2001  nr. 4
 
  Redakcja skada podziękowania Siostrom ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosiernej w Łagiewnikach za pomoc w opracowaniu tematu. Serdeczne Bóg zapłać. W numerze wykorzystano zjdęcia z archiwum Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz materiały, opracowane przez Zgromadzenie, dostępne w internecie pod adresem: www.milosierdzie.pl 
 
 
 Wielkie dzieło skromnej zakonnicy 1   
 
 Modlitwa św. Faustyny 2   
 
 Życie św. Faustyny 3   
 
 Nabożeństwo  
do Miłosierdzia Bożego
4   
 
 Obraz Miłosierdzia Bożego 5   
 
 Święto Miłosierdzia Bożego 6   
 
 Koronka do Miłosierdzia Bożego 7   
 
 Godzina Miłosierdzia 8   
 
 Dzienniczek Siostry Faustyny 9   
 
 Uzdrowieni za przyczyną Siostry   Faustyny 10   
 
 Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej   Miłosierdzia 11   
 
 Stowarzyszenie Apostołów Bożego   Miłosierdzia Faustinum 12   
 
 Od kaplicy do bazyliki 13   
 
 Wyniesiona na ołtarze 14   
 
 Uwielbienie Miłosierdzia Bożego15   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Koronka do Miłosierdzia Bożego
 
 
Przez nią uprosisz wszystko...
 
  Koronka do Miłosierdzia Bożego to modlitwa, której Pan Jezus nauczył św. Faustynę. Stało się to 13 września 1935 r. w Wilnie.
 
 
  
Siostry odmawiają Koronkę do Miłosierdzia Bożego w łagiewnickim sanktuarium.

Fot. K. Bartczak

 
 
 
 
 Koronka do Miłosierdzia Bożego

Najpierw odmawiamy kolejno:

Ojcze nasz...,

Zdrowaś Maryjo...,

Wierzę w Boga...


Następnie jeden raz na dużych paciorkach:

Ojcze Przedwieczny, ofiarowuję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.


Później dziesięć razy na małych paciorkach:

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.


Na zakończenie trzy razy:

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 
  Siostra Faustyna miała wtedy wizję anioła zesłanego do wymierzenia ludziom kary za grzechy. Gdy zaczęła prosić o miłosierdzie, ukazała się jej Trójca Święta. Usłyszała w sercu słowa modlitwy, które zaczęła powtarzać. Natchniona przez Boga modlitwa sprawiła, że anioł nie wykonał kary.
Następnego dnia Jezus pouczył siostrę Faustynę, aby odmawiała tę modlitwę za każdym razem, gdy wejdzie do kaplicy. "Modlitwa ta jest na uśmierzenie gniewu Mojego" - powiedział. Pan Jezus jeszcze raz przypomniał jej słowa i sposób, w jaki należy koronkę odmawiać.
Pan Jezus podczas kilkunastu objawień ukazał skuteczność koronki i przekazał obietnice z nią związane: "Przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z wolą moją" (Dz. 1731).
Koronka to pomoc dla osób chorych, udręczonych cierpieniem i konających. Łaskę szczęśliwej i spokojnej śmierci otrzymają nie tylko ci, którzy sami tę koronkę odmawiają, ale także umierający, przy których inni będą się modlić jej słowami. "Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem - powiedział Pan Jezus. - Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego" (Dz. 687).
 
 
 
 

Na ścianie domu w Wilnie widnieje tablica upamiętniająca pobyt w nim św. Faustyny: "W domu tym, w latach 1929, 1933-1936 przebywała Błogosławiona
s. Faustyna Kowalska ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, znana w całym świecie apostołka Bożego Miłosierdzia. Właśnie tutaj Pan Jezus podyktował jej słowa koronki do Miłosierdzia Bożego. Zażądał modlitwy za cały świat i głoszenia współczesnym pokoleniom prawdy o miłości miłosiernej Boga do człowieka".
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba