2001  nr. 12
 
  Redakcja składa podziękowania Księdzu Profesorowi Waldemarowi Chrostowskiemu oraz Ojcu Komisarzowi Nikodemowi Gdykowi za pomoc merytoryczną oraz za udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać!

Drodzy Czytelnicy!
Numer grudniowy Naszej Arki, który oddajemy do Waszych rąk,to album-przewodnik po Ziemi Świętej, będącej kolebką naszej wiary; po ziemi Pana Jezusa, po ziemi Jego narodzin, nauczania, męki, śmierci i zmartwychwstania.
W naszej pielgrzymce odwiedzamy m.in. Betlejem. Tam przyszła na świat Boża Dziecina. Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia będą dla Was źródłem nadziei i pokoju. Serdeczne życzenia radosnego przeżywania pamiątki narodzenia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa składa
redakcja
Do tego numeru "Naszej Arki" dołączamy kalendarz na rok 2002.

 
 
 
 Kalendarz 2002 1   
 
 Piąta Ewangelia 2   
 
 Ziemia Święta 
Śladami Chrystusa
3   
 
 Nazaret 
Oto ja służebnica Pańska
4   
 
 Ain Karem 
Wielbi dusza moja Pana
5   
 
 Betlejem 
Bóg się rodzi
6   
 
 Jordan 
Tyś jest mój Syn umiłowany
7   
 
 Góra Kuszenia 
Idź precz, szatanie!
8   
 
 Kana Galilejska 
Napełnijcie stągwie wodą
9   
 
 Jezioro Genezaret 
Jezioro Jezusa i Jego miasto  
Kafarnaum
10   
 
 Góra Błogosławieństw 
Błogosławieni, którzy...
11   
 
 Tabgha 
Cud rozmnożenia chleba 
Paś baranki moje
12   
 
 Góra Tabor 
Przemienienie Pańskie
13   
 
 Sychem 
Rozmowa z Samarytanką
14   
 
 Betania 
Łazarz wstał z grobu
15   
 
 Betfage 
Wjazd do Jerozolimy
16   
 
 Jerozolima 17   
 
 Jerozolima 
Kalwaria i Grób Boży
18   
 
 Jerozolima 
Miasto trzech religii
19   
 
 Emaus 
Poznali Go po łamaniu chleba
20   
 
 Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi Świętej
21   
 
 Kustodia Ziemi Świętej 22   
 
 Komisariat Ziemi Świętej w Polsce 23   
 
 Polacy w Ziemi Świętej24   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Góra Tabor 
Przemienienie Pańskie
 
  Jej widok był znany Jezusowi od najmłodszych lat, bowiem górę Tabor dzieli od Nazaretu ok. 10 kilometrów. Ewangelie nie wymieniają góry z nazwy, jednak tradycja chrześcijańska związała ją z Przemienieniem Pańskim.
 
 
  
Góra Tabor. To samotne majestatyczne wzniesienie (wysokość 588 m n.p.m.) ma charakterystyczny spłaszczony szczyt, z którego rozciąga się wyjątkowy widok.
 
 
  Wyznawcy Chrystusa już w IV wieku wznieśli w tym miejscu sanktuarium poświęcone tajemnicy Przemienienia. Następnie wybudowano trzy bazyliki upamiętniające trzy namioty, które Piotr chciał postawić dla Jezusa, Mojżesza i Eliasza. W XIII w. sanktuarium zostało zburzone i dopiero w 1924 r. ojcowie franciszkanie wybudowali tam wspaniałą bazylikę.
 
 
  
Bazylika Przemienienia Pańskiego na Górze Tabor.

Swoim kształtem nawiązuje do wzorów architektonicznych z okresu między IV a VII wiekiem. W krypcie, do której schodzi się po stopniach rozciągniętych na całą szerokość nawy głównej, zobaczyć można mury i ołtarz dawnej świątyni, odkryte w trakcie wykopalisk archeologicznych.

Fot. arch. "Ziemi Świętej"

 
 
 
  
Piękna mozaika Przemienienia Pańskiego wewnątrz bazyliki. Jezus zabrał z sobą na górę Piotra, Jana i Jakuba. Tam uczniowie najpierw ujrzeli, jak zajaśniała twarz Chrystusa, a szaty Jego stały się lśniąco białe. Potem ukazali się im Mojżesz i Eliasz. Z obłoku dał się słyszeć głos: To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie! (por. Łk 9, 28-36, Mt 17,1-13).

Fot. arch. ks. A. Gawendy

 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba