2001  nr. 12
 
  Redakcja składa podziękowania Księdzu Profesorowi Waldemarowi Chrostowskiemu oraz Ojcu Komisarzowi Nikodemowi Gdykowi za pomoc merytoryczną oraz za udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać!

Drodzy Czytelnicy!
Numer grudniowy Naszej Arki, który oddajemy do Waszych rąk,to album-przewodnik po Ziemi Świętej, będącej kolebką naszej wiary; po ziemi Pana Jezusa, po ziemi Jego narodzin, nauczania, męki, śmierci i zmartwychwstania.
W naszej pielgrzymce odwiedzamy m.in. Betlejem. Tam przyszła na świat Boża Dziecina. Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia będą dla Was źródłem nadziei i pokoju. Serdeczne życzenia radosnego przeżywania pamiątki narodzenia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa składa
redakcja
Do tego numeru "Naszej Arki" dołączamy kalendarz na rok 2002.

 
 
 
 Kalendarz 2002 1   
 
 Piąta Ewangelia 2   
 
 Ziemia Święta 
Śladami Chrystusa
3   
 
 Nazaret 
Oto ja służebnica Pańska
4   
 
 Ain Karem 
Wielbi dusza moja Pana
5   
 
 Betlejem 
Bóg się rodzi
6   
 
 Jordan 
Tyś jest mój Syn umiłowany
7   
 
 Góra Kuszenia 
Idź precz, szatanie!
8   
 
 Kana Galilejska 
Napełnijcie stągwie wodą
9   
 
 Jezioro Genezaret 
Jezioro Jezusa i Jego miasto  
Kafarnaum
10   
 
 Góra Błogosławieństw 
Błogosławieni, którzy...
11   
 
 Tabgha 
Cud rozmnożenia chleba 
Paś baranki moje
12   
 
 Góra Tabor 
Przemienienie Pańskie
13   
 
 Sychem 
Rozmowa z Samarytanką
14   
 
 Betania 
Łazarz wstał z grobu
15   
 
 Betfage 
Wjazd do Jerozolimy
16   
 
 Jerozolima 17   
 
 Jerozolima 
Kalwaria i Grób Boży
18   
 
 Jerozolima 
Miasto trzech religii
19   
 
 Emaus 
Poznali Go po łamaniu chleba
20   
 
 Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi Świętej
21   
 
 Kustodia Ziemi Świętej 22   
 
 Komisariat Ziemi Świętej w Polsce 23   
 
 Polacy w Ziemi Świętej24   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Góra Kuszenia 
Idź precz, szatanie!
 
  Charakterystyczny ścięty szczyt Góry Kuszenia w okolicach Jerycha jest widoczny już z daleka. Do dziejów Zbawienia przeszedł jako miejsce zwycięstwa Jezusa nad szatanem.
 
 
  
Pustynia Judzka. Na jej skraju, w odległości 4 kilometrów od Jerycha znajduje się Góra Kuszenia, nosząca też miano Góry Czterdziestu Dni. Najważniejszym obiektem na niej jest grota, w której Jezus miał spędzać czas swego postu i gdzie przybył do Niego szatan. Dziś na Pustyni Judzkiej można zobaczyć osady beduinów.

Fot. arch. ks. A. Gawendy

 
 
  Przez 40 dni Syn Boży pościł na pustyni. Po upływie tego czasu diabeł zaproponował Jezusowi, aby zaspokoił głód przemieniając kamienie w chleb. Potem wziął Go do Jerozolimy i zachęcał do rzucenia się w dół z narożnika świątyni. Przekonywał, że i tak uratują Go aniołowie. Na koniec, powróciwszy na Górę Kuszenia, zaproponował Jezusowi wszystkie bogactwa świata w zamian za pokłon. "Na to odrzekł mu Jezus: "Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz". Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu" (Mt 4, 10-11).
 
 
  
Grecki klasztor pw. Świętego Krzyża na zboczu Góry Kuszenia. Sprawia on niezwykłe wrażenie - budowla jest zawieszona nad przepaścią. Na pomieszczenia monasteru wykorzystano zarówno istniejące już groty, jak i nowe wykute w skale.
 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba