do Moskwy, do gmachu Higienicznej Wystawy Ludowego Komisariatu Zdrowia. Dopiero dzięki usilnym zabiegom papieża Piusa XI zwłoki zostały sprowadzone do Rzymu. Po kanonizacji męczennika w 1938 r. ciało odbyło kolejną podróż - do Warszawy, gdzie szczęśliwie przetrwało wojnę i powstanie warszawskie. Dziś spoczywa pod głównym ołtarzem Kościoła św. Andrzeja Boboli w Warszawie.
 
 
Czy wiesz że...
 
 

Relikwie bł. Marii Angeli Truszkowskiej (+1899) - założycielki felicjanek, której sensem życia była - jak powiedział Jan Paweł II - "troska o wszystkich głodnych chleba, serca i domu oraz prawdy Ewangelii", znajdują się w kościele Niepokalanego Serca Maryi w Krakowie przy ul. Smoleńsk.
 
 

Św. Rafała Kalinowskiego (+1907) - karmelitę bosego, powstańca, któremu przyszło spędzić 10 lat na zesłaniu na Syberii - pochowano na cmentarzu w Czernej koło Krakowa. Obecnie relikwie św. Rafała znajdują się w klasztorze w Czernej.
Relikwie bł. Honorata Koźmińskiego (+1916) - kapucyna, założyciela wielu zgromadzeń zakonnych - znajdują się w klasztorze oo. kapucynów w Nowym Mieście nad Pilicą.
 
 

Doczesne szczątki św. Brata Alberta, Adama Chmielowskiego, (+1916) - powstańca, artysty malarza, opiekuna bezdomnych i ubogich - spoczywają w kościele Ecce Homo w Krakowie.
 
 

Relikwie św. Siostry Faustyny (+1938) - apostołki Miłosierdzia Bożego - znajdują się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach pod słynnym obrazem Bożego Miłosierdzia.
 
 

Ciało bł. Urszuli Ledóchowskiej (+1939) - założycielki szarych urszulanek, nauczycielki i wychowawczyni dzieci i młodzieży - spoczywa w Pniewach koło Poznania.
 
 
  
Relikwie św. Wojciecha (+997) Biskupa i Męczennika, zamordowanego przez pruskich pogan, gdy odprawiał Mszę świętą, znajdują się w Katedrze Gnieźnieńskiej.

Fot. Adam Bujak

 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba