2001  nr. 4
 
  Redakcja skada podziękowania Siostrom ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosiernej w Łagiewnikach za pomoc w opracowaniu tematu. Serdeczne Bóg zapłać. W numerze wykorzystano zjdęcia z archiwum Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz materiały, opracowane przez Zgromadzenie, dostępne w internecie pod adresem: www.milosierdzie.pl 
 
 
 Wielkie dzieło skromnej zakonnicy 1   
 
 Modlitwa św. Faustyny 2   
 
 Życie św. Faustyny 3   
 
 Nabożeństwo  
do Miłosierdzia Bożego
4   
 
 Obraz Miłosierdzia Bożego 5   
 
 Święto Miłosierdzia Bożego 6   
 
 Koronka do Miłosierdzia Bożego 7   
 
 Godzina Miłosierdzia 8   
 
 Dzienniczek Siostry Faustyny 9   
 
 Uzdrowieni za przyczyną Siostry   Faustyny 10   
 
 Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej   Miłosierdzia 11   
 
 Stowarzyszenie Apostołów Bożego   Miłosierdzia Faustinum 12   
 
 Od kaplicy do bazyliki 13   
 
 Wyniesiona na ołtarze 14   
 
 Uwielbienie Miłosierdzia Bożego15   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Od kaplicy do bazyliki
 
  Łagiewniki są stolicą kultu Miłosierdzia Bożego. Stąd wyszło orędzie Miłosierdzia Bożego, które sam Chrystus zechciał przekazać naszemu pokoleniu za pośrednictwem błogosławionej Faustyny - powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II podczas nawiedzenia sanktuarium w Łagiewnikach 7 czerwca 1997 r.
 
 
 
 Początki

W 1938 r. w łagiewnickim klasztorze dobiegło kresu ziemskie życie Siostry Faustyny. Z upływem czasu do Łagiewnik zaczęli ściągać coraz liczniejsi pielgrzymi. Kierowali swe kroki przede wszystkim do kaplicy, do której w 1966 r. przeniesiono doczesne szczątki Siostry Faustyny. 1 listopada 1992 r. metropolita krakowski Franciszek kard. Macharski podniósł kaplicę do rangi sanktuarium.
 
 
 
 
  
Plac budowy bazyliki; widok z lotu ptaka.

Fot. Adam Wojnar

 
 
 
 
 Pielgrzymi

W ostatnich latach liczba pielgrzymów odwiedzających sanktuarium w Łagiewnikach wzrosła do około miliona rocznie. Modlą się tu ludzie nie tylko z całej Europy. Przyjeżdżają tu wierni nawet z tak odległych krajów jak Japonia, Chiny, Filipiny czy Peru. Pilną potrzebą stała się rozbudowa sanktuarium, dlatego podjęto decyzję o wzniesieniu bazyliki. Budowę rozpoczęto we wrześniu 1999 r. Projekt architektoniczny - który zyskał akceptację Ojca Świętego Jana Pawła II - jest dziełem prof. Witolda Cęckiewicza z Politechniki Krakowskiej.
 
 
 
 Potężna i oryginalna

Bazylika Miłosierdzia Bożego będzie jednym z największych kościołów Krakowa. Utworzą ją w istocie dwie świątynie - dolna, przeznaczona dla różnojęzycznych grup pielgrzymów oraz górna, w której do nawy głównej będą przylegały nawy boczne i chór amfiteatralny. Prace postępują szybko. Już teraz z trasy zakopiańskiej widać górującą nad okolicą, wysoką na 65 metrów, wieżę bazyliki.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba