2001  nr. 12
 
  Redakcja składa podziękowania Księdzu Profesorowi Waldemarowi Chrostowskiemu oraz Ojcu Komisarzowi Nikodemowi Gdykowi za pomoc merytoryczną oraz za udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać!

Drodzy Czytelnicy!
Numer grudniowy Naszej Arki, który oddajemy do Waszych rąk,to album-przewodnik po Ziemi Świętej, będącej kolebką naszej wiary; po ziemi Pana Jezusa, po ziemi Jego narodzin, nauczania, męki, śmierci i zmartwychwstania.
W naszej pielgrzymce odwiedzamy m.in. Betlejem. Tam przyszła na świat Boża Dziecina. Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia będą dla Was źródłem nadziei i pokoju. Serdeczne życzenia radosnego przeżywania pamiątki narodzenia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa składa
redakcja
Do tego numeru "Naszej Arki" dołączamy kalendarz na rok 2002.

 
 
 
 Kalendarz 2002 1   
 
 Piąta Ewangelia 2   
 
 Ziemia Święta 
Śladami Chrystusa
3   
 
 Nazaret 
Oto ja służebnica Pańska
4   
 
 Ain Karem 
Wielbi dusza moja Pana
5   
 
 Betlejem 
Bóg się rodzi
6   
 
 Jordan 
Tyś jest mój Syn umiłowany
7   
 
 Góra Kuszenia 
Idź precz, szatanie!
8   
 
 Kana Galilejska 
Napełnijcie stągwie wodą
9   
 
 Jezioro Genezaret 
Jezioro Jezusa i Jego miasto  
Kafarnaum
10   
 
 Góra Błogosławieństw 
Błogosławieni, którzy...
11   
 
 Tabgha 
Cud rozmnożenia chleba 
Paś baranki moje
12   
 
 Góra Tabor 
Przemienienie Pańskie
13   
 
 Sychem 
Rozmowa z Samarytanką
14   
 
 Betania 
Łazarz wstał z grobu
15   
 
 Betfage 
Wjazd do Jerozolimy
16   
 
 Jerozolima 17   
 
 Jerozolima 
Kalwaria i Grób Boży
18   
 
 Jerozolima 
Miasto trzech religii
19   
 
 Emaus 
Poznali Go po łamaniu chleba
20   
 
 Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi Świętej
21   
 
 Kustodia Ziemi Świętej 22   
 
 Komisariat Ziemi Świętej w Polsce 23   
 
 Polacy w Ziemi Świętej24   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Piąta Ewangelia
 
  Bóg, który stworzył świat i go odkupił, na zawsze związał swoje losy z człowiekiem. Wynikają stąd Jego nierozłączne więzi z miejscami, w których żyją ludzie. Dlatego obok historii zbawienia istnieje równie ważna i brzemienna w skutki geografia i topografia zbawienia. Wyjątkowe miejsce zajmuje w niej Ziemia Święta, ziemia Starego i Nowego Testamentu, czyli ziemia patriarchów, królów, proroków i mędrców, a także ziemia Jezusa, Jego Matki, apostołów i początków Kościoła. Postrzegana z perspektywy chrześcijańskiej ma ogromne znaczenie, bo w niej znajdują się korzenie i trwałe źródło naszej wiary.
 
 
  
 
 
  Dobra Nowina o Jezusie została zapisana w czterech Ewangeliach kanonicznych - według św. Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. W każdej znajdujemy Jego Portret, namalowany przez tych, którzy Mu towarzyszyli i utrwalili prawdę o Jego zbawczej męce, śmierci i zmartwychwstaniu, a także głoszone przez Niego orędzie duchowego wyzwolenia człowieka. Coraz lepsze poznawanie i zrozumienie Dobrej Nowiny zależy jednak również od tego, czy umiemy ją osadzić w rzeczywistości, w której była pierwotnie głoszona i z której wyszła "aż po krańce ziemi".
 
  Wspaniała pielgrzymka do Ziemi Świętej, którą w Wielkim Jubileuszu Roku 2000 odbył Jan Paweł II, jeszcze raz uwypukliła doniosłość tej ziemi dla całego chrześcijaństwa. Aczkolwiek upłynęło dwa tysiące lat, niemal wszystko tam mówi o Zbawicielu, Synu Bożym, który stawszy się człowiekiem uświęcił miejsca, gdzie żył i działał. Idąc za pradawną tradycją możemy słusznie powiedzieć, że Ziemia Święta to Piąta Ewangelia, której wytrwałe odczytywanie jeszcze bardziej przybliża nas do Jezusa Chrystusa i urzeczywistnionego przez Niego dzieła zbawczego.
 
  ks. Waldemar Chrostowski
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba