2001  nr. 12
 
  Redakcja składa podziękowania Księdzu Profesorowi Waldemarowi Chrostowskiemu oraz Ojcu Komisarzowi Nikodemowi Gdykowi za pomoc merytoryczną oraz za udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać!

Drodzy Czytelnicy!
Numer grudniowy Naszej Arki, który oddajemy do Waszych rąk,to album-przewodnik po Ziemi Świętej, będącej kolebką naszej wiary; po ziemi Pana Jezusa, po ziemi Jego narodzin, nauczania, męki, śmierci i zmartwychwstania.
W naszej pielgrzymce odwiedzamy m.in. Betlejem. Tam przyszła na świat Boża Dziecina. Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia będą dla Was źródłem nadziei i pokoju. Serdeczne życzenia radosnego przeżywania pamiątki narodzenia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa składa
redakcja
Do tego numeru "Naszej Arki" dołączamy kalendarz na rok 2002.

 
 
 
 Kalendarz 2002 1   
 
 Piąta Ewangelia 2   
 
 Ziemia Święta 
Śladami Chrystusa
3   
 
 Nazaret 
Oto ja służebnica Pańska
4   
 
 Ain Karem 
Wielbi dusza moja Pana
5   
 
 Betlejem 
Bóg się rodzi
6   
 
 Jordan 
Tyś jest mój Syn umiłowany
7   
 
 Góra Kuszenia 
Idź precz, szatanie!
8   
 
 Kana Galilejska 
Napełnijcie stągwie wodą
9   
 
 Jezioro Genezaret 
Jezioro Jezusa i Jego miasto  
Kafarnaum
10   
 
 Góra Błogosławieństw 
Błogosławieni, którzy...
11   
 
 Tabgha 
Cud rozmnożenia chleba 
Paś baranki moje
12   
 
 Góra Tabor 
Przemienienie Pańskie
13   
 
 Sychem 
Rozmowa z Samarytanką
14   
 
 Betania 
Łazarz wstał z grobu
15   
 
 Betfage 
Wjazd do Jerozolimy
16   
 
 Jerozolima 17   
 
 Jerozolima 
Kalwaria i Grób Boży
18   
 
 Jerozolima 
Miasto trzech religii
19   
 
 Emaus 
Poznali Go po łamaniu chleba
20   
 
 Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi Świętej
21   
 
 Kustodia Ziemi Świętej 22   
 
 Komisariat Ziemi Świętej w Polsce 23   
 
 Polacy w Ziemi Świętej24   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Tabgha 
Cud rozmnożenia chleba 
Paś baranki moje
 
  Leżąca nad Jeziorem Genezaret Tabgha - oddalona o 3 km od Kafarnaum - należy do najważniejszych miejsc, w których nauczał Jezus. Tu też dokonał On cudownego rozmnożenia chleba.
 
  Jezus nauczał wielkie tłumy. Ewangelista Mateusz pisze, że było tam ok. pięciu tysięcy mężczyzn, a także kobiety i dzieci. Uczniowie mieli tylko pięć chlebów i dwie ryby. Jezus polecił wszystkim usiąść na trawie, a sam spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i zajął się łamaniem chleba. Podawał go uczniom, ci zaś przekazywali je innym. I tak wszyscy zaspokoili głód. A po zebraniu tego, co pozostało, mieli jeszcze dwanaście koszy ułomków.
 
 
  
Dziś w miejscu cudu stoi Sanktuarium Rozmnożenia Chleba.

Fot. arch. ks. A. Gawendy

 
 
  Tabgha jest też związana z pojawieniem się Jezusa już po Zmartwychwstaniu, gdy przybył On przekazać Piotrowi władzę nad Kościołem. "Paś baranki moje!" - powiedział Pan swemu uczniowi.
 
  To szczególne miejsce, ulubione przez samego Jezusa, zawsze miało dla chrześcijan wyjątkowe znaczenie. Dzięki badaniom archeologicznym wiemy, że kilkakrotnie stawiano w nim kościoły, które niestety ulegały zniszczeniu w zawierusze dziejów. Obecnie stoi tu niewielka współczesna świątynia zwana Kościołem Prymatu lub Kaplicą Prymatu, wzniesiona w 1933 r. Znajduje się na skale, o którą rozbijają się wody Jeziora Genezaret.
 
 
  
Kościół Prymatu.
 
 
 

Ojciec Święty w kościele Prymatu Piotra w Tabdze 24 marca 2000 r.
Papież Jan Paweł II modlił się w skupieniu i ucałował skałę upamiętniającą spotkanie Jezusa z Piotrem.

 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba