2001  nr. 6
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcu Czesławowi Drążkowi SJ, Księżom Jezuitom, Księdzu Gabrielowi Pisarkowi SCJ ze Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, Siostrom Wizytkom z Krakowa oraz Księdzu Redaktorowi Wojciechowi Miszewskiemu za wszechstronną pomoc merytoryczną oraz udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać! W numerze skorzystano z materiałów i informacji zamieszczonych na stronach internetowych: www.jezuici.krakow.pl oraz www.sercanie.org.pl. 
 
 
 Serce Jezusa 
znak miłości Boga do ludzi
1   
 
 Życie św. Małgorzaty Marii Alacoque 2   
 
 Wielkie objawienia 
Serca Jezusowego
3   
 
 Pierwsze piątki miesiąca 4   
 
 Przewodnik św. Małgorzaty Marii 5   
 
 12 obietnic Pana Jezusa 6   
 
 Godzina Święta 7   
 
 Święto Serca Jezusowego 8   
 
 Nabożeństwo czerwcowe 9   
 
 Adoracja 
Najświętszego Sakramentu
10   
 
 Obraz Serca Jezusowego 11   
 
 Sercu Jezusa wszystko, co mam 12   
 
 Dokumenty papieskie 13   
 
 Intronizacja 14   
 
 Polacy umiłowali 
Najświętsze Serce Jezusa
15   
 
 Cuda Serca Jezusowego 16   
 
 Apostolstwo modlitwy 17   
 
 Hołd Narodu Polskiego 
Sercu Bożemu
18   
 
 Zakon Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny
19   
 
 Zgronadzenie Księży Najświętszego 
Serca Jezusowego
20   
 
 Litania 
do Najświętszego Serca Pana Jezusa
21   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Obraz Serca Jezusowego
 
  W wielu domach obraz Serca Jezusowego zajmuje honorowe miejsce. Nic w tym dziwnego, skoro Chrystus w swoich objawieniach obiecał szczególne łaski dla czcicieli Jego wizerunku.
 
 
  
Fot. Archiwum "Posłańca Serca Jezusowego"
 
 
  Św. Małgorzata Maria zastanawiała się, w jaki sposób przekazać ludziom objawienia o niezgłębionej miłości Jezusa. Usłyszała wtedy słowa Zbawiciela: "Ukaż im Moją miłość pod postacią widzialnego Serca. Niech obraz Mego Serca zostanie wystawiony na widok publiczny, tak, ażeby każdy mógł Je zobaczyć. Nie ma innego znaku, który mógłby wzruszyć nieczułe ludzkie serca. Jeśli widok Mego zranionego Serca, pełnego miłości do was, nie zawróci was ze złych dróg, nie ma dla was ratunku! (...) Obiecuję ci, że obraz Mego Serca wszędzie tam, gdzie będzie czczony, stanie się niewyczerpanym źródłem wszelkiego błogosławieństwa. Na dowód Mojej miłości będzie on dla was ucieczką w każdej trosce i niebezpieczeństwie i da wam bezpieczne schronienie w godzinie waszej śmierci. Kto zwróci się do Mego Serca, znajdzie pomoc i ukojenie".
 
 
  
Św. Małgorzata Maria narysowała obraz Serca Jezusowego z objawień. Serce oplecione jest koroną cierniową i zwieńczone krzyżem otoczonym płomieniami. W ranie w Sercu widać napis: caritas (miłość). Nad koroną wypisano imiona Jezusa, Maryi i Józefa, zaś poniżej św. Joachima i św. Anny - rodziców Najświętszej Maryi Panny. Zwyczaj noszenia takiego obrazka przyjął się wśród nowicjuszek w klasztorze Paray-le-Monial.

Fot. Archiwum ss. Wizytek

 
 
 
Listy Czytelników
 
 

Kult Serca Jezusa praktykowany jest w naszej rodzinie od dawna. W pamięci zachowałam widok mojego dziadka i babci, modlących się przed obrazem Serca Jezusa. Babcia często ze czcią całowała przebite Serce. Tę cześć dla Bożego Serca dziadkowie przekazali mojemu ojcu. Całą rodziną uczestniczyliśmy w nabożeństwach czerwcowych. Wieczorem, kiedy klękaliśmy do modlitwy, mój ojciec dziękował Bogu za przeżyty dzień. Była to modlitwa prosta, pełna głębokiej wiary w opiekę Serca Jezusa.
Cześć dla Bożego Serca przeniosłam do mojej rodziny. Przyczynił się do tego również fakt, że w testamencie babcia właśnie mnie zapisała swój obraz. Wisi on teraz u mnie w domu, choć czasem znajomi dziwią się, że w nowoczesnym mieszkaniu powiesiliśmy taką "staroć". Tymczasem dla mnie jest to najcenniejsza pamiątka. Chciałabym kiedyś przekazać go dzieciom wraz z czcią Bożego Serca, zaszczepioną przed laty w moim sercu.
  
  Barbara
 
 
 
 
Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa
 
  W 1863 r.w klasztorze ss. wizytek we Francji powstała wspólnota, zobowiązująca się do szczególnej czci, miłości i wynagradzania Sercu Jezusa za grzechy ludzi. Założycielka Straży, siostra Maria od Najświętszego Serca, zobaczyła w niezwykłej wizji tarczę zegara. Narysowała więc obraz, umieszczając w jego środku Serce Jezusa. Wokół tarczy przy wybranych godzinach wpisano imiona sióstr, które rozpoczęły nieustanną adorację Serca Bożego.
Również dzisiaj członkowie Arcybractwa dzielą między siebie godziny dnia, w czasie których "pełnią straż" przy Chrystusie. Pierwszymi polskimi członkiniami Arcybractwa zostały ss. wizytki z Krakowa. W ich klasztorze przy ul. Krowoderskiej 16 znajduje się Dyrekcja Arcybractwa i można uzyskać informacje na temat przynależności do Straży.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba