2001  nr. 2
 
  Fot. na okładce: Figura Matki Bożej w Lourdes (z archiwum Biura Pielgrzymkowego AVE w Katowicach).

Redakcja składa podziękowania ks. Stanisławowi Kowalikowi, autorowi książki "Maryja woła nas. Szlakiem europejskich Sanktuariów Maryjnych" oraz Wydawnictwom Pallottinum II i Plurigraf - Italia, za pomoc w opracowaniu tematu. Serdeczne Bóg zapłać.

 
 
 
 Objawienia Matki Bożej w Lourdes 1   
 
 Kronika Objawień 1858 r. 2   
 
 Jestem Niepokalane Poczęcie 3   
 
 Życie św. Bernadetty 4   
 
 Massabielle grota objawień 5   
 
 Idź do źródła, napij się z niego.. 6   
 
 Niech zbudują kaplicę... 7   
 
 Niech przychodzą tu procesje... 8   
 
 Uzdrowienia i nawrócenia w Lourdes 9   
 
 Czy to naprawdę Cud? 10   
 
 Do Lourdes pielgrzymuje cały świat 11   
 
 Wielki Pielgrzym 12   
 
 Światowy Dzień Chorego 13   
 
 Litania do  
Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
14   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Wielki Pielgrzym
 
  14 i 15 sierpnia 1983 z pielgrzymką do Lourdes przybył Ojciec Święty Jan Paweł II. Papież-pielgrzym dostosował program swego pobytu do codziennego rytmu sanktuarium. Po przybyciu do Lourdes modlił się w grocie massabielskiej oraz napił się wody ze źródła.
 
 
  
Po przybyciu do Lourdes Jan Paweł II modlił się w massabielskiej grocie.

Fot. Ryszard Rzepecki

 
 
  Jan Paweł II spełnił także inne polecenia Maryi - odmówił różaniec, a po zmroku uczestniczył w procesji maryjnej z pochodniami. Jak co dzień rozległo się różnojęzyczne "Ave Maria", zaś na zakończenie procesji pod Bazyliką Różańcową wierni otrzymali apostolskie błogosławieństwo.
Następnego dnia rano Ojciec Święty spowiadał wiernych w zakrystii Bazyliki Różańcowej. O godzinie dziesiątej odprawił uroczystą Mszę św. Uczestniczyło w niej około trzystu tysięcy osób. Wielkim przeżyciem dla chorych było uczestnictwo Ojca Świętego w popołudniowej pielgrzymce do groty. Około dwóch tysięcy chorych na wózkach lub noszach brało udział w procesji, modliło się u stóp Pięknej Pani i przyjęło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Przemówienie Papieża, który sam doznał tak wiele bólu, niosło pociechę chorym i dodawało odwagi w cierpieniu: "Cierpienie świadome, przyjęte z wiarą i ofiarowane czyni nas współpracownikami Chrystusa".
 
 
  
Papież-pielgrzym podąża w procesji maryjnej z pochodnią.

Fot. Ryszard Rzepecki

 
 
 

Chwała niech będzie Najświętszej Pannie, która nam wyprasza tyle łask, a mnie samemu pozwoliła, bym po zamachu, z którego wyszedłem z życiem, przybył tu zaczerpnąć ze źródła i zgromadzić wiernych zgodnie z misją Pasterza Kościoła Powszechnego, powierzoną Apostołowi Piotrowi.
  
  Jan Paweł II, Lourdes 1983
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba