2001  nr. 12
 
  Redakcja składa podziękowania Księdzu Profesorowi Waldemarowi Chrostowskiemu oraz Ojcu Komisarzowi Nikodemowi Gdykowi za pomoc merytoryczną oraz za udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać!

Drodzy Czytelnicy!
Numer grudniowy Naszej Arki, który oddajemy do Waszych rąk,to album-przewodnik po Ziemi Świętej, będącej kolebką naszej wiary; po ziemi Pana Jezusa, po ziemi Jego narodzin, nauczania, męki, śmierci i zmartwychwstania.
W naszej pielgrzymce odwiedzamy m.in. Betlejem. Tam przyszła na świat Boża Dziecina. Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia będą dla Was źródłem nadziei i pokoju. Serdeczne życzenia radosnego przeżywania pamiątki narodzenia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa składa
redakcja
Do tego numeru "Naszej Arki" dołączamy kalendarz na rok 2002.

 
 
 
 Kalendarz 2002 1   
 
 Piąta Ewangelia 2   
 
 Ziemia Święta 
Śladami Chrystusa
3   
 
 Nazaret 
Oto ja służebnica Pańska
4   
 
 Ain Karem 
Wielbi dusza moja Pana
5   
 
 Betlejem 
Bóg się rodzi
6   
 
 Jordan 
Tyś jest mój Syn umiłowany
7   
 
 Góra Kuszenia 
Idź precz, szatanie!
8   
 
 Kana Galilejska 
Napełnijcie stągwie wodą
9   
 
 Jezioro Genezaret 
Jezioro Jezusa i Jego miasto  
Kafarnaum
10   
 
 Góra Błogosławieństw 
Błogosławieni, którzy...
11   
 
 Tabgha 
Cud rozmnożenia chleba 
Paś baranki moje
12   
 
 Góra Tabor 
Przemienienie Pańskie
13   
 
 Sychem 
Rozmowa z Samarytanką
14   
 
 Betania 
Łazarz wstał z grobu
15   
 
 Betfage 
Wjazd do Jerozolimy
16   
 
 Jerozolima 17   
 
 Jerozolima 
Kalwaria i Grób Boży
18   
 
 Jerozolima 
Miasto trzech religii
19   
 
 Emaus 
Poznali Go po łamaniu chleba
20   
 
 Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi Świętej
21   
 
 Kustodia Ziemi Świętej 22   
 
 Komisariat Ziemi Świętej w Polsce 23   
 
 Polacy w Ziemi Świętej24   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Nazaret 
Oto ja służebnica Pańska
 
  Chrześcijanin wstępuje do położonego w Galilei Nazaretu z pokorą i w zadumie. To miejsce wyjątkowe: to tam nastąpiło zwiastowanie narodzin Syna Bożego, tam Jezus Chrystus dorastał i przygotowywał się do życia publicznego.
 
  Dwa tysiące lat temu Nazaret było ubogą wioską. Składały się nań dwa tuziny domostw. Nie były to budynki w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. Ludzie mieszkali w grotach lub w niewielkich lepiankach przytulonych do skał. Ten właśnie skrawek ziemi został wybrany przez Boga. Pewnego dnia przed Maryją z Nazaretu stanął Archanioł Gabriel i rzekł do Niej: "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus" (Łk 1, 30-31). Maryja posłusznie poddała się woli Bożej, mówiąc: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!" (Łk 1, 38). Nazaret na wiele lat stało się miejscem dorastania Jezusa, zanim podjął On działalność publiczną.
 
 
 
 
  
Maryja z Nazaretu. Ta piękna figura przedstawia Matkę Bożą w stanie błogosławionym.

Fot. Janusz Rosikoń

 
 
 
  
Grota Zwiastowania znajduje się w dolnym kościele Bazyliki Zwiastowania. Jest to fragment domu Maryi, który do dziś zachował pierwotny wygląd ubogiego mieszkania. Tu Archanioł Gabriel zwiastował Dziewicy z Nazaretu, że porodzi Syna Bożego. Tamto niezwykłe wydarzenie upamiętnia marmurowy ołtarz z napisem "VERBUM CARO HIC FACTUM EST" (Tu Słowo Ciałem się stało).

Fot. archiwum "Ziemi Świętej"

 
 
 
  
Bazylika Zwiastowania uważana za najpiękniejszą świątynię chrześcijańską na Wschodzie.
 
 
 

Ojciec Święty w Grocie Zwiastowania 25 marca 2000 r.

W Nazarecie, gdzie Jezus "czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi" (Łk 2, 52), proszę Świętą Rodzinę, aby budziła we wszystkich chrześcijanach wolę obrony rodziny, obrony rodziny przed wieloma niebezpieczeństwami, jakie zagrażają dziś jej naturze, trwałości i misji. Świętej Rodzinie zawierzam wysiłki chrześcijan i wszystkich ludzi dobrej woli, podejmowane w obronie życia i dla umocnienia szacunku dla godności każdego człowieka.
  
  Jan Paweł II
 
 
 
 

Święta Rodzina

Święta Rodzina mieszkała w Nazarecie. "Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim" (Łk 2, 40). Wewnątrz kościoła św. Józefa - oddalonego zaledwie o dwie minuty drogi od Bazyliki Zwiastowania - możemy zobaczyć pozostałości dawnego domostwa. W nim żyła Święta Rodzina, tu dorastał i przygotowywał się do swojej misji Syn Boży. W tym miejscu rozważamy życie ukryte Pana Jezusa.
 
 
  
Kościół św. Józefa w Nazarecie zbudowany w miejscu, gdzie żyła Święta Rodzina.

Fot. archiwum "Ziemi Świętej"

 
 
 
  
Święta Rodzina. Rzeźba zdobiąca zewnętrzną ścianę boczną kościoła św. Józefa w Nazarecie.

Fot. archiwum "Ziemi Świętej"

 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba