2001  nr. 6
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcu Czesławowi Drążkowi SJ, Księżom Jezuitom, Księdzu Gabrielowi Pisarkowi SCJ ze Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, Siostrom Wizytkom z Krakowa oraz Księdzu Redaktorowi Wojciechowi Miszewskiemu za wszechstronną pomoc merytoryczną oraz udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać! W numerze skorzystano z materiałów i informacji zamieszczonych na stronach internetowych: www.jezuici.krakow.pl oraz www.sercanie.org.pl. 
 
 
 Serce Jezusa 
znak miłości Boga do ludzi
1   
 
 Życie św. Małgorzaty Marii Alacoque 2   
 
 Wielkie objawienia 
Serca Jezusowego
3   
 
 Pierwsze piątki miesiąca 4   
 
 Przewodnik św. Małgorzaty Marii 5   
 
 12 obietnic Pana Jezusa 6   
 
 Godzina Święta 7   
 
 Święto Serca Jezusowego 8   
 
 Nabożeństwo czerwcowe 9   
 
 Adoracja 
Najświętszego Sakramentu
10   
 
 Obraz Serca Jezusowego 11   
 
 Sercu Jezusa wszystko, co mam 12   
 
 Dokumenty papieskie 13   
 
 Intronizacja 14   
 
 Polacy umiłowali 
Najświętsze Serce Jezusa
15   
 
 Cuda Serca Jezusowego 16   
 
 Apostolstwo modlitwy 17   
 
 Hołd Narodu Polskiego 
Sercu Bożemu
18   
 
 Zakon Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny
19   
 
 Zgronadzenie Księży Najświętszego 
Serca Jezusowego
20   
 
 Litania 
do Najświętszego Serca Pana Jezusa
21   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Zakon Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny
 
  Św.Małgorzata Maria należała do zakonu sióstr wizytek (od łacińskiego słowa visitatio - nawiedzenie). Jest to zakon kontemplacyjny o ścisłej klauzurze. Siostry mają wielkie zasługi w upowszechnianiu kultu Serca Jezusowego.
 
 
  
Nawiedzenie Świętej Elżbiety
 
 
  Zakon Nawiedzenia powstał na początku XVII wieku. Jego założycielem był św. Franciszek Salezy, a pierwszą przełożoną św. Joanna Franciszka de Chantal. Powstanie zakonu było owocem ścisłej współpracy obojga świętych. Żyjąc w ukryciu, siostry otaczają czcią Najświętszą Maryję Pannę w tajemnicy Nawiedzenia św. Elżbiety, a szczególnie umacniają i rozwijają w sobie miłość Bożą. Dzięki temu łączy je szczera przyjaźń, otwarta dla wszystkich, ubóstwo pozwala dzielić wszystko ze wszystkimi, a posłuszeństwo przemienia się w wolę służenia sobie wzajemnie. Siostry całe życie poświęcają Bogu, oddając się modlitwie i kontemplacji, rozszerzają nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Prowadzą działalność wydawniczą, służą ludziom pomocą poprzez korespondencję i w rozmównicach klasztornych. Obecnie zakon ma 167 klasztorów w 34 krajach świata, w których pracuje ponad 3000 sióstr wizytek.
 
 
  
Siostry Wizytki z Krakowa prezentują haftowane własnoręcznie welony, ofiarowane Ojcu Świętemu podczas Kongresu Eucharystycznego w 1997 r.
 
 
 
  
Wojna domowa w Hiszpanii w latach 1936-1939 zebrała krwawe żniwo: zamordowano 13 biskupów, 4200 kapłanów, 2500 zakonników i 300 zakonnic, wiele kościołów i klasztorów zostało spalonych. Wśród ofiar terroru znalazło się siedem sióstr wizytek z Madrytu. 10 maja 1998 r. Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał w Rzymie uroczystego aktu ich beatyfikacji.

Obraz beatyfikacyjny siedmiu męczenniczek.

 
 
 

Wy jesteście mocą Kościoła, mocą ukrytą, tajemniczą mocą Kościoła. Życzę wam, abyście zawsze trwały w tym uprzywilejowanym powołaniu, do którego wezwał was Duch Pański w klauzurze wizytkowskiej. Błogosławię was z całego serca.
  
  Ojciec Święty Jan Paweł II
 
  Zdjęcia archiwum ss. wizytek.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba