2001  nr. 7
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcom Paulinom z Jasnej Góry, a w szczególności Ojcu dr. Janowi Golonce, Ojcu Dyrektorowi Konstancjuszowi Kunzowi, Ojcu Redaktorowi Kazimierzowi Manieckiemu, Ojcu dr. Janowi Pachowi a także Panu Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu z Uniwersytetu Jagiellońskiego za wszechstronną pomoc merytoryczną oraz udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać! W numerze skorzystano z informacji zamieszczonych na stronach internetowych: www. jasnagora. pl. Zdjęcia zamieszczone w numerze pochodzą z archiwum miesięcznika "Jasna Góra". 
 
 
 Kalendarium 1   
 
 Najświętsze Miejsce Narodu 2   
 
 Z dziejów Cudownego Obrazu 3   
 
 Korony dla Królowej Polski 4   
 
 Zakon św. Pawła Pustelnika 5   
 
 Tama, która powstrzymała potop 6   
 
 Twierdza konfederatów 7   
 
 Tu wymodlono Cud nad Wisłą 8   
 
 W cieniu swastyki 9   
 
 Czas milionów pielgrzymów 10   
 
 Jasna Góra z lotu ptaka 11   
 
 Cuda i łaski za przyczyną Jasnogórskiej Pani 12   
 
 Pielgrzymki królów 13   
 
 Pielgrzymki prezydentów 14   
 
 Jego Świątobliwość  
Pielgrzym Jasnogórski
15   
 
 Wota Jana Pawła II 16   
 
 Apel Jasnogórski 17   
 
 Pielgrzymi Jasnej Góry 18   
 
 Jasnogórska Pani19   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Czas milionów pielgrzymów
 
  Przez wszystkie lata rządów komunistycznych Jasna Góra była nie tylko ostoją wiary zwalczanej przez ateistyczne państwo, ale także miejscem patriotycznych manifestacji. Taki podwójny charakter miała podniosła uroczystość 8 września 1946r., podczas której prymas Polski August Hlond w obecności całego Episkopatu i miliona wiernych dokonał poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi.
 
  Szczególne związki z Częstochową łączyły następcę kardynała Hlonda - prymasa Stefana Wyszyńskiego. Był on znany ze szczególnego kultu dla Maryi. 26 sierpnia 1956 r. w obecności miliona wiernych odczytany został tekst Ślubów Jasnogórskich, zredagowany przez kardynała Stefana Wyszyńskiego w okresie jego uwięzienia. Był to jednocześnie wstęp do rozpoczętej rok później Wielkiej Nowenny - programu przygotowania narodu do obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski. Główne uroczystości milenijne odbyły się 3 maja 1966 r. na Jasnej Górze. To wtedy nastąpił akt oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi, za wolność Kościoła w Polsce i w świecie.
Przede wszystkim jasnogórskie sanktuarium było w komunistycznej Polsce - mimo przeszkód mnożonych przez reżim - celem masowych pielgrzymek. Gdy władze uznały grupowe wędrówki do Częstochowy za nielegalne zgromadzenia, wzrosła popularność pielgrzymowania indywidualnego. Do czasu wyboru Papieża Polaka rocznie przybywało na Jasną Górę 1,5 - 3 milionów ludzi. Później liczba pielgrzymów dochodziła nawet do 5 milionów - szczególnie w latach, gdy wierni przybywali na spotkanie swego ukochanego Ojca Świętego.
 
 
 
 
  
Prymas Polski Stefan Wyszyński i o. Józef Płatek, ówczesny Generał Zakonu przyjmują dar papieża Jana Pawła II w 1979 r.
 
 
 

W Roku Prymasa Tysiąclecia otwarto w Sali Maryjnej na Jasnej Górze niezwykłej rangi wystawę. Łączy ona wątki
historyczne z dziejów narodu polskiego z wydarzeniami
religijnymi ostatnich czasów: "Od Królewskich Ślubów
Jana Kazimierza do Jasnogórskich Ślubów Narodu Kardynała Stefana Wyszyńskiego". Poświęcona jest w głównej mierze osobie i dziełu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który "wszystko postawił na Maryję". Poprzez unikalne materiały, dokumenty i osobiste pamiątki ukazuje związki Prymasa Tysiąclecia z jasnogórskim sanktuarium. Komisarzem wystawy jest o. dr Jan Golonka, kurator Jasnogórskich Zbiorów Wotywnych. (BW)

 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba