2001  nr. 6
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcu Czesławowi Drążkowi SJ, Księżom Jezuitom, Księdzu Gabrielowi Pisarkowi SCJ ze Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, Siostrom Wizytkom z Krakowa oraz Księdzu Redaktorowi Wojciechowi Miszewskiemu za wszechstronną pomoc merytoryczną oraz udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać! W numerze skorzystano z materiałów i informacji zamieszczonych na stronach internetowych: www.jezuici.krakow.pl oraz www.sercanie.org.pl. 
 
 
 Serce Jezusa 
znak miłości Boga do ludzi
1   
 
 Życie św. Małgorzaty Marii Alacoque 2   
 
 Wielkie objawienia 
Serca Jezusowego
3   
 
 Pierwsze piątki miesiąca 4   
 
 Przewodnik św. Małgorzaty Marii 5   
 
 12 obietnic Pana Jezusa 6   
 
 Godzina Święta 7   
 
 Święto Serca Jezusowego 8   
 
 Nabożeństwo czerwcowe 9   
 
 Adoracja 
Najświętszego Sakramentu
10   
 
 Obraz Serca Jezusowego 11   
 
 Sercu Jezusa wszystko, co mam 12   
 
 Dokumenty papieskie 13   
 
 Intronizacja 14   
 
 Polacy umiłowali 
Najświętsze Serce Jezusa
15   
 
 Cuda Serca Jezusowego 16   
 
 Apostolstwo modlitwy 17   
 
 Hołd Narodu Polskiego 
Sercu Bożemu
18   
 
 Zakon Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny
19   
 
 Zgronadzenie Księży Najświętszego 
Serca Jezusowego
20   
 
 Litania 
do Najświętszego Serca Pana Jezusa
21   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Zgronadzenie Księży Najświętszego 
Serca Jezusowego
 
  "Jedynie Serce Jezusa może przywrócić światu miłość, którą utracił" - to przesłanie Sługi Bożego Leona Dehona, założyciela Zgromadzenia, szerzą w dzisiejszym świecie księża sercanie. Od zakonników o. Leon Dehon oczekiwał, ażeby byli prorokami miłości oraz sługami pojednania ludzi i Chrystusa. Obecnie księża sercanie pracują w 22 prowincjach w 40 krajach.
 
 
  
Sługa Boży o. Leon Jan Dehon (1843-1925). Żarliwy czciciel Bożego Serca, założyciel Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego - człowiek wielkiej wiedzy, autor dzieł o sprawiedliwości społecznej i czci Bożego Serca.
 
 
 
Sercańska Rodzina Świeckich
 
  Jest to ruch apostolski działający od 1995 r. pod opieką księży sercanów.Gromadzi ludzi świeckich, którzy chcą włączyć się w budowanie Królestwa Serca Jezusowego na świecie. Członkowie SRŚ żyją duchem miłości chrześcijańskiej,wynagradzając Sercu Jezusa zniewagi, jakich doznaje od ludzi. W swoich środowiskach starają się być apostołami Serca Jezusa przez modlitwę, ofiarę, słowo, a przede wszystkim przez świadectwo życia. Każdy z członków SRŚ pogłębia własną formację duchową, korzystając z pomocy (osobistej lub listownej) księży sercanów.
 
 
  
Zgromadzenie księży sercanów prowadzi działalność misyjną w wielu krajach. W 1980 r. Ojciec Święty Jan Paweł II spotkał się z polskimi sercanami w Zairze.
 
 
  Zdjęcia archiwum "Czasu Serca"
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba