2001  nr. 4
 
  Redakcja skada podziękowania Siostrom ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosiernej w Łagiewnikach za pomoc w opracowaniu tematu. Serdeczne Bóg zapłać. W numerze wykorzystano zjdęcia z archiwum Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz materiały, opracowane przez Zgromadzenie, dostępne w internecie pod adresem: www.milosierdzie.pl 
 
 
 Wielkie dzieło skromnej zakonnicy 1   
 
 Modlitwa św. Faustyny 2   
 
 Życie św. Faustyny 3   
 
 Nabożeństwo  
do Miłosierdzia Bożego
4   
 
 Obraz Miłosierdzia Bożego 5   
 
 Święto Miłosierdzia Bożego 6   
 
 Koronka do Miłosierdzia Bożego 7   
 
 Godzina Miłosierdzia 8   
 
 Dzienniczek Siostry Faustyny 9   
 
 Uzdrowieni za przyczyną Siostry   Faustyny 10   
 
 Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej   Miłosierdzia 11   
 
 Stowarzyszenie Apostołów Bożego   Miłosierdzia Faustinum 12   
 
 Od kaplicy do bazyliki 13   
 
 Wyniesiona na ołtarze 14   
 
 Uwielbienie Miłosierdzia Bożego15   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Nabożeństwo  
do Miłosierdzia Bożego
 
 
Im dusza więcej zaufa...
 
  Bóg jest miłosierny. Zwykle mówimy tak, gdy oddajemy się pod Jego opiekę lub też kiedy czujemy Jego wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych. Potocznie rozumiemy miłosierdzie jako gotowość przyjścia z pomocą potrzebującemu. W szczególny sposób do tajemnicy Miłosierdzia Bożego zbliżyła się Siostra Faustyna. To dzięki niej lepiej dziś rozumiemy jego głęboki sens.
 
 PO PIERWSZE:
ufaj Istotą kultu Miłosierdzia Bożego jest ufność Bogu. Warto pamiętać o słowach, które napisała Siostra Faustyna: "Kiedy jest dusza moja udręczona, myślę tylko tak: Jezus jest dobry i pełen miłosierdzia, a choćby się ziemia usunęła spod stóp moich, nie przestanę Mu ufać" (Dz. 1192).
Na postawę ufności składa się przede wszystkim pięć cnót: wiara, nadzieja, miłość, pokora i skrucha. Ufność otwiera serca ludzi na przyjęcie darów Miłosierdzia Bożego. Ufającemu gwarantuje obfitość łask potrzebnych do uczciwego życia. Przytoczmy tu słowa Jezusa zapisane przez św. Faustynę: "Łaski z mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim jest - ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma" (Dz. 1578).

 
 PO DRUGIE:
bądź miłosierny Drugim podstawowym elementem nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego - obok ufności - jest okazywanie miłosierdzia wobec bliźnich. Gotowość przyjścia z pomocą drugiemu człowiekowi powinna wynikać z miłości do Boga. Akt miłosierdzia można spełnić przede wszystkim poprzez dobry uczynek, jeśli nie jest to możliwe - poprzez dobre słowo, a gdy i ku temu nie ma sposobności - przez modlitwę. Jak wielką wagę Bóg przywiązuje do okazywania miłosierdzia bliźnim, świadczą słowa Jezusa, które usłyszała Siostra Faustyna: "Jeżeli dusza nie czyni miłosierdzia w jakikolwiek sposób, nie dostąpi miłosierdzia mojego w dzień sądu" (Dz. 1317).

 
 

To nie jedno więcej nabożeństwo
to nie jedna więcej książeczka i obraz.
Z nikim i niczym nieporównywalne
nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
decyduje o losach świata,
o losach ludzkości.
Żadna dyplomacja, żadna polityka,
żadna ludzka przemyślność i umiejętność
nie uratują tego, co się wydaje
idzie ku zgubie
gotowanej przez człowieka
nie tylko jednemu człowiekowi,
ale ludzkości
- jak tylko Jezus,
Ten ukrzyżowany i zmartwychwstały.
I mówię: przez Maryję.


  
  Ks. Franciszek kardynał Macharski Metropolita Krakowski
 
 
 
 Miłosierne działania
polecane
przez naszą wiarę:
Dobre uczynki
1. Modlitwa
2. Post
3. Jałmużna

Uczynki miłosierne co do duszy
1. Grzesznych upominać
2. Nieumiejętnych pouczać
3. Wątpiącym dobrze radzić
4. Strapionych pocieszać
5. Krzywdy cierpliwie znosić
6. Urazy chętnie darować
7. Modlić się za żywych i umarłych

Uczynki miłosierne co do ciała
1. Głodnych nakarmić
2. Spragnionych napoić
3. Nagich przyodziać
4. Podróżnych w dom przyjąć
5. Więźniów pocieszać
6. Chorych nawiedzać
7. Umarłych grzebać


 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba