2001  nr. 12
 
  Redakcja składa podziękowania Księdzu Profesorowi Waldemarowi Chrostowskiemu oraz Ojcu Komisarzowi Nikodemowi Gdykowi za pomoc merytoryczną oraz za udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać!

Drodzy Czytelnicy!
Numer grudniowy Naszej Arki, który oddajemy do Waszych rąk,to album-przewodnik po Ziemi Świętej, będącej kolebką naszej wiary; po ziemi Pana Jezusa, po ziemi Jego narodzin, nauczania, męki, śmierci i zmartwychwstania.
W naszej pielgrzymce odwiedzamy m.in. Betlejem. Tam przyszła na świat Boża Dziecina. Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia będą dla Was źródłem nadziei i pokoju. Serdeczne życzenia radosnego przeżywania pamiątki narodzenia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa składa
redakcja
Do tego numeru "Naszej Arki" dołączamy kalendarz na rok 2002.

 
 
 
 Kalendarz 2002 1   
 
 Piąta Ewangelia 2   
 
 Ziemia Święta 
Śladami Chrystusa
3   
 
 Nazaret 
Oto ja służebnica Pańska
4   
 
 Ain Karem 
Wielbi dusza moja Pana
5   
 
 Betlejem 
Bóg się rodzi
6   
 
 Jordan 
Tyś jest mój Syn umiłowany
7   
 
 Góra Kuszenia 
Idź precz, szatanie!
8   
 
 Kana Galilejska 
Napełnijcie stągwie wodą
9   
 
 Jezioro Genezaret 
Jezioro Jezusa i Jego miasto  
Kafarnaum
10   
 
 Góra Błogosławieństw 
Błogosławieni, którzy...
11   
 
 Tabgha 
Cud rozmnożenia chleba 
Paś baranki moje
12   
 
 Góra Tabor 
Przemienienie Pańskie
13   
 
 Sychem 
Rozmowa z Samarytanką
14   
 
 Betania 
Łazarz wstał z grobu
15   
 
 Betfage 
Wjazd do Jerozolimy
16   
 
 Jerozolima 17   
 
 Jerozolima 
Kalwaria i Grób Boży
18   
 
 Jerozolima 
Miasto trzech religii
19   
 
 Emaus 
Poznali Go po łamaniu chleba
20   
 
 Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi Świętej
21   
 
 Kustodia Ziemi Świętej 22   
 
 Komisariat Ziemi Świętej w Polsce 23   
 
 Polacy w Ziemi Świętej24   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Komisariat Ziemi Świętej w Polsce
 
  Komisariat jest przedstawicielstwem Kustodii Ziemi Świętej na określonym terytorium w krajach chrześcijańskich. W 2002 r. Komisariat Ziemi Świętej w Polsce będzie obchodził stulecie swego istnienia. Powstał 14 lutego 1902 r. i w początkowym okresie obejmował Galicję, czyli ówczesny zabór austriacki. W 1919 r. po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Komisariat Ziemi Świętej obejmował terytorium II Rzeczpospolitej.
 
 
 
 

Przedwojenne sukcesy


Jego prężna działalność do wybuchu II wojny światowej obejmowała zrzeszanie chrześcijan w "Dziele Pomocy Ziemi Świętej", którzy swoimi ofiarami wspierali działalność Kustodii Ziemi Świętej. Dla ich formacji duchowej i informacji o potrzebach misji franciszkańskich wydawano "Głos Ziemi Świętej". Zorganizowano również pielgrzymki narodowe do Ziemi Świętej w 1907, 1909, 1914. Każda z nich liczyła około pięciuset osób, co na ówczesne czasy Polski znajdującej się pod zaborami było znaczącym wydarzeniem religijnym i patriotycznym. Ponadto podobne pielgrzymki miały miejsce w 1934 i 1935 r.
 
 
  
Kraków, ul. Reformacka 4. Siedziba Komisariatu Ziemi Świętej w Polsce.
 
 
 

Obecna działalność


Po II wojnie światowej ze względów politycznych działalność Komisariatu została znacznie ograniczona, a jej rozwój nastąpił dopiero pod koniec lat osiemdziesiątych. W 1992 roku powołano do życia Fundację Komisariat Ziemi Świętej, która realizuje idee Komisariatu poprzez wszechstronną działalność duszpasterską i wydawniczą upowszechniającą znajomość miejsc świętych. W tym celu organizuje i prowadzi pielgrzymki do miejsc uświęconych ziemskim życiem Jezusa Chrystusa oraz do krajów biblijnych. W ramach setnej rocznicy powstania proponuje pielgrzymom nowe trasy pielgrzymkowe, do Izraela, Egiptu, Jordanii, Turcji, Grecji i Włoch. Zainteresowanym pielgrzymką prześlemy aktualny katalog.
Głównym zadaniem Komisariatu jest szerzenie znajomości Ziemi Świętej i niesienie pomocy materialnej lokalnemu Kościołowi. W tym celu prowadzi Międzynarodowe Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Świętej.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba