2001  nr. 4
 
  Redakcja skada podziękowania Siostrom ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosiernej w Łagiewnikach za pomoc w opracowaniu tematu. Serdeczne Bóg zapłać. W numerze wykorzystano zjdęcia z archiwum Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz materiały, opracowane przez Zgromadzenie, dostępne w internecie pod adresem: www.milosierdzie.pl 
 
 
 Wielkie dzieło skromnej zakonnicy 1   
 
 Modlitwa św. Faustyny 2   
 
 Życie św. Faustyny 3   
 
 Nabożeństwo  
do Miłosierdzia Bożego
4   
 
 Obraz Miłosierdzia Bożego 5   
 
 Święto Miłosierdzia Bożego 6   
 
 Koronka do Miłosierdzia Bożego 7   
 
 Godzina Miłosierdzia 8   
 
 Dzienniczek Siostry Faustyny 9   
 
 Uzdrowieni za przyczyną Siostry   Faustyny 10   
 
 Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej   Miłosierdzia 11   
 
 Stowarzyszenie Apostołów Bożego   Miłosierdzia Faustinum 12   
 
 Od kaplicy do bazyliki 13   
 
 Wyniesiona na ołtarze 14   
 
 Uwielbienie Miłosierdzia Bożego15   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Godzina Miłosierdzia
 
 Godzina Miłosierdzia

...jak zegar bije trzecią godzinę...
 
  Poprzez siostrę Faustynę Jezus dał nam wskazówki, jak powinniśmy czcić moment Jego śmierci na krzyżu. Objawiwszy się przyszłej świętej w październiku 1937 r. Zbawiciel polecił jej poświęcić na kontemplację godzinę trzecią po południu (15.00). Nie chodzi tu o modlitwę trwającą pełne 60 minut, lecz o krótki chociaż moment skupienia o tej właśnie porze.
 
  Pan Jezus polecił św. Faustynie, aby codziennie o trzeciej pogrążyła się w modlitwie przynajmniej na krótką chwilę, jeśli obowiązki nie pozwolą odprawić Drogi Krzyżowej czy wstąpić do kaplicy. Zanosząc z modlitwą prośbę musimy jednak pamiętać, że jej przedmiot nie może być sprzeczny z wolą Bożą. Modlitwa powinna być ufna, wytrwała i połączona z uczynkami miłosierdzia, bez których nie ma prawdziwego nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. Modlitwa w godzinie Miłosierdzia ma być skierowana do Jezusa, a w błaganiach należy się odwołać do wartości i zasług męki Chrystusa.
Z modlitwą w godzinie Miłosierdzia związał Pan Jezus obietnice wszelkich łask. "...w tej godzinie - powiedział - nie odmówię duszy niczego, która mnie prosi przez mękę moją" (Dz. 1320).
 
 
 
 

Z "Dzienniczka" Siostry Faustyny

Pan Jezus powiedział: "...ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych..." (Dz. 1572).
 
 
  
Fot. Adam Wojnar
 
 
 Szerzenie Czci Miłosierdzia Bożego

...nie będę im Sędzią...
 
  Do form kultu Miłosierdzia Bożego zalicza się także szerzenie Jego czci. Możemy to robić przede wszystkim żyjąc w duchu całkowitego zawierzenia Bogu - posłusznego spełniania Jego woli i okazywania miłosierdzia bliźnim. Powinniśmy też głosić światu orędzie Miłosierdzia. Oczekuje tego od nas Jezus, o czym świadczą Jego słowa umieszczone w "Dzienniczku" św. Faustyny.
 
  Osoby spełniające to zadanie nie pozostaną bez nagrody. Siostra Faustyna zapisała w "Dzienniczku" obietnicę Pana: "Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia mojego, osłaniam je przez życie całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem" (Dz. 1075).
Aby głosić prawdę o Miłosierdziu Bożym, należy najpierw poznać Jego tajemnicę. Zaleca się w tym celu rozmyślania na podstawie lektury Pisma Świętego, encykliki Jana Pawła II "Dives in misericordia", "Dzienniczka" św. Faustyny lub innych publikacji na ten temat (posiadających imprimatur Kościoła).
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba