2001  nr. 2
 
  Fot. na okładce: Figura Matki Bożej w Lourdes (z archiwum Biura Pielgrzymkowego AVE w Katowicach).

Redakcja składa podziękowania ks. Stanisławowi Kowalikowi, autorowi książki "Maryja woła nas. Szlakiem europejskich Sanktuariów Maryjnych" oraz Wydawnictwom Pallottinum II i Plurigraf - Italia, za pomoc w opracowaniu tematu. Serdeczne Bóg zapłać.

 
 
 
 Objawienia Matki Bożej w Lourdes 1   
 
 Kronika Objawień 1858 r. 2   
 
 Jestem Niepokalane Poczęcie 3   
 
 Życie św. Bernadetty 4   
 
 Massabielle grota objawień 5   
 
 Idź do źródła, napij się z niego.. 6   
 
 Niech zbudują kaplicę... 7   
 
 Niech przychodzą tu procesje... 8   
 
 Uzdrowienia i nawrócenia w Lourdes 9   
 
 Czy to naprawdę Cud? 10   
 
 Do Lourdes pielgrzymuje cały świat 11   
 
 Wielki Pielgrzym 12   
 
 Światowy Dzień Chorego 13   
 
 Litania do  
Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
14   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
11 lutego dzień pierwszego objawienia Matki Bożej z Lourdes Ojciec Święty Jan Paweł II ustanowił Światowym Dniem Chorego. Dzień ten, obchodzony od 1993 roku, ma na celu zwrócenie uwagi na wołanie, jakie płynie ze strony świata cierpienia. Jest wezwaniem skierowanym do społeczeństw, organizacji rządowych, politycznych i międzynarodowych o podjęcie walki o godność człowieka.
  
  Światowy Dzień Chorego
 
 
  
Kościół zawsze otaczał szczególną troską chorych i świat cierpienia. Ojciec Święty rozdaje Komunię chorym w Brazylii

Fot. Ryszard Rzepecki

 
 
  Co roku na każdy dzień chorego Ojciec Święty kieruje orędzie, apelując o podjęcie współpracy pomiędzy narodami biednymi i bogatymi, mającej na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego. W każdym orędziu Papież przede wszystkim broni życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.
Każdy Światowy Dzień Chorego związany jest z innym sanktuarium, w którym sprawy chorych w sposób szczególny poleca się Panu Bogu i Maryi.
 
  Pierwszy Światowy Dzień Chorego odbył się właśnie w Lourdes w 1993 roku. Kolejne lata to: 1994 - Jasna Góra, Częstochowa - Polska, 1995 - Jamusukro - Wybrzeże Kości Słoniowej, 1996 - Guadalupe - Meksyk, 1997 - Fatima - Portugalia, 1998 - Loreto - Włochy, 1999 - Harissa - Liban, 2000 - Rzym - Włochy.
 
  Podczas VIII Światowego Dnia Chorego w Roku Jubileuszowym 2000 Ojciec Święty wspomniał o powinnościach, jakie nakłada na chrześcijanina troska o zdrowie i właściwie pojmowaną jakość życia. Powiedział m.in.: "Powinność najważniejsza to obrona życia. We współczesnym świecie wielu ludzi walczy o polepszenie jego jakości i podejmuje refleksję nad etyką życia, aby przeciwstawić się zamieszaniu w dziedzinie wartości, jakie powstaje czasem w dzisiejszej kulturze. [... ] Jednakże nie brak i tych, którzy przyczyniają się do kształtowania niebezpiecznej kultury śmierci, szerząc mentalność przenikniętą egoizmem i hedonistycznym materializmem oraz zapewniając poparcie społeczne i prawne praktyce zabijania życia".
 
  IX Światowy Dzień Chorego w tym roku odbędzie się 11 lutego w sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Sydney w Australii.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba