2001  nr. 12
 
  Redakcja składa podziękowania Księdzu Profesorowi Waldemarowi Chrostowskiemu oraz Ojcu Komisarzowi Nikodemowi Gdykowi za pomoc merytoryczną oraz za udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać!

Drodzy Czytelnicy!
Numer grudniowy Naszej Arki, który oddajemy do Waszych rąk,to album-przewodnik po Ziemi Świętej, będącej kolebką naszej wiary; po ziemi Pana Jezusa, po ziemi Jego narodzin, nauczania, męki, śmierci i zmartwychwstania.
W naszej pielgrzymce odwiedzamy m.in. Betlejem. Tam przyszła na świat Boża Dziecina. Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia będą dla Was źródłem nadziei i pokoju. Serdeczne życzenia radosnego przeżywania pamiątki narodzenia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa składa
redakcja
Do tego numeru "Naszej Arki" dołączamy kalendarz na rok 2002.

 
 
 
 Kalendarz 2002 1   
 
 Piąta Ewangelia 2   
 
 Ziemia Święta 
Śladami Chrystusa
3   
 
 Nazaret 
Oto ja służebnica Pańska
4   
 
 Ain Karem 
Wielbi dusza moja Pana
5   
 
 Betlejem 
Bóg się rodzi
6   
 
 Jordan 
Tyś jest mój Syn umiłowany
7   
 
 Góra Kuszenia 
Idź precz, szatanie!
8   
 
 Kana Galilejska 
Napełnijcie stągwie wodą
9   
 
 Jezioro Genezaret 
Jezioro Jezusa i Jego miasto  
Kafarnaum
10   
 
 Góra Błogosławieństw 
Błogosławieni, którzy...
11   
 
 Tabgha 
Cud rozmnożenia chleba 
Paś baranki moje
12   
 
 Góra Tabor 
Przemienienie Pańskie
13   
 
 Sychem 
Rozmowa z Samarytanką
14   
 
 Betania 
Łazarz wstał z grobu
15   
 
 Betfage 
Wjazd do Jerozolimy
16   
 
 Jerozolima 17   
 
 Jerozolima 
Kalwaria i Grób Boży
18   
 
 Jerozolima 
Miasto trzech religii
19   
 
 Emaus 
Poznali Go po łamaniu chleba
20   
 
 Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi Świętej
21   
 
 Kustodia Ziemi Świętej 22   
 
 Komisariat Ziemi Świętej w Polsce 23   
 
 Polacy w Ziemi Świętej24   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Jezioro Genezaret 
Jezioro Jezusa i Jego miasto  
Kafarnaum
 
 
JEZIORO GENEZARET
 
  Genezaret można nazwać "Jeziorem Jezusa", gdyż wiele wydarzeń opisanych w Ewangeliach działo się właśnie nad nim lub na jego wodach.
 
  Nad brzegami Genezaret leży Kafarnaum, Tabgha oraz Tyberiada. Jezus wielokrotnie przepływał łodzią przez to jezioro. Kroczył po jego wodach do uczniów, uciszył jego wzburzone fale. Korzystając z łodzi nauczał tłumy, które zbierały się nad brzegami jeziora. Tu ukazał się po Zmartwychwstaniu i przekazał władzę pasterską
św. Piotrowi.
 
 
 
 Trochę geografii.

Powierzchnia jeziora wynosi 144 km kwadratowych, a jego obwód 65 km. Jest długie na 21 km, jego szerokość dochodzi do 12 km, a głębokość wynosi 48 m. Tafla wody znajduje się ok. 210 m poniżej poziomu Morza Śródziemnego. Jezioro zasilają wody Jordanu. W różnych czasach nosiło ono różne nazwy. Kształtem przypomina cytrę, stąd jego hebrajska nazwa "Kinneret". Od przylegającej do niego równiny Genezaret pochodzi nazwa Jezioro Genezaret, od krainy, w której się znajduje - Jezioro Galilejskie, a od największego miasta wybudowanego nad jego wodami - Jezioro lub Morze Tyberiadzkie.

 
 Cudowny połów ryb.

Jezus polecił Szymonowi Piotrowi wypłynąć na głębię i zarzucić sieci. Choć wcześniej przez całą noc rybacy nic nie złowili, teraz ich sieci stały się tak ciężkie od ryb, że zaczęły się rwać.

Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: "Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny". I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali (...). Lecz Jezus rzekł do Szymona: "Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił". I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim(Łk 5, 8-11).

 
 
  
Rafael, Cudowny połów, Muzeum Watykańskie
 

 
 Jezus chodzi po jeziorze.

Uczniowie Jezusa przeprawiali się łodzią na drugi brzeg jeziora. W pewnej chwili dojrzeli, że ktoś zbliża się do łodzi, krocząc po wodzie. Ze strachu zaczęli krzyczeć.

Jezus zaraz przemówił do nich: "Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!" Na to odezwał się Piotr: "Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!". A On rzekł: "Przyjdź!" Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: "Panie, ratuj mnie!". Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: "Czemu zwątpiłeś, małej wiary?" (Mt 14, 27-31).

 
 
  
Julius Schnorr, Pan Jezus ratuje tonącego Piotra
 

 
 Uciszenie burzy.

Podczas przeprawy Jezusa i Jego uczniów przez jezioro, zerwał się gwałtowny wiatr. Wzburzona woda zaczęła wdzierać się do łodzi. Uczniowie zbudzili śpiącego w łodzi Nauczyciela.

On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: "Milcz, ucisz się!" Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. (...) Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: "Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?" (Mk 4, 39, 41).

 
 
  
Rembrandt van Rijn, Jezus ucisza burzę
 


 
 
KAFARNAUM
 
  Kafarnaum było ważnym ośrodkiem działalności Jezusa. Ewangelia według św. Mateusza mówi o nim jako o "Jego mieście".
 
  W czasach Jezusa była to znaczna osada rybacka, leżąca na trakcie "Via Maris", czyli drogi prowadzącej z Egiptu przez Damaszek do Mezopotamii. Dlatego znajdował się tu mały garnizon wojskowy i urząd celny.
Kafarnaum zasłynęło dokonanymi przez Jezusa cudami. Wielu ludziom Chrystus przywrócił zdrowie i siły, wielu uwolnił od ułomności. Sparaliżowanym wracała sprawność kończyn, niewidomi odzyskiwali wzrok, cierpiący wyzbywali się bólu.
Miasto, położone na północnym wybrzeżu Jeziora Genezaret, nie dotrwało do naszych czasów, w przeciwieństwie do Nazaret czy Betlejem. Znikło, zniszczone w VII w. przez silne trzęsienie ziemi. Spełniły się słowa Jezusa: A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz (Mt 11, 23).
 
 
  
"Synagoga Jezusa". Pielgrzymi odwiedzają w Kafarnaum ruiny synagogi z III/IV wieku. Udostępnienie im tych miejsc to zasługa ojców franciszkanów.

Fot. arch. ks. A. Gawendy

 
 
 Cudowne znaki

Wśród uzdrowionych przez Jezusa znalazła się teściowa Szymona Piotra. Trapiła ją wysoka gorączka. Jezus ujął kobietę za rękę, a ona natychmiast wyzdrowiała.

Pan Jezus wskrzesił córkę Jaira, przełożonego synagogi. Przybywszy do domu Jaira rzekł: "Dziewczynko, wstań" - ona zaś, natychmiast, na oczach rodziców, podniosła się z posłania.

O tym, jak wielkie tłumy otaczały Chrystusa w Kafarnaum, mogą świadczyć okoliczności uzdrowienia paralityka. Przyniesiono chorego do Jezusa, lecz ludzie niosący łóżko nie mogli się przebić przez tłum. Weszli więc na dach i przez otwór opuścili chorego wraz z łożem do pomieszczenia, w którym znajdował się Jezus.
 
 
 
 

Ojciec Święty w Kafarnaum 24 marca 2000 r.
Papież, pielgrzymując śladami Jezusa nad brzegami Jeziora Galilejskiego, modlił się w Sanktuarium Domu Piotra w Kafarnaum.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba