2001  nr. 12
 
  Redakcja składa podziękowania Księdzu Profesorowi Waldemarowi Chrostowskiemu oraz Ojcu Komisarzowi Nikodemowi Gdykowi za pomoc merytoryczną oraz za udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać!

Drodzy Czytelnicy!
Numer grudniowy Naszej Arki, który oddajemy do Waszych rąk,to album-przewodnik po Ziemi Świętej, będącej kolebką naszej wiary; po ziemi Pana Jezusa, po ziemi Jego narodzin, nauczania, męki, śmierci i zmartwychwstania.
W naszej pielgrzymce odwiedzamy m.in. Betlejem. Tam przyszła na świat Boża Dziecina. Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia będą dla Was źródłem nadziei i pokoju. Serdeczne życzenia radosnego przeżywania pamiątki narodzenia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa składa
redakcja
Do tego numeru "Naszej Arki" dołączamy kalendarz na rok 2002.

 
 
 
 Kalendarz 2002 1   
 
 Piąta Ewangelia 2   
 
 Ziemia Święta 
Śladami Chrystusa
3   
 
 Nazaret 
Oto ja służebnica Pańska
4   
 
 Ain Karem 
Wielbi dusza moja Pana
5   
 
 Betlejem 
Bóg się rodzi
6   
 
 Jordan 
Tyś jest mój Syn umiłowany
7   
 
 Góra Kuszenia 
Idź precz, szatanie!
8   
 
 Kana Galilejska 
Napełnijcie stągwie wodą
9   
 
 Jezioro Genezaret 
Jezioro Jezusa i Jego miasto  
Kafarnaum
10   
 
 Góra Błogosławieństw 
Błogosławieni, którzy...
11   
 
 Tabgha 
Cud rozmnożenia chleba 
Paś baranki moje
12   
 
 Góra Tabor 
Przemienienie Pańskie
13   
 
 Sychem 
Rozmowa z Samarytanką
14   
 
 Betania 
Łazarz wstał z grobu
15   
 
 Betfage 
Wjazd do Jerozolimy
16   
 
 Jerozolima 17   
 
 Jerozolima 
Kalwaria i Grób Boży
18   
 
 Jerozolima 
Miasto trzech religii
19   
 
 Emaus 
Poznali Go po łamaniu chleba
20   
 
 Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi Świętej
21   
 
 Kustodia Ziemi Świętej 22   
 
 Komisariat Ziemi Świętej w Polsce 23   
 
 Polacy w Ziemi Świętej24   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Ziemia Święta 
Śladami Chrystusa
 
  Pójść śladami Jezusa. Zobaczyć zieloną Galileę z rodzinną miejscowością Jezusa - Nazaretem. Znaleźć się nad Jeziorem Genezaret, gdzie Jezus nauczał, wybrał swoich uczniów i dokonał licznych cudów. Podążyć za Jezusem na surową, górzystą Pustynię Judzką i przejść drogę wznoszącą się stromo z Jerycha do Jerozolimy.
 
  W Jerozolimie udać się do Ogrodu Oliwnego, aby uklęknąć na miejscu, gdzie Jezus upadł przed Ojcem w modlitwie wyciskającej krwawy pot. Kroczyć ciasnymi i zatłoczonymi uliczkami Jerozolimy, tak jak Jezus szedł z krzyżem wśród obojętnego ludu. Stanąć na Golgocie, na miejscu ukrzyżowania. Upaść tam na kolana i pocałować miejsce, w którym wbity był Krzyż Zbawiciela, a potem przejść do Pańskiego Grobu, który jest świadectwem najradośniejszego orędzia: "Chrystus zmartwychwstał!".


Oto najważniejsze cele pielgrzymowania do Ziemi Świętej, ziemi Jezusa, ziemi spotkania Boga z człowiekiem.
 
  o. Nikodem Gdyk OFM, Komisarz Ziemi Świętej w Polsce
 
 

Trochę geografii

Ziemia Święta leży w zachodniej części Azji, nad brzegiem Morza Śródziemnego, po obu stronach Jordanu. Ten skrawek ziemi łączy Syrię z Egiptem. W Biblii najczęściej określany jest jako Ziemia Obiecana, Kanaan, Ziemia Izraela czy po prostu Ziemia Święta. Najpóźniej powstała grecka nazwa Palestyna, odnosząca się pierwotnie do wybrzeża zamieszkałego przez Filistynów. Obecnie większość miejsc związanych z życiem i działalnością Jezusa Chrystusa znajduje się na terytorium Izraela i Autonomii Palestyńskiej.
 
 
  
 
 
 1  Nazaret

Zwiastowanie
Anioł wszedł do Niej i rzekł: "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, " (Łk 1, 28).

Ukryte życie Jezusa
Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim (Łk 2, 40).
 
 2  Ain Karem

Nawiedzenie
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi (...) powiedziała: "Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?" (Łk 1, 41-43).
 
 3  Betlejem

Narodziny Jezusa
Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie(Łk 2,7).
 
 4  Jordan

Chrzest Jezusa
Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: "Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie" (Łk 3, 21-22).
 
 5  Pustynia Judzka

Kuszenie Jezusa
Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: "Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon". Na to odrzekł mu Jezus: "Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz" (Mt 4, 8-10).
 
 6  Kana Galilejska

Cud na weselu w Kanie
Rzekł do nich Jezus: "Napełnijcie stągwie wodą!" I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: "Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!" (J 2, 7-8).
 
 7  Jezioro Genezaret
i Kafarnaum


Jezus ucisza burzę
On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: "Milcz, ucisz się!" Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza (Mk 4, 39).
 
 8  Góra Błogosławieństw

Kazanie na Górze
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: "Błogosławieni..." (Mt 5, 1-2).
 
 9  Tabgha

Piotr otrzymuje władzę pasterską
Rzekł do niego: "Paś baranki moje!" (J 21, 15).

Cudowne rozmnożenie chleba
Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym (J 6, 11).
 
 10  Góra Tabor

Przemienienie Pańskie
Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe (Łk 9, 29).
 
 11  Betania

Wskrzeszenie Łazarza
To powiedziawszy zawołał donośnym głosem: "Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!" (J 11, 43).
 
 12  Jerozolima

Męka i śmierć Chrystusa

Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: "Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego". Po tych słowach wyzionął ducha (Łk 23, 46).

Zmartwychwstanie Chrystusa
Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?
Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał (Łk 24, 5-6).

 
 13  Emaus

Spotkanie z uczniami
Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im (Łk 24, 30).
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba