2001  nr. 4
 
  Redakcja skada podziękowania Siostrom ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosiernej w Łagiewnikach za pomoc w opracowaniu tematu. Serdeczne Bóg zapłać. W numerze wykorzystano zjdęcia z archiwum Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz materiały, opracowane przez Zgromadzenie, dostępne w internecie pod adresem: www.milosierdzie.pl 
 
 
 Wielkie dzieło skromnej zakonnicy 1   
 
 Modlitwa św. Faustyny 2   
 
 Życie św. Faustyny 3   
 
 Nabożeństwo  
do Miłosierdzia Bożego
4   
 
 Obraz Miłosierdzia Bożego 5   
 
 Święto Miłosierdzia Bożego 6   
 
 Koronka do Miłosierdzia Bożego 7   
 
 Godzina Miłosierdzia 8   
 
 Dzienniczek Siostry Faustyny 9   
 
 Uzdrowieni za przyczyną Siostry   Faustyny 10   
 
 Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej   Miłosierdzia 11   
 
 Stowarzyszenie Apostołów Bożego   Miłosierdzia Faustinum 12   
 
 Od kaplicy do bazyliki 13   
 
 Wyniesiona na ołtarze 14   
 
 Uwielbienie Miłosierdzia Bożego15   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Wielkie dzieło skromnej zakonnicy
 
  Ci, którzy znali ją osobiście, zanim przywdziała strój zakonny, widzieli w niej zwykłą dziewczynę - miłą, grzeczną i pracowitą. Nazywała się też bardzo zwyczajnie: Helena Kowalska. Przyszła na świat jako córka rolnika dorabiającego stolarstwem. Nie zdobyła wykształcenia. Po wstąpieniu do klasztoru zajmowała się prostymi pracami: w kuchni, ogrodzie czy sklepie piekarniczym.
 
  Taką osobę Pan Jezus wybrał na a postołkę Miłosierdzia Bożego. Dane jej było doznać ponad osiemdziesięciu objawień, podczas których Zbawiciel przekazywał jej swoje przesłanie. Po latach Kościół wyniósł Siostrę Faustynę na ołtarze.
Rozważając tajemnice związane z życiem i misją św. Faustyny nie sposób pominąć faktu, że jej posłannictwo pozostawiło wyraźny ślad na pontyfikacie Ojca Świętego Jana Pawła II. Jeszcze jako kardynał Karol Wojtyła zainicjował jej proces informacyjny. A dwa lata po objęciu Stolicy Piotrowej ogłosił encyklikę o Bożym Miłosierdziu - "Dives in misericordia", która przyczyniła się do rozwoju kultu Miłosierdzia Bożego. W czerwcu 1997 r. Jan Paweł II odwiedził sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, gdzie Siostra Faustyna zakończyła ziemskie życie.
 
 
  
Fot. Archiwum ZMBM
 
 
  Orędzie, które Chrystus przekazał Siostrze Faustynie w latach 1931-1938, utrwalone na kartach spisanego przez nią "Dzienniczka", zawędrowało na wszystkie kontynenty. W niezliczonych kościołach na całej kuli ziemskiej czczony jest obraz "Jezu, ufam Tobie", namalowany z polecenia Zbawiciela. Koronka, Godzina Miłosierdzia, święto Miłosierdzia Bożego weszły na stałe do Liturgii Kościoła. Zrodzony z jej charyzmatu apostolski ruch Bożego Miłosierdzia kontynuuje to dzieło, a więc dąży do chrześcijańskiej doskonałości drogą ufności wobec Boga i miłosierdzia względem bliźnich, a także głosi i wyprasza miłosierdzie Boże dla świata.
To zadziwiające, jak wiele potrafiła dokonać skromna zakonnica, której życiową misją było "jedynie" spełnianie woli Bożej.
 
 
 
 

O Faustyno, jakże przedziwna była Twoja droga! Czyż można nie pomyśleć, że to Ciebie właśnie, ubogą i prostą córkę mazowieckiego polskiego ludu wybrał Chrystus, aby przypomnieć ludziom wielką Bożą tajemnicę miłosierdzia. Tę tajemnicę zabrałaś ze sobą, odchodząc z tego świata po krótkim i pełnym cierpień życiu. Równocześnie tajemnica ta stała się proroczym zaiste wołaniem do świata, do Europy. Przecież Twoje orędzie Bożego Miłosierdzia zrodziło się jakby w przeddzień straszliwego kataklizmu drugiej wojny światowej. Zapewne byś się zdziwiła, gdybyś mogła na ziemi doświadczyć, czym stało się to orędzie dla udręczonych ludzi tego czasu pogardy, jak szeroko poszło ono w świat.
  
  Ojciec Święty Jan Paweł II, Rzym 18 kwietnia 1993 r.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba