2001  nr. 12
 
  Redakcja składa podziękowania Księdzu Profesorowi Waldemarowi Chrostowskiemu oraz Ojcu Komisarzowi Nikodemowi Gdykowi za pomoc merytoryczną oraz za udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać!

Drodzy Czytelnicy!
Numer grudniowy Naszej Arki, który oddajemy do Waszych rąk,to album-przewodnik po Ziemi Świętej, będącej kolebką naszej wiary; po ziemi Pana Jezusa, po ziemi Jego narodzin, nauczania, męki, śmierci i zmartwychwstania.
W naszej pielgrzymce odwiedzamy m.in. Betlejem. Tam przyszła na świat Boża Dziecina. Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia będą dla Was źródłem nadziei i pokoju. Serdeczne życzenia radosnego przeżywania pamiątki narodzenia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa składa
redakcja
Do tego numeru "Naszej Arki" dołączamy kalendarz na rok 2002.

 
 
 
 Kalendarz 2002 1   
 
 Piąta Ewangelia 2   
 
 Ziemia Święta 
Śladami Chrystusa
3   
 
 Nazaret 
Oto ja służebnica Pańska
4   
 
 Ain Karem 
Wielbi dusza moja Pana
5   
 
 Betlejem 
Bóg się rodzi
6   
 
 Jordan 
Tyś jest mój Syn umiłowany
7   
 
 Góra Kuszenia 
Idź precz, szatanie!
8   
 
 Kana Galilejska 
Napełnijcie stągwie wodą
9   
 
 Jezioro Genezaret 
Jezioro Jezusa i Jego miasto  
Kafarnaum
10   
 
 Góra Błogosławieństw 
Błogosławieni, którzy...
11   
 
 Tabgha 
Cud rozmnożenia chleba 
Paś baranki moje
12   
 
 Góra Tabor 
Przemienienie Pańskie
13   
 
 Sychem 
Rozmowa z Samarytanką
14   
 
 Betania 
Łazarz wstał z grobu
15   
 
 Betfage 
Wjazd do Jerozolimy
16   
 
 Jerozolima 17   
 
 Jerozolima 
Kalwaria i Grób Boży
18   
 
 Jerozolima 
Miasto trzech religii
19   
 
 Emaus 
Poznali Go po łamaniu chleba
20   
 
 Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi Świętej
21   
 
 Kustodia Ziemi Świętej 22   
 
 Komisariat Ziemi Świętej w Polsce 23   
 
 Polacy w Ziemi Świętej24   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Kustodia Ziemi Świętej
 
  Kustodia jest to prowincja misyjna Zakonu Braci Mniejszych - franciszkanów, która z polecenia Stolicy Apostolskiej strzeże miejsc uświęconych ziemskim życiem Jezusa Chrystusa.
 
 

Dzieło św. Franciszka


Kustodia została założona przez św. Franciszka z Asyżu, który 15 maja 1217 roku wysłał do Ziemi Świętej pierwszą grupę braci. Sam, dwa lata później, spotkał się z sułtanem Egiptu Melek al-Kamelem, od którego otrzymał specjalny "firman" umożliwiający jemu i braciom podróżowanie po terytoriach, na których władzę sprawowali muzułmanie. Bracia poprzez stulecia trwali w Ziemi Świętej i nieprzerwanie realizowali apostolstwo, znosząc trudności i przeciwności. Kustodia nabywała, odnawiała i strzegła Miejsc Świętych, dzięki pomocy materialnej z krajów chrześcijańskich. Dziś Kustodia Ziemi Świętej oprócz pieczy nad sanktuariami rozwija działalność w różnych dziedzinach: duszpasterstwo parafialne i życie liturgiczne w sanktuariach, pomoc socjalna i charytatywna dla miejscowych chrześcijan, prowadzenie szkół, działalność wydawnicza i naukowa, wreszcie badania archeologiczne.


Siedem wieków służby


Od siedmiu wieków franciszkanie reprezentują Kościół katolicki na terenach Bliskiego Wschodu. W XIV wieku Bracia Mniejsi otrzymali oficjalny dostęp do miejsc świętych. W 1333 roku dzięki zabiegom dyplomatycznym króla Roberta z Neapolu, sułtan Egiptu przyznał im Wieczernik i prawo do odprawiania nabożeństw w Bazylice Bożego Grobu. W 1342 roku Stolica Apostolska bullą "Gratias agimus" potwierdziła ich obecność w Ziemi Świętej i powierzyła Zakonowi specjalny mandat opieki nad miejscami świętymi w Palestynie. Dziś franciszkańskie "stróżowanie" w Ziemi Świętej obejmuje: Izrael, tereny Autonomii Palestyńskiej, Jordanię, Egipt, Syrię, Liban, Cypr i Rodos. Aktualnie w Kustodii pracuje ponad 330 zakonników pochodzących z wielu państw świata, również z Polski.

 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba