2001  nr. 6
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcu Czesławowi Drążkowi SJ, Księżom Jezuitom, Księdzu Gabrielowi Pisarkowi SCJ ze Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, Siostrom Wizytkom z Krakowa oraz Księdzu Redaktorowi Wojciechowi Miszewskiemu za wszechstronną pomoc merytoryczną oraz udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać! W numerze skorzystano z materiałów i informacji zamieszczonych na stronach internetowych: www.jezuici.krakow.pl oraz www.sercanie.org.pl. 
 
 
 Serce Jezusa 
znak miłości Boga do ludzi
1   
 
 Życie św. Małgorzaty Marii Alacoque 2   
 
 Wielkie objawienia 
Serca Jezusowego
3   
 
 Pierwsze piątki miesiąca 4   
 
 Przewodnik św. Małgorzaty Marii 5   
 
 12 obietnic Pana Jezusa 6   
 
 Godzina Święta 7   
 
 Święto Serca Jezusowego 8   
 
 Nabożeństwo czerwcowe 9   
 
 Adoracja 
Najświętszego Sakramentu
10   
 
 Obraz Serca Jezusowego 11   
 
 Sercu Jezusa wszystko, co mam 12   
 
 Dokumenty papieskie 13   
 
 Intronizacja 14   
 
 Polacy umiłowali 
Najświętsze Serce Jezusa
15   
 
 Cuda Serca Jezusowego 16   
 
 Apostolstwo modlitwy 17   
 
 Hołd Narodu Polskiego 
Sercu Bożemu
18   
 
 Zakon Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny
19   
 
 Zgronadzenie Księży Najświętszego 
Serca Jezusowego
20   
 
 Litania 
do Najświętszego Serca Pana Jezusa
21   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Sercu Jezusa wszystko, co mam
 
  Serce Boże jest symbolem i żywym obrazem nieskończonej miłości Jezusa Chrystusa, która nas pobudza do odwzajemnianiasię również miłością - napisał ponad sto lat temu papież Leon XIIIw encyklice Annum sacrum.
 
  Jak możemy tę miłość odwzajemnić? Na przykład poprzez poświęcenie się Sercu Jezusowemu. Poprzez akt poświęcenia ofiarowuję Sercu Jezusa wszystko, co mam, oddaję mu do dyspozycji.
Tradycję poświęceń zapoczątkowali w XVII w. św. Małgorzata Maria i jej przewodnik duchowy św. Klaudiusz de la Colombiere. Dziś obok poświęceń osobistych praktykujemy również poświęcenia rodzin i społeczeństw. U progu XX w., 11 cerwca 1899 r., Leon XIII dokonał poświęcenia całego rodzaju ludzkiego. W setną rocznicę tego aktu Ojciec Święty Jan Paweł II potwierdził jego aktualność w naszych czasach.
 
 
  
W 1685 r. nowicjuszki w klasztorze w Paray zbudowały ołtarz, w którym ustawiły obraz Serca Jezusa. Św. Małgorzata Maria i jej podopieczne poświęciły się Najświętszemu Sercu Jezusa.

Fot. Archiwum ss. wizytek

 
 
 

"Ja N... oddaję się i poświęcam Najświętszemu Sercu Jezusa Chrystusa moją osobę, moje uczynki, troski i cierpienia. Chcę odtąd używać całego mojego jestestwa jedynie, aby czcić, miłować i wielbić to Serce. Mam niezłomną wolę należeć do Niego całkowicie i czynić wszystko z miłości ku Niemu.Wyrzekam się z całego serca wszystkiego, co może mu się nie podobać. Obieram Ciebie, o Najświętsze Serce, za jedyny przedmiot mojej miłości, za opiekuna mego życia, za rękojmię mojego zbawienia, za lekarstwo na moją słabość i niestałość, za naprawienie wszystkich błędów mojego życia i za schronienie w godzinie mojej śmierci."
  
  fragment aktu osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa św. Małgorzaty Marii
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba