2001  nr. 12
 
  Redakcja składa podziękowania Księdzu Profesorowi Waldemarowi Chrostowskiemu oraz Ojcu Komisarzowi Nikodemowi Gdykowi za pomoc merytoryczną oraz za udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać!

Drodzy Czytelnicy!
Numer grudniowy Naszej Arki, który oddajemy do Waszych rąk,to album-przewodnik po Ziemi Świętej, będącej kolebką naszej wiary; po ziemi Pana Jezusa, po ziemi Jego narodzin, nauczania, męki, śmierci i zmartwychwstania.
W naszej pielgrzymce odwiedzamy m.in. Betlejem. Tam przyszła na świat Boża Dziecina. Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia będą dla Was źródłem nadziei i pokoju. Serdeczne życzenia radosnego przeżywania pamiątki narodzenia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa składa
redakcja
Do tego numeru "Naszej Arki" dołączamy kalendarz na rok 2002.

 
 
 
 Kalendarz 2002 1   
 
 Piąta Ewangelia 2   
 
 Ziemia Święta 
Śladami Chrystusa
3   
 
 Nazaret 
Oto ja służebnica Pańska
4   
 
 Ain Karem 
Wielbi dusza moja Pana
5   
 
 Betlejem 
Bóg się rodzi
6   
 
 Jordan 
Tyś jest mój Syn umiłowany
7   
 
 Góra Kuszenia 
Idź precz, szatanie!
8   
 
 Kana Galilejska 
Napełnijcie stągwie wodą
9   
 
 Jezioro Genezaret 
Jezioro Jezusa i Jego miasto  
Kafarnaum
10   
 
 Góra Błogosławieństw 
Błogosławieni, którzy...
11   
 
 Tabgha 
Cud rozmnożenia chleba 
Paś baranki moje
12   
 
 Góra Tabor 
Przemienienie Pańskie
13   
 
 Sychem 
Rozmowa z Samarytanką
14   
 
 Betania 
Łazarz wstał z grobu
15   
 
 Betfage 
Wjazd do Jerozolimy
16   
 
 Jerozolima 17   
 
 Jerozolima 
Kalwaria i Grób Boży
18   
 
 Jerozolima 
Miasto trzech religii
19   
 
 Emaus 
Poznali Go po łamaniu chleba
20   
 
 Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi Świętej
21   
 
 Kustodia Ziemi Świętej 22   
 
 Komisariat Ziemi Świętej w Polsce 23   
 
 Polacy w Ziemi Świętej24   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Jerozolima
 
  Podążając śladami Zbawiciela dochodzimy do Jerozolimy. Można tu zobaczyć miejsce po dawnej świątyni, do której Rodzice przynieśli Jezusa, a w której On później nauczał. Można udać się do Wieczernika, a następnie przejść do Ogrodu Oliwnego, aby klęknąć na miejscu modlitwy i pojmania Chrystusa. Tu, w Jerozolimie, poprzez Jego śmierć na krzyżu dokonało się wielkie dzieło Odkupienia. Tu miały miejsce Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie.
 
 
  
Dziś w Jerozolimie splatają się różne kultury i religie. W starej części miasta sąsiadują ze sobą dzielnice: chrześcijańska, ormiańska, muzułmańska i żydowska.

Fot. Ryszard Rzepecki

 
 
 Ogród Getsemani

Dobrze pamiętamy to miejsce z kart Ewangelii: tu właśnie, w ogrodzie u stóp Góry Oliwnej, Judasz wydał Jezusa w ręce siepaczy. Getsemani to miejsce modlitwy Jezusa oraz Jego pojmania.
 
 
  
Bazylika Agonii przylega do Ogrodu Oliwnego. Zwie się ją też Kościołem Wszystkich Narodów ze względu na udział wiernych z wielu krajów w ufundowaniu świątyni.

Fot. arch. "Ziemi Świętej"

 
 
 Kościół "Pater noster"

Na grzbiecie Góry Oliwnej Jezus uczył Apostołów modlitwy "Ojcze nasz". Dziś wznosi się tu kościół "Pater noster". W kościelnych krużgankach można przeczytać tę modlitwę w 62 językach, również po polsku. Polska tablica została ufundowana przez żołnierzy 8. Brygady Strzelców, którzy w 1943 r. wędrowali do Ojczyzny przez Ziemię Świętą.
 
 Wieczernik

Jakże doniosłe wydarzenia wiążą się z miejscem, w którym Jezus spożył ostatnią wieczerzę w gronie uczniów. Wszak tu została ustanowiona Eucharystia. I tu po Zmartwychwstaniu uczniowie ujrzeli Pana. Wieczernik uważany jest za miejsce narodzin Kościoła. Burzliwe dzieje Jerozolimy sprawiły, że nie ma dziś domu, w którym odbyła się ostatnia wieczerza. W tym miejscu, w klasztorze franciszkańskim z XIV wieku, znajduje się zrekonstruowana sala Wieczernika, usytuowana - zgodnie ze słowami Ewangelii - na piętrze.
 
 
  

Fot. arch. ks. A. Gawendy

 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba