2001  nr. 4
 
  Redakcja skada podziękowania Siostrom ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosiernej w Łagiewnikach za pomoc w opracowaniu tematu. Serdeczne Bóg zapłać. W numerze wykorzystano zjdęcia z archiwum Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz materiały, opracowane przez Zgromadzenie, dostępne w internecie pod adresem: www.milosierdzie.pl 
 
 
 Wielkie dzieło skromnej zakonnicy 1   
 
 Modlitwa św. Faustyny 2   
 
 Życie św. Faustyny 3   
 
 Nabożeństwo  
do Miłosierdzia Bożego
4   
 
 Obraz Miłosierdzia Bożego 5   
 
 Święto Miłosierdzia Bożego 6   
 
 Koronka do Miłosierdzia Bożego 7   
 
 Godzina Miłosierdzia 8   
 
 Dzienniczek Siostry Faustyny 9   
 
 Uzdrowieni za przyczyną Siostry   Faustyny 10   
 
 Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej   Miłosierdzia 11   
 
 Stowarzyszenie Apostołów Bożego   Miłosierdzia Faustinum 12   
 
 Od kaplicy do bazyliki 13   
 
 Wyniesiona na ołtarze 14   
 
 Uwielbienie Miłosierdzia Bożego15   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Obraz Miłosierdzia Bożego
 
 
Wymaluj obraz...
 
 
  
Obraz namalowany przez Eugeniusza Kazimirowskiego w 1934 r. na podstawie wskazówek Siostry Faustyny. Wizerunek cudem przetrwał lata wojny i rządów sowieckich na Litwie. Dziś, po licznych perypetiach, znajduje się w kościele Ducha Świętego w Wilnie. Tam, przed obrazem we wrześniu 1993 r. modlił się Ojciec Święty.

Fot. Archiwum ZMBM

 
 
  Artyści różnych epok wielokrotnie próbowali przedstawiać Chrystusa. Utrwalali jednak tylko własne wyobrażenia o Zbawicielu, ukształtowane pod wpływem tradycji czy lektury Nowego Testamentu. Zupełnie inaczej było z obrazem, który został namalowany według wskazówek św. Faustyny. Jest to obraz doprawdy wyjątkowy z racji okoliczności, w jakich powstał. Polecenie namalowania obrazu wydał św. Faustynie sam Jezus. Miało to miejsce w domu Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku 22 lutego 1931 r.
 
 
 
 

Z "Dzienniczka" Siostry Faustyny

Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady (...). Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem "Jezu, ufam Tobie" (Dz. 47).
 
 
Z woli Chrystusa
 
  Dzieła człowieka z tak wyraźnym śladem Bożej inspiracji należą do rzadkości. Nie dziwmy się więc, że zakonnica nieposiadająca uzdolnień plastycznych początkowo zlękła się powierzonego jej zadania. Myślała nawet, że nie zdoła go wykonać. Jednak Chrystus stale przypominał jej o nałożonym obowiązku.
Warunki do namalowania obrazu powstały dopiero po przyjeździe Siostry Faustyny do Wilna, gdzie ze swego problemu zwierzyła się spowiednikowi, ks. Michałowi Sopoćko. To on postanowił zlecić wykonanie zadania wileńskiemu artyście - Eugeniuszowi Kazimirowskiemu. Gdy obraz był skończony, Siostra Faustyna ubolewała, że postać Jezusa nie jest tak piękna jak w jej wizjach. Chrystus pouczył ją jednak, że wielkość dzieła bierze się nie z "piękności farby", ale z łaski, jaką On obdarzył ten wizerunek. Warto o tym pamiętać.
Kult obrazu Jezusa Miłosiernego polega na ufnej modlitwie połączonej z uczynkami miłosiernymi wobec bliźnich. Z tak rozumianą czcią obrazu Pan Jezus powiązał szczególną obietnicę: "...dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie" (Dz. 48).
 
 
Dwa promienie
 
  Na obrazie, podpisanym słowami "Jezu, ufam Tobie", widoczne są dwie smugi świetliste: czerwona i bladoniebieska. Wychodzą one z serca Chrystusa. Pan Jezus tak objaśnił je św. Faustynie: "Te dwa promienie oznaczają Krew i Wodę; blady promień oznacza Wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza Krew, która jest życiem dusz...". I dodał jeszcze: "Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga" (Dz. 299).
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba