2001  nr. 12
 
  Redakcja składa podziękowania Księdzu Profesorowi Waldemarowi Chrostowskiemu oraz Ojcu Komisarzowi Nikodemowi Gdykowi za pomoc merytoryczną oraz za udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać!

Drodzy Czytelnicy!
Numer grudniowy Naszej Arki, który oddajemy do Waszych rąk,to album-przewodnik po Ziemi Świętej, będącej kolebką naszej wiary; po ziemi Pana Jezusa, po ziemi Jego narodzin, nauczania, męki, śmierci i zmartwychwstania.
W naszej pielgrzymce odwiedzamy m.in. Betlejem. Tam przyszła na świat Boża Dziecina. Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia będą dla Was źródłem nadziei i pokoju. Serdeczne życzenia radosnego przeżywania pamiątki narodzenia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa składa
redakcja
Do tego numeru "Naszej Arki" dołączamy kalendarz na rok 2002.

 
 
 
 Kalendarz 2002 1   
 
 Piąta Ewangelia 2   
 
 Ziemia Święta 
Śladami Chrystusa
3   
 
 Nazaret 
Oto ja służebnica Pańska
4   
 
 Ain Karem 
Wielbi dusza moja Pana
5   
 
 Betlejem 
Bóg się rodzi
6   
 
 Jordan 
Tyś jest mój Syn umiłowany
7   
 
 Góra Kuszenia 
Idź precz, szatanie!
8   
 
 Kana Galilejska 
Napełnijcie stągwie wodą
9   
 
 Jezioro Genezaret 
Jezioro Jezusa i Jego miasto  
Kafarnaum
10   
 
 Góra Błogosławieństw 
Błogosławieni, którzy...
11   
 
 Tabgha 
Cud rozmnożenia chleba 
Paś baranki moje
12   
 
 Góra Tabor 
Przemienienie Pańskie
13   
 
 Sychem 
Rozmowa z Samarytanką
14   
 
 Betania 
Łazarz wstał z grobu
15   
 
 Betfage 
Wjazd do Jerozolimy
16   
 
 Jerozolima 17   
 
 Jerozolima 
Kalwaria i Grób Boży
18   
 
 Jerozolima 
Miasto trzech religii
19   
 
 Emaus 
Poznali Go po łamaniu chleba
20   
 
 Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi Świętej
21   
 
 Kustodia Ziemi Świętej 22   
 
 Komisariat Ziemi Świętej w Polsce 23   
 
 Polacy w Ziemi Świętej24   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Betlejem 
Bóg się rodzi
 
  Bóg się rodzi - tymi słowami zaczyna się piękna polska kolęda. Betlejem, choć położone tak daleko od Polski, co roku jest obecne przy naszych wigilijnych stołach i w naszych sercach. Łamiemy się wtedy opłatkiem z bliskimi i, wzruszeni, cieszymy się z narodzin Syna Bożego.
 
  Obraz betlejemskiej stajenki, jakże bliski nam od najmłodszych lat, różni się od rzeczywistego miejsca narodzin Zbawiciela. Chrystus przyszedł na świat w grocie, w której Maryja i Józef znaleźli schronienie na czas pobytu w Betlejem.
Betlejem nie było dużym miastem. Przez wieki żyło w cieniu oddalonej zaledwie o 8 kilometrów Jerozolimy. Dziś na drodze między tymi miastami, tak jak za czasów Jezusa, można spotkać żołnierzy. Dawniej pilnowali oni porządku przy spisie ludności, dzięki któremu wypełniły się proroctwa i oczekiwany Mesjasz przyszedł na świat w Betlejem. Dziś strzegą przejścia między Izraelem a Autonomią Palestyńską.
 
 
Bazylika Bożego Narodzenia
 
 
  
Bazylika Bożego Narodzenia to jedyna świątynia w Ziemi Świętej, która ocalała z najazdu Persów w 614 r. i - prawie nietknięta - przetrwała do naszych dni.

Pielgrzym wchodząc do bazyliki musi pochylić głowę. Prowadzi do niej bowiem jedno niskie wejście zwane Drzwiami Pokory.

Fot. arch. "Ziemi Świętej"

 
 
 
  
Kamienne schody z Bazyliki wiodą do Groty Narodzenia - miejsca, w którym Maryja porodziła Syna Bożego.

Fot. arch. "Ziemi Świętej"

 
 
  Miejsce narodzin Jezusa było otaczane wyjątkową czcią już przez pierwszych chrześcijan. Z inicjatywy św. Heleny, matki cesarza Konstantyna Wielkiego, w IV wieku powstała tam pierwsza bazylika chrześcijańska. Ostateczny kształt budowli nadał cesarz Justynian. Wspaniałe kolumny i mozaiki świadczą o jej dawnym przepychu. Centralnym miejscem bazyliki jest Grota Narodzenia. Świadomość, że właśnie w tym miejscu Jezus Chrystus rozpoczął swoją ziemską pielgrzymkę, wywołuje łzy wzruszenia.
 
 
  
Grota Narodzenia. We wnęce pod ołtarzem umieszczono czternastoramienną srebrną gwiazdę. Łaciński napis głosi: "Tu z Maryi Dziewicy narodził się Jezus Chrystus".

Fot. arch. ks. A. Gawendy

 
 
 

Ojciec Święty w Grocie Narodzenia 22 marca 2000 r.
Od 2000 lat kolejne pokolenia chrześcijan wypowiadają nazwę Betlejem z głębokim wzruszeniem i radosną wdzięcznością. Podobnie jak pasterze i mędrcy, tak i my przybyliśmy, aby znaleźć Dziecię "owinięte w pieluszki i leżące w żłobie" (Łk 2,12). Jak tylu pielgrzymów przed nami, klękamy w zachwyceniu i adorujemy niewysłowioną tajemnicę, która tutaj się dokonała.
  
  Jan Paweł II
 
 
 
 Pasterka w Betlejem

Pasterkę w Kościele św. Katarzyny odprawia łaciński Patriarcha Jerozolimy Michael Sabbah. Uroczystość jest transmitowana na cały świat.
 
 Pole pasterzy

Miejsce to jest położone ok. 3 km od Betlejem. Wedle tradycji, tam właśnie anioł zwiastował pasterzom narodziny Mesjasza.
 
 
  
Sanktuarium "Gloria in Excelsis" na Polu Pasterzy.

Fot. arch. ks. A. Gawendy

 
 
 Ucieczka do Egiptu

Gdy Maryja porodziła Syna, nad Jego głową zawisło wielkie niebezpieczeństwo. Król Herod, gdy usłyszał o narodzinach króla żydowskiego, polecił wymordować w Betlejem i okolicy wszystkich chłopców do lat dwóch. Efektem okrutnego rozkazu Heroda była rzeź niewiniątek. Święta Rodzina zdołała uciec do Egiptu...
 
 
  
Grota Mleczna. Według tradycji tam właśnie Maryja karmiła Dzieciątko przed ucieczką do Egiptu. Dziś w Grocie jest kaplica, w której kobiety modlą się o szczęśliwy poród i wychowanie niemowląt. Piękny ołtarz przedstawia sceny z życia Świętej Rodziny.

Fot. arch. "Ziemi Świętej"

 
 
 

Wpatrywałam się w gwiazdę w Grocie Narodzenia w Betlejem i wyobrażałam sobie zimną i ciemną grotę sprzed 2000 lat. W takich warunkach narodził się Zbawiciel... Maryja jednak, zawierzywszy Bogu, nie ulękła się ani opuszczenia przez ludzi, ani ciemnej nocy narodzin, ani surowych warunków. Sama urodziłam troje dzieci, ostatniemu porodowi towarzyszyły komplikacje. Przypomniałam sobie wielki strach o zdrowie mojego maleństwa. Boże, daj młodym matkom wiarę i ufność Maryi...
  
  Grażyna, lat 45 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba