2001  nr. 5
 
  Redakcja składa podziękowania Instytutowi Prymasowskiemu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Księdzu Prałatowi Zdzisławowi Paszkowskiemu oraz Panu Doktorowi Antoniemu Franaszkowi za pomoc w opracowaniu tematu. Serdeczne Bóg Zapłać. W numerze wykorzystano zdjęcia i materiały z archiwum Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. 
 
 
 Duszpasterz i patriota 1   
 
 Kronika życia Sługi Bożego Stefana  Kardynała Wyszyńskiego 2   
 
 Kapłaństwo 3   
 
 W obronie wiary i praw Kościoła 4   
 
 Prymas uwięziony 5   
 
 Jasnogórskie Śluby 
Narodu Polskiego
6   
 
 Wędrówka Matki Bożej po Polsce 7   
 
 W obronie Narodu, Rodziny, Życia 8   
 
 Zaufał Maryi 9   
 
 Soborowe dni Prymasa 10   
 
 Milenijny triumf polskiego Kościoła 11   
 
 Habemus papam! 12   
 
 Ojciec Święty w Ojczyźnie 13   
 
 Ostatni hołd 14   
 
 Modlitwa o beatyfikację 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego
15   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Kronika życia Sługi Bożego Stefana  Kardynała Wyszyńskiego
 
 3 sierpnia 1901

We wsi Zuzela nad Bugiem przychodzi na świat drugie dziecko Stanisława (organisty z Zuzeli) i Julianny z Karpiów Wyszyńskich. Na chrzcie św. otrzymuje imię Stefan.
 
 
  
Stanisław i Julianna Wyszyńscy z dziećmi; drugi od prawej - mały Stefek. Rodzice szczególną czcią darzyli Matkę Bożą. Ojciec Stefana często pielgrzymował na Jasną Górę, a matka do Ostrej Bramy. W wieku dziewięciu lat Stefan stracił ukochaną matkę.
 
 
 1924

Stefan Wyszyński po studiach w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk bpa Wojciecha Owczarka.
 
 1942

W podwarszawskich Laskach zostaje kapelanem Zakładu dla Niewidomych.
 
 1944

Ks. Stefan Wyszyński obejmuje funkcję kapelana AK w rejonie Kampinosu.
 
 1946

Papież Pius XII mianuje ks. Wyszyńskiego biskupem lubelskim.
 
 1948

Ks. bp Wyszyński zostaje mianowany arcybiskupem gnieźnieńsko-warszawskim i prymasem Polski.
 
 1953

W odpowiedzi na dekret komunistów "o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych" Prymas przekazuje władzom memoriał "Non possumus", który jest jedną z przyczyn jego aresztowania.
 
 1953 - 1956

Prymas jest więziony kolejno w Rywałdzie, Stoczku k. Lidzbarka Warmińskiego (gdzie dokonuje aktu oddania się w "niewolę" Matce Bożej), Prudniku Śląskim i Komańczy (tu przygotowuje Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego, których tekst pod nieobecność Prymasa zostaje odczytany przez bpa Michała Klepacza na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 r.).
 
 1956

Uwolnienie Prymasa - powrót z Komańczy do Warszawy.
 
 1957

Na Jasnej Górze Prymas ogłasza początek Wielkiej Nowenny. W Watykanie otrzymuje z rąk papieża Piusa XII insygnia kardynalskie.
 
 1964

Na wniosek Episkopatu Polski papież Paweł VI w czasie Soboru Watykańskiego II ogłasza Matkę Bożą Matką Kościoła.
 
 1965

List biskupów polskich do biskupów niemieckich ze słowami "przebaczamy i prosimy o przebaczenie".
 
 1966

Na Jasnej Górze Ksiądz Prymas przewodzi uroczystościom rozpoczęcia obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski.
 
 1978

Kardynał Karol Wojtyła zostaje wybrany na Stolicę Piotrową.
 
 
  
Wybór kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową i pamiętne homagium Prymasa Polski złożone 22 października 1978 r. Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.

Fot. Ryszard Rzepecki

 
 
 28 maja 1981

Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński umiera w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

 
 

Ku beatyfikacji

6lutego 2001 r. dobiegł końca proces beatyfikacyjny kardynała Wyszyńskiego na szczeblu diecezjalnym. Proces zapoczątkowany został przez księdza Prymasa Józefa Glempa powołaniem w 1989 r. Trybunału Beatyfikacyjnego. Trybunał przesłuchał 59 świadków: biskupów, księży, zakonników, zakonnice i osoby świeckie. Aby kardynał Wyszyński mógł zostać ogłoszony błogosławionym, konieczne jest jeszcze orzeczenie o heroiczności cnót oraz stwierdzenie autentyczności cudu za jego wstawiennictwem.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba