2001  nr. 2
 
  Fot. na okładce: Figura Matki Bożej w Lourdes (z archiwum Biura Pielgrzymkowego AVE w Katowicach).

Redakcja składa podziękowania ks. Stanisławowi Kowalikowi, autorowi książki "Maryja woła nas. Szlakiem europejskich Sanktuariów Maryjnych" oraz Wydawnictwom Pallottinum II i Plurigraf - Italia, za pomoc w opracowaniu tematu. Serdeczne Bóg zapłać.

 
 
 
 Objawienia Matki Bożej w Lourdes 1   
 
 Kronika Objawień 1858 r. 2   
 
 Jestem Niepokalane Poczęcie 3   
 
 Życie św. Bernadetty 4   
 
 Massabielle grota objawień 5   
 
 Idź do źródła, napij się z niego.. 6   
 
 Niech zbudują kaplicę... 7   
 
 Niech przychodzą tu procesje... 8   
 
 Uzdrowienia i nawrócenia w Lourdes 9   
 
 Czy to naprawdę Cud? 10   
 
 Do Lourdes pielgrzymuje cały świat 11   
 
 Wielki Pielgrzym 12   
 
 Światowy Dzień Chorego 13   
 
 Litania do  
Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
14   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Niech zbudują kaplicę...
 
 Niech zbudują kaplicę. . .

Takie życzenie wyraziła Matka Boża podczas objawień. Jej wola została spełniona. Na miejscu, gdzie ukazywała się Maryja wzniesiono nie tylko kaplicę, ale i ogromną bazylikę, z kompleksem obiektów sakralnych i pielgrzymich.
 
  Pierwszym krokiem ku Spełnieniu prośby Matki Bożej było poświęcenie w 1864 r. figury Maryi i umieszczenie jej w Grocie Objawień. Dwa lata później, bezpośrednio na skale Massabielle, wzniesiono i poświęcono KAPLICĘ GROTY, zwaną też KRYPTĄ, i odprawiono w niej pierwszą Mszę św. W konsekracji kaplicy uczestniczyła sama Bernadetta na dzień
pzed swoim wyjazdem do klasztoru w Nevers. Trwa tutaj całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.
Nad Kryptą wznosi się Bazylika Niepokalanego POCZĘCIA. Z zewnątrz góruje nad nią kamienna strzelista dzwonnica o wysokości 70 m. Dzwony wybijają kwadranse i godziny na melodię Ave Maria. Wewnątrz Bazyliki znajduje się 21 ołtarzy. Ołtarz główny i umieszczona w nim figura Matki Bożej wykonane są z marmuru. Piękno kościoła, który może pomieścić ok. 1000 osób, podkreślają organy wykonane z rosyjskiego dębu w 1873 r.
Na poziomie Groty Objawień, u stóp skały Massabielle znajduje się trzeci kościół - Bazylika RÓŻaŃcowa. Jej konsekracji dokonano w 1901 r., a budowę zakończono w 30 lat po objawieniach. Z frontu do kościoła zapraszają dwa półkoliste ramiona wsparte na siedmiu wielkich łukach. Nad wejściem widnieje anioł trzymający szarfę z napisem: "Królowo Różańca św., módl się za nami" oraz rzeźba Matki Bożej wręczającej różaniec św. Dominikowi. Bazylika mogąca pomieścić ok. 2500 osób przykryta jest wysoką na 22 m kopułą. Wewnątrz świątyni znajduje się 15 kaplic - każda z nich odpowiada jednej z tajemnic różańca.
Na placu sanktuaryjnym znajduje się także BAZYLIKA św. PIUSA X. Jest to nowoczesny podziemny kościół o kształcie wielkiej elipsy, z ołtarzem pośrodku, mogący pomieścić 20 tys. wiernych. Jego konsekracji w stulecie objawień (25 marca 1958 r.) dokonał kard. Giovanni Roncalli, późniejszy papież Jan XXIII.
 
 
  
Patrząc zza rzeki Gave na wzniesione na skale Massabielle bazyliki można docenić ich wielkość i surowe piękno.
 
 
 
 
 Droga Krzyżowa

Na lewo od Bazyliki Górnej, wokół wzgórza, u stóp którego wznosi się kościół, ciągnie się Droga Krzyżowa. Poszczególne stacje przedstawione są przez naturalnej wielkości rzeźby odlane z brązu. Zostały one ofiarowane przez pielgrzymów przebywających do Lourdes, a wykonane w latach 1901-1912. Przy I stacji znajduje się kopia Świętych Schodów sprzed rzymskiej Bazyliki św. Jana na Lateranie.
 
 
 
 
  
Stacja III Jezus upada po raz pierwszy


Stacja VII Jezus upada po raz drugiStacja XIV Jezus złożony do grobu

Fot. Czesław Chytra

 
 
 

Tutaj modlimy się, lubimy się modlić, lubimy się godzić z Bogiem, lubimy czcić Eucharystię, dajemy najlepsze miejsca ubogim i chorym. Jest to miejsce nadzwyczajnych łask. Bogu niech będzie chwała.
  
  Jan Paweł II, Lourdes 1983 r.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba