2001  nr. 12
 
  Redakcja składa podziękowania Księdzu Profesorowi Waldemarowi Chrostowskiemu oraz Ojcu Komisarzowi Nikodemowi Gdykowi za pomoc merytoryczną oraz za udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać!

Drodzy Czytelnicy!
Numer grudniowy Naszej Arki, który oddajemy do Waszych rąk,to album-przewodnik po Ziemi Świętej, będącej kolebką naszej wiary; po ziemi Pana Jezusa, po ziemi Jego narodzin, nauczania, męki, śmierci i zmartwychwstania.
W naszej pielgrzymce odwiedzamy m.in. Betlejem. Tam przyszła na świat Boża Dziecina. Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia będą dla Was źródłem nadziei i pokoju. Serdeczne życzenia radosnego przeżywania pamiątki narodzenia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa składa
redakcja
Do tego numeru "Naszej Arki" dołączamy kalendarz na rok 2002.

 
 
 
 Kalendarz 2002 1   
 
 Piąta Ewangelia 2   
 
 Ziemia Święta 
Śladami Chrystusa
3   
 
 Nazaret 
Oto ja służebnica Pańska
4   
 
 Ain Karem 
Wielbi dusza moja Pana
5   
 
 Betlejem 
Bóg się rodzi
6   
 
 Jordan 
Tyś jest mój Syn umiłowany
7   
 
 Góra Kuszenia 
Idź precz, szatanie!
8   
 
 Kana Galilejska 
Napełnijcie stągwie wodą
9   
 
 Jezioro Genezaret 
Jezioro Jezusa i Jego miasto  
Kafarnaum
10   
 
 Góra Błogosławieństw 
Błogosławieni, którzy...
11   
 
 Tabgha 
Cud rozmnożenia chleba 
Paś baranki moje
12   
 
 Góra Tabor 
Przemienienie Pańskie
13   
 
 Sychem 
Rozmowa z Samarytanką
14   
 
 Betania 
Łazarz wstał z grobu
15   
 
 Betfage 
Wjazd do Jerozolimy
16   
 
 Jerozolima 17   
 
 Jerozolima 
Kalwaria i Grób Boży
18   
 
 Jerozolima 
Miasto trzech religii
19   
 
 Emaus 
Poznali Go po łamaniu chleba
20   
 
 Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi Świętej
21   
 
 Kustodia Ziemi Świętej 22   
 
 Komisariat Ziemi Świętej w Polsce 23   
 
 Polacy w Ziemi Świętej24   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Jerozolima 
Kalwaria i Grób Boży
 
  Stajemy na Golgocie - miejscu ukrzyżowania. Upadamy na kolana i całujemy miejsce, na którym wbity był Krzyż Zbawiciela, następnie przechodzimy do Grobu Pańskiego. W czasach Jezusa Golgota znajdowała się poza murami miasta na terenie nieczynnego kamieniołomu. Dzisiaj to skaliste wzniesienie jest wkomponowane w zabudowania sakralne związane ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. Miejsca święte dla każdego chrześcijanina - Kalwarię i Grób Chrystusa - chroni monumentalna Bazylika Grobu Bożego.
 
 
  
Pęknięta Skała Golgoty. Pod ołtarzem Kalwarii przez szybę można zobaczyć szczelinę skalną, powstałą w momencie śmierci Chrystusa, gdy "ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać" (Mt 27, 51).

Fot. arch. ks. A. Gawendy

 
 
 Droga Krzyżowa

Chrystus dźwigał swój krzyż z pretorium Piłata, gdzie odbył się proces, na miejsce ukrzyżowania - Golgotę. Szedł ciasnymi uliczkami Jerozolimy, otoczony obojętnym tłumem. Dzisiaj wierni podążają tą samą drogą. Wyruszają z dziedzińca szkoły muzułmańskiej i dochodzą do Bazyliki Grobu Bożego, która skrywa Skałę Kalwarii. Większość stacji to kapliczki, czasami jest to tylko kolumna czy znak krzyża na ścianie. Kroczenie śladami umęczonego Chrystusa to niezwykłe przeżycie.
 
 
  
Kalwaria - miejsce ukrzyżowania Chrystusa wznosi się ok. 5 m ponad poziomem bazyliki. Obecnie ta część sanktuarium podzielona jest pomiędzy łacinników i Greków ortodoksyjnych. W części prawosławnej znajduje się ołtarz usytuowany na tej samej skale, w którą zatknięty był Krzyż Chrystusa.

Fot. Adam Bujak

 
 
 
 
  A na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo (J 19, 41).
Grób, do którego złożono umęczone Ciało Jezusa, należał do Józefa z Arymatei. Był to typowy grobowiec, który składał się z dwóch komór: właściwej komory grobowej z wnęką lub ławką o łukowatym sklepieniu, gdzie składano zmarłego, oraz z przedsionka. Otwór prowadzący do wnętrza komór zasuwano okrągłym kamieniem.
 
 
  
Grób Chrystusa oddzielono od reszty skały, w której był wykuty, i wzniesiono wokół niego rotundę, zwaną Anastasis, co po grecku oznacza "zmartwychwstanie". Przykrywa ją kopuła z otworem, przez który wpada światło.

Fot. Ryszard Rzepecki

 
 
 
  
Grób Chrystusa. Komora grobowa ma wymiary 2,07 m na 1,93 m. Marmurowa ława przykrywa skalną półkę, na której złożono umęczone Ciało Chrystusa. Od dwóch tysiącleci chrześcijanie ze szczególną czcią całują to miejsce. W czasie pielgrzymki do Ziemi Świętej Grób Chrystusa nawiedził Jan Paweł II.

Fot. arch. "Ziemi Świętej"

 
 
 
Miejsce wniebowstąpienia Chrystusa
 
  Ostatnim sanktuarium związanym z ziemskim życiem Jezusa Chrystusa jest miejsce Jego Wniebowstąpienia. Znajduje się ono w Jerozolimie na samym szczycie Góry Oliwnej, gdzie - według Dziejów Apostolskich i tradycji - Zmartwychwstały pożegnał się z uczniami.
 
 
  
Sanktuarium Wniebowstąpienia Jezusa należy dzisiaj do muzułmanów i zostało zamienione na meczet. Chrześcijanie mogą sprawować tu własną liturgię tylko raz w roku - w uroczystość Wniebowstąpienia.

Fot. arch. "Ziemi Świętej"

 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba