2001  nr. 12
 
  Redakcja składa podziękowania Księdzu Profesorowi Waldemarowi Chrostowskiemu oraz Ojcu Komisarzowi Nikodemowi Gdykowi za pomoc merytoryczną oraz za udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać!

Drodzy Czytelnicy!
Numer grudniowy Naszej Arki, który oddajemy do Waszych rąk,to album-przewodnik po Ziemi Świętej, będącej kolebką naszej wiary; po ziemi Pana Jezusa, po ziemi Jego narodzin, nauczania, męki, śmierci i zmartwychwstania.
W naszej pielgrzymce odwiedzamy m.in. Betlejem. Tam przyszła na świat Boża Dziecina. Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia będą dla Was źródłem nadziei i pokoju. Serdeczne życzenia radosnego przeżywania pamiątki narodzenia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa składa
redakcja
Do tego numeru "Naszej Arki" dołączamy kalendarz na rok 2002.

 
 
 
 Kalendarz 2002 1   
 
 Piąta Ewangelia 2   
 
 Ziemia Święta 
Śladami Chrystusa
3   
 
 Nazaret 
Oto ja służebnica Pańska
4   
 
 Ain Karem 
Wielbi dusza moja Pana
5   
 
 Betlejem 
Bóg się rodzi
6   
 
 Jordan 
Tyś jest mój Syn umiłowany
7   
 
 Góra Kuszenia 
Idź precz, szatanie!
8   
 
 Kana Galilejska 
Napełnijcie stągwie wodą
9   
 
 Jezioro Genezaret 
Jezioro Jezusa i Jego miasto  
Kafarnaum
10   
 
 Góra Błogosławieństw 
Błogosławieni, którzy...
11   
 
 Tabgha 
Cud rozmnożenia chleba 
Paś baranki moje
12   
 
 Góra Tabor 
Przemienienie Pańskie
13   
 
 Sychem 
Rozmowa z Samarytanką
14   
 
 Betania 
Łazarz wstał z grobu
15   
 
 Betfage 
Wjazd do Jerozolimy
16   
 
 Jerozolima 17   
 
 Jerozolima 
Kalwaria i Grób Boży
18   
 
 Jerozolima 
Miasto trzech religii
19   
 
 Emaus 
Poznali Go po łamaniu chleba
20   
 
 Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi Świętej
21   
 
 Kustodia Ziemi Świętej 22   
 
 Komisariat Ziemi Świętej w Polsce 23   
 
 Polacy w Ziemi Świętej24   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi Świętej
 
 
Pomoc Braciom w wierze
 
 

W listopadzie 1979 r. zostało założone Międzynarodowe Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Świętej z siedzibą w Rzymie. W 1992 roku przy Fundacji Komisariat Ziemi Świętej został powołany polski oddział tego Stowarzyszenia. Obecnie liczba przyjaciół w Polsce wynosi ok. 1,5 tysiąca osób. Stowarzyszenie otacza opieką kraje Bliskiego Wschodu, które wchodzą w skład Kustodii Ziemi Świętej. Są to: Izrael, Autonomia Palestyńska, Jordania, Egipt, Syria, Liban, Cypr, Rodos. Poprzez modlitwę i ofiary Przyjaciele wspierają misjonarzy pracujących w tych krajach. W sanktuariach codziennie franciszkanie i pielgrzymi modlą się za dobroczyńców Ziemi Świętej.

Wszystkich zapraszamy do grona przyjaciół. Ofiary na Ziemię Świętą można wpłacać na nasze konto:


Fundacja Komisariat Ziemi Świętej,

ul.Reformacka 4, 31-012 Kraków,

BPH SA IV O/Kraków,

10601389-320000475511,

z dopiskiem: ofiara na Ziemię Świętą.

 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba