2001  nr. 2
 
  Fot. na okładce: Figura Matki Bożej w Lourdes (z archiwum Biura Pielgrzymkowego AVE w Katowicach).

Redakcja składa podziękowania ks. Stanisławowi Kowalikowi, autorowi książki "Maryja woła nas. Szlakiem europejskich Sanktuariów Maryjnych" oraz Wydawnictwom Pallottinum II i Plurigraf - Italia, za pomoc w opracowaniu tematu. Serdeczne Bóg zapłać.

 
 
 
 Objawienia Matki Bożej w Lourdes 1   
 
 Kronika Objawień 1858 r. 2   
 
 Jestem Niepokalane Poczęcie 3   
 
 Życie św. Bernadetty 4   
 
 Massabielle grota objawień 5   
 
 Idź do źródła, napij się z niego.. 6   
 
 Niech zbudują kaplicę... 7   
 
 Niech przychodzą tu procesje... 8   
 
 Uzdrowienia i nawrócenia w Lourdes 9   
 
 Czy to naprawdę Cud? 10   
 
 Do Lourdes pielgrzymuje cały świat 11   
 
 Wielki Pielgrzym 12   
 
 Światowy Dzień Chorego 13   
 
 Litania do  
Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
14   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 


  
  Massabielle grota objawień
 
 
  
W miejscu, gdzie kiedyś Bernadetta klęczała, trzymając świecę, dziś stoi wielki świecznik. Tysiące świec są symbolem wiary, nadziei i nieustającej modlitwy przybywających pielgrzymów. W czasie pielgrzymki do Lourdes w 1983 r. w grocie Massabielle modlił się papież Jan Paweł II

Fot. Ryszard Rzepecki

 
 
  Matka Boża ukazała się Bernadetcie w grocie Massabielle (oznacza to "Stara skała"), znajdującej się w skale o wysokości 27 metrów. Pani była niezwykła, młoda i piękna. Emanował z Niej wdzięk, dobroć i królewski majestat. Otoczona była światłem, niezwykle jasnym, ale nie rażącym, tworzącym aureolę.
Szaty, które wydały się dziewczynce skromne, utkane były ze śnieżnobiałej materii. Długa, gładka suknia przepasana była błękitną szarfą. Postać miała ciemne włosy, na głowie biały welon. W dłoniach trzymała różaniec. Na Jej bosych stopach leżały dwa kwiaty róży.
 
 
  
Figura Matki Bożej wykonana przez rzeźbiarza Josepha Fabischa, Polaka z pochodzenia, stanęła w niszy 4 kwietnia 1864 roku. Wyryty napis oznacza: "Ja jestem Niepokalane Poczęcie".
 
 
  W skalnej niszy, w której Bernadetta ujrzała Matkę Bożą, dziś znajduje się posąg z białego marmuru, wykonany przez francuskiego rzeźbiarza - Josepha Fabischa, Polaka z pochodzenia. Artyście trudno było ustalić wygląd Pięknej Pani. Żadna z pokazywanych Bernadetcie reprodukcji obrazów nie odpowiadała temu, co dane jej było zobaczyć. Najtrudniejsze okazało się ustalenie rysów twarzy. Na żadnym z dzieł Bernadetta nie odnalazła niezwykłego wyrazu oczu i uśmiechu Maryi. W końcu, nie widząc innego sposobu, artysta poprosił dziewczynkę, żeby spróbowała uśmiechnąć się i popatrzeć w podobny sposób... Twarz dziewczynki się zmieniła. Nigdy nie była piękna, teraz jednak jakaś niezwykła uroda i szczęście rozświetliły jej rysy. W ten sposób rzeźbiarz odnalazł to, czego nie było w żadnym ze znanych mu dzieł wielkich mistrzów. Mógł przystąpić do pracy. Jednak figura Maryi, którą wyrzeźbił nie odpowiadała do końca wizerunkowi, jaki zapamiętała Bernadetta. Posąg Niepokalanej ustawiono w niszy 4 kwietnia 1864 roku. Poświęcił go biskup Bertrand Laurence. U podnóża wyryto słowa Maryi wypowiedziane 25 marca 1858 roku: QUE SOY ERA IMMACULADA COUNCEPCIOU - Ja jestem Niepokalane Poczęcie.
 
 
 
 Grota Massabielle dzisiaj

Dziś w grocie znajduje się kaplica. W centrum groty znajduje się ołtarz, a w głębi, po lewej stronie wytryskuje ze skały źródełko, które zasłonięte jest oświetloną szybą. Posadzka wyłożona jest płytami marmurowymi. Na sklepieniu wiszą kule inwalidów, którzy zostali tutaj uzdrowieni. Przy wejściu do kaplicy stoi ogromny świecznik, na którym zawsze płoną świece przynoszone przez pielgrzymów.
 
 
 
 

Tu kiedyś Piękna Pani rozmawiała z prostą wiejską dziewczyną, Bernadettą Soubirous, odmawiała
razem z nią różaniec, dawała polecenia. Pielgrzymując do Lourdes, pragniemy na nowo wejść w krąg tej niezwykłej bliskości, która tutaj nie przeminęła, lecz utrwaliła się. Ona - ta bliskość Maryi - stanowi jakby duszę tego sanktuarium. Pielgrzymujemy do Lourdes, aby być blisko Maryi. Pielgrzymujemy do Lourdes, ażeby przybliżyć się do tajemnicy Odkupienia.
  
  Jan Paweł II, Lourdes 1983 r.
 
  Wielka pieśń Lourdes
Ave, ave MariaCodziennie przed grotą massabielską ma miejsce procesja maryjna ze światłami. Tekst śpiewanej podczas procesji pieśni powstał w 1873 r. Napisał go ojciec Gaignes z Lucon. Pieśń liczy aż 60 zwrotek. W Lourdes śpiewana jest we wszystkich językach. W Polsce znamy ją jako "Po górach, dolinach...".

Po górach, dolinach

Po górach, dolinach, rozlega się dzwon.
Anielskie witanie ludziom głosi on:
Ave, ave, ave Maria,
Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja!


Bernadka dziewczynka szła po drzewo w las,
Anioł ją tam wiedzie, Bóg sam wybrał czas.
Ave, ave, ave Maria,
Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja!


Modlitwę serdeczną szepcą usta jej:
"Zdrowaś bądź, Panienko, łaski na nas zlej".
Ave, ave, ave Maria,
Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja!

 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba