2001  nr. 12
 
  Redakcja składa podziękowania Księdzu Profesorowi Waldemarowi Chrostowskiemu oraz Ojcu Komisarzowi Nikodemowi Gdykowi za pomoc merytoryczną oraz za udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać!

Drodzy Czytelnicy!
Numer grudniowy Naszej Arki, który oddajemy do Waszych rąk,to album-przewodnik po Ziemi Świętej, będącej kolebką naszej wiary; po ziemi Pana Jezusa, po ziemi Jego narodzin, nauczania, męki, śmierci i zmartwychwstania.
W naszej pielgrzymce odwiedzamy m.in. Betlejem. Tam przyszła na świat Boża Dziecina. Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia będą dla Was źródłem nadziei i pokoju. Serdeczne życzenia radosnego przeżywania pamiątki narodzenia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa składa
redakcja
Do tego numeru "Naszej Arki" dołączamy kalendarz na rok 2002.

 
 
 
 Kalendarz 2002 1   
 
 Piąta Ewangelia 2   
 
 Ziemia Święta 
Śladami Chrystusa
3   
 
 Nazaret 
Oto ja służebnica Pańska
4   
 
 Ain Karem 
Wielbi dusza moja Pana
5   
 
 Betlejem 
Bóg się rodzi
6   
 
 Jordan 
Tyś jest mój Syn umiłowany
7   
 
 Góra Kuszenia 
Idź precz, szatanie!
8   
 
 Kana Galilejska 
Napełnijcie stągwie wodą
9   
 
 Jezioro Genezaret 
Jezioro Jezusa i Jego miasto  
Kafarnaum
10   
 
 Góra Błogosławieństw 
Błogosławieni, którzy...
11   
 
 Tabgha 
Cud rozmnożenia chleba 
Paś baranki moje
12   
 
 Góra Tabor 
Przemienienie Pańskie
13   
 
 Sychem 
Rozmowa z Samarytanką
14   
 
 Betania 
Łazarz wstał z grobu
15   
 
 Betfage 
Wjazd do Jerozolimy
16   
 
 Jerozolima 17   
 
 Jerozolima 
Kalwaria i Grób Boży
18   
 
 Jerozolima 
Miasto trzech religii
19   
 
 Emaus 
Poznali Go po łamaniu chleba
20   
 
 Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi Świętej
21   
 
 Kustodia Ziemi Świętej 22   
 
 Komisariat Ziemi Świętej w Polsce 23   
 
 Polacy w Ziemi Świętej24   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Polacy w Ziemi Świętej
 
  Nie wiemy dokładnie, od kiedy Polacy pielgrzymują do Ziemi Świętej. Niewielu średniowiecznych pielgrzymów spisywało swe wrażenia lub pozostawiało inne świadectwa wędrówek. Z pewnością jednak w XIV w. zwyczaj odbywania pielgrzymek był już dobrze ugruntowany, bowiem w 1392 r. papież Bonifacy IX przysłał do Polski pełnomocnictwo wystawienia zezwoleń dla 100 osób na odwiedzenie miejsc świętych w Palestynie.
 
 
  
Fot. Adam Bujak
 
 
  Do pierwszej polskiej pielgrzymki o charakterze narodowym doszło w roku 1907. Kolejne wyruszały w latach 1909, 1914, 1934 i 1935. Lata zniewolenia komunistycznego po II wojnie światowej spowodowały, że zarzucono myśl o organizowaniu kolejnych przedsięwzięć. Dopiero w listopadzie 1997 r., w ramach przygotowań do jubileuszu Kościoła w roku 2000, odbyła się kolejna Narodowa Pielgrzymka do Ziemi Świętej prowadzona przez oo. franciszkanów.
 
 
  
Pierwsza Polska Pielgrzymka do Ziemi Świętej w 1907 r.

Dzięki franciszkańskiemu Komisariatowi Ziemi Świętej, a szczególnie o. Zygmuntowi Janickiemu, który pokierował peregrynacją, doszło do wyjazdu grupy Polaków liczącej 467 osób. Pielgrzymka, choć organizowana na terenie zaboru austriackiego, skupiła naszych rodaków z różnych stron podzielonego kraju.

 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba