2001  nr. 12
 
  Redakcja składa podziękowania Księdzu Profesorowi Waldemarowi Chrostowskiemu oraz Ojcu Komisarzowi Nikodemowi Gdykowi za pomoc merytoryczną oraz za udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać!

Drodzy Czytelnicy!
Numer grudniowy Naszej Arki, który oddajemy do Waszych rąk,to album-przewodnik po Ziemi Świętej, będącej kolebką naszej wiary; po ziemi Pana Jezusa, po ziemi Jego narodzin, nauczania, męki, śmierci i zmartwychwstania.
W naszej pielgrzymce odwiedzamy m.in. Betlejem. Tam przyszła na świat Boża Dziecina. Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia będą dla Was źródłem nadziei i pokoju. Serdeczne życzenia radosnego przeżywania pamiątki narodzenia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa składa
redakcja
Do tego numeru "Naszej Arki" dołączamy kalendarz na rok 2002.

 
 
 
 Kalendarz 2002 1   
 
 Piąta Ewangelia 2   
 
 Ziemia Święta 
Śladami Chrystusa
3   
 
 Nazaret 
Oto ja służebnica Pańska
4   
 
 Ain Karem 
Wielbi dusza moja Pana
5   
 
 Betlejem 
Bóg się rodzi
6   
 
 Jordan 
Tyś jest mój Syn umiłowany
7   
 
 Góra Kuszenia 
Idź precz, szatanie!
8   
 
 Kana Galilejska 
Napełnijcie stągwie wodą
9   
 
 Jezioro Genezaret 
Jezioro Jezusa i Jego miasto  
Kafarnaum
10   
 
 Góra Błogosławieństw 
Błogosławieni, którzy...
11   
 
 Tabgha 
Cud rozmnożenia chleba 
Paś baranki moje
12   
 
 Góra Tabor 
Przemienienie Pańskie
13   
 
 Sychem 
Rozmowa z Samarytanką
14   
 
 Betania 
Łazarz wstał z grobu
15   
 
 Betfage 
Wjazd do Jerozolimy
16   
 
 Jerozolima 17   
 
 Jerozolima 
Kalwaria i Grób Boży
18   
 
 Jerozolima 
Miasto trzech religii
19   
 
 Emaus 
Poznali Go po łamaniu chleba
20   
 
 Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi Świętej
21   
 
 Kustodia Ziemi Świętej 22   
 
 Komisariat Ziemi Świętej w Polsce 23   
 
 Polacy w Ziemi Świętej24   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Jordan 
Tyś jest mój Syn umiłowany
 
  Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: "Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie" (Łk 3, 21-22).
 
  Tak św. Łukasz Ewangelista opisał chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Od tego momentu rozpoczyna się działalność publiczna Syna Bożego. Pielgrzymi udający się do Ziemi Świętej zadają sobie pytanie, gdzie św. Jan udzielił chrztu Jezusowi. Miało to miejsce w końcowym biegu rzeki Jordan, niedaleko od jej ujścia do Morza Martwego - 8 kilometrów od Jerycha. Niestety, ze względu na sytuację polityczną miejsce to jest niedostępne dla ruchu pielgrzymkowego. Z tego powodu wybrano dla wiernych inne miejsce - Yardenit - znajdujące się przy wypływie Jordanu z Jeziora Genezaret.
 
 
  
Rzeka Jordan bierze swój początek z trzech źródeł u podnóża gór Hermonu na terenie Syrii i Libanu. Spływając w kierunku południowym dochodzi do Jeziora Genezaret. Dalej bardzo krętymi zakolami trafia do Morza Martwego, które słynie z położenia na głębokiej depresji (ok. 396 metrów poniżej poziomu morza).

Fot. Ryszard Rzepecki

 
 
 
Św. Jan Chrzciciel
 
  Św. Jan Chrzciciel był jedynym synem kapłana Zachariasza i Elżbiety, krewnej Maryi z Nazaretu. Urodził się pół roku przed Jezusem, zapowiedziany swemu ojcu przez Archanioła Gabriela. Gdy skończył 30 lat, rozpoczął działalność publiczną i głosił nadejście Chrystusa. Żył bardzo skromnie, nauczał i udzielał chrztu w Jordanie. Niektórzy sądzili, że to on jest zapowiadanym Mesjaszem. Sam Jan nieustannie temu zaprzeczał.
Był człowiekiem niezłomnych zasad moralnych i wielkiej odwagi. Nie zawahał się rzucić w oczy oskarżenie o rozwiązłość samemu władcy Galilei - Herodowi Antypasowi, który odebrał swemu bratu żonę - Herodiadę. Jan zapłacił za to wtrąceniem do więzienia. W wyniku intrygi uknutej przez Herodiadę został stracony.
 
 
 
 

Ojciec Święty nad Jordanem 22 marca 2000 r.
W duszy widzę Jezusa, jak niedaleko stąd schodzi nad wody Jordanu, aby przyjąć chrzest z rąk Jana Chrzciciela (por. Mt 3, 13). Widzę Go przechodzącego tędy w drodze do świętego Miasta, gdzie ma umrzeć i zmartwychwstać; widzę Go, jak przechodząc otwiera oczy niewidomego (por. Łk 18, 35-43).
  
  Jan Paweł II
 
 
  
Macheront (dzisiejsza Jordania) - miejsce śmierci Jana Chrzciciela. Tu, na szczycie, znajdowała się twierdza, w której św. Jan był więziony, a następnie zamordowany.

Fot. arch. ks. A. Gawendy

 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba