2001  nr. 6
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcu Czesławowi Drążkowi SJ, Księżom Jezuitom, Księdzu Gabrielowi Pisarkowi SCJ ze Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, Siostrom Wizytkom z Krakowa oraz Księdzu Redaktorowi Wojciechowi Miszewskiemu za wszechstronną pomoc merytoryczną oraz udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać! W numerze skorzystano z materiałów i informacji zamieszczonych na stronach internetowych: www.jezuici.krakow.pl oraz www.sercanie.org.pl. 
 
 
 Serce Jezusa 
znak miłości Boga do ludzi
1   
 
 Życie św. Małgorzaty Marii Alacoque 2   
 
 Wielkie objawienia 
Serca Jezusowego
3   
 
 Pierwsze piątki miesiąca 4   
 
 Przewodnik św. Małgorzaty Marii 5   
 
 12 obietnic Pana Jezusa 6   
 
 Godzina Święta 7   
 
 Święto Serca Jezusowego 8   
 
 Nabożeństwo czerwcowe 9   
 
 Adoracja 
Najświętszego Sakramentu
10   
 
 Obraz Serca Jezusowego 11   
 
 Sercu Jezusa wszystko, co mam 12   
 
 Dokumenty papieskie 13   
 
 Intronizacja 14   
 
 Polacy umiłowali 
Najświętsze Serce Jezusa
15   
 
 Cuda Serca Jezusowego 16   
 
 Apostolstwo modlitwy 17   
 
 Hołd Narodu Polskiego 
Sercu Bożemu
18   
 
 Zakon Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny
19   
 
 Zgronadzenie Księży Najświętszego 
Serca Jezusowego
20   
 
 Litania 
do Najświętszego Serca Pana Jezusa
21   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Polacy umiłowali 
Najświętsze Serce Jezusa
 
  Nasz kraj można nazwać drugą (po Francji) ojczyzną czci Serca Jezusowego; takiego określenia użył niegdyś ks. kard. Karol Wojtyła.
 
  Przypomnijmy też o. Kaspra Drużbickiego jezuitę,, który pisał o Najświętszym Sercu zanim doszło do objawień w Paray-le-Monial. Wspomnijmy o memoriale biskupów polskich, na który papież Klemens XIII odpowiedział w 1765 r. zezwoleniem na obchodzenie Święta Serca Bożego w Polsce. W czasach nam bliższych, u schyłku XIX w. Apostolstwo Modlitwy upowszechniło zwyczaj poświęcania rodzin Najświętszemu Sercu. Akty te miały masowy charakter. Księża jezuici w Krakowie zarejestrowali do 1889 r. 50 tys. rodzin, a w latach 1889-1937 aż 607 tys. rodzin, które dokonały poświęcenia.
 
 
Naród poświęcony trzy razy
 
  Naród polski został trzykrotnie poświęcony Sercu Jezusowemu. Po raz pierwszy dokonali tego biskupi polscy na Jasnej Górze 27 lipca 1920 r. Akt ten miał na celu uproszenie ratunku dla Polski, zagrożonej inwazją bolszewików. Rok później, 3 czerwca, akt poświęcenia został ponowiony na Małym Rynku w Krakowie. Inny charakter miało poświęcenie z 28 października 1951 r. w Polsce rządzonej przez komunistów. Dokonano go nie w czasie jednej ceremonii, lecz równocześnie we wszystkich kościołach w kraju. W orędziu biskupów, które poprzedziło akt poświęcenia, czytamy: "Przez poświęcenie narodu Sercu Jezusa chcemy złożyć hołd najgłębszej wdzięczności za wszystkie dobrodziejstwa, jakie otrzymaliśmy w ciągu tysiącletniej historii chrześcijańskiej, najściślej związanej z Chrystusem i Jego Kościołem... "
 
 
  
Bł. bp Sebastian Pelczar (1865-1939) był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i jego rektorem. Był też biskupem w Przemyślu. Uczynił wiele dla upowszechnienia kultu Serca Jezusowego w rodzinach. Założył Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (sercanek), rozwijające działalność charytatywną i wychowawczą.
 

 
 
  
Bł. o. Honorat Koźmiński (1829-1916) założył m.in. dwa zgromadzenia Najświętszego Serca: Zgromadzenie Sióstr Posłanniczek Serca Jezusowego i Zgromadzenie Sióstr Pocieszycielek Serca Jezusowego.
 

 
 
  
Służebnica Boża Rozalia Celakówna (1901-1944) ujrzała w wizjach nadciągającą wojnę i dramatyczne losy Polski. Usłyszała też, że ratunkiem jest tylko Boże Serce. Na podstawie jej wskazań w latach okupacji powstał ruch katolików świeckich, który w 1946 r., już po jej śmierci, został zatwierdzony kanonicznie jako "Dzieło osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu". W Szczyglicach k. Krakowa działa Biuro Postulacji Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, gdzie można zgłaszać świadectwa łask otrzymanych za Jej pośrednictwem.
 
 
 
Krakowska stolica Serca Jezusowego
 
  Na miano polskiej stolicy kultu Serca Jezusowego niewątpliwie zasługuje Kraków. Tu istnieje klasztor sióstr wizytek, które przybyły jeszcze w 1681 r., a więc wkrótce po objawieniach w Paray-le-Monial. Tu ukazuje się "Posłaniec Serca Jezusowego" wydawany od prawie 130 lat przez Apostolstwo Modlitwy. W tym mieście znajdują się kościoły pod wezwaniem Serca Jezusowego: bazylika księży jezuitów przy ul. Kopernika i kościół sióstr sercanek przy ul. Garncarskiej. Najświętszemu Sercu poświęcono też krakowskie parafie: Lubocza, Łagiewniki, Piaski Wielkie, Płaszów i Pychowice.
 
 
  
Kościół ss. wizytek w Krakowie

Fot. Archiwum ss. wizytek

 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba