2001  nr. 7
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcom Paulinom z Jasnej Góry, a w szczególności Ojcu dr. Janowi Golonce, Ojcu Dyrektorowi Konstancjuszowi Kunzowi, Ojcu Redaktorowi Kazimierzowi Manieckiemu, Ojcu dr. Janowi Pachowi a także Panu Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu z Uniwersytetu Jagiellońskiego za wszechstronną pomoc merytoryczną oraz udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać! W numerze skorzystano z informacji zamieszczonych na stronach internetowych: www. jasnagora. pl. Zdjęcia zamieszczone w numerze pochodzą z archiwum miesięcznika "Jasna Góra". 
 
 
 Kalendarium 1   
 
 Najświętsze Miejsce Narodu 2   
 
 Z dziejów Cudownego Obrazu 3   
 
 Korony dla Królowej Polski 4   
 
 Zakon św. Pawła Pustelnika 5   
 
 Tama, która powstrzymała potop 6   
 
 Twierdza konfederatów 7   
 
 Tu wymodlono Cud nad Wisłą 8   
 
 W cieniu swastyki 9   
 
 Czas milionów pielgrzymów 10   
 
 Jasna Góra z lotu ptaka 11   
 
 Cuda i łaski za przyczyną Jasnogórskiej Pani 12   
 
 Pielgrzymki królów 13   
 
 Pielgrzymki prezydentów 14   
 
 Jego Świątobliwość  
Pielgrzym Jasnogórski
15   
 
 Wota Jana Pawła II 16   
 
 Apel Jasnogórski 17   
 
 Pielgrzymi Jasnej Góry 18   
 
 Jasnogórska Pani19   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Jasna Góra z lotu ptaka
 
  Dominujące nad Częstochową sanktuarium jasnogórskie zajmuje obszar około 5 hektarów. Droga do niego wiedzie przez cztery bramy, usytuowane jedna za drugą, a także przez osobną Bramę Jana Pawła II. W obrębie murów fortecznych znajduje się m. in. bazylika z przylegającymi kaplicami i górującą nad okolicą wieżą, klasztor Paulinów, wieczernik krużgankowy i arsenał.
 
 
 
 
  
 
 
  W centrum zabudowań, wtulona między klasztor i kościół, stoi kaplica, która jest sercem Jasnej Góry. To Kaplica Matki Bożej. W jej prezbiterium, oddzielonym od nawy głównej ozdobną kratą, znajduje się Cudowny Obraz Maryi.
Forteca jasnogórska ma kształt czworoboku, którego narożniki wieńczą cztery bastiony. W bastionie św. Jakuba, w pobliżu wieczernika, stoipomnik najsłynniejszego obrońcy twierdzy - o. Augustyna Kordeckiego.
Poza terenem warowni, wokół murów fortecznych, umieszczono od południa, zachodu i północy stacje Drogi Krzyżowej. Dalej znajdują się obiekty przeznaczone do obsługi ruchu pielgrzymkowego, w tym Dom Pielgrzyma im. Jana Pawła II.
Sanktuarium jest skarbnicą gromadzonych przez wieki dzieł sztuki i cennych pamiątek kultury. W jasnogórskim Skarbcu zgromadzono dary ofiarowane sanktuarium przez ponad sześć wieków: dzieła sztuki, wyroby rzemiosła artystycznego, wota i pamiątki historyczne.
 
 
 
 
  
Kaplica Matki Bożej, powstała z inicjatywy św. Jadwigi, żony Władysława Jagiełły, jako godne miejsce dla Cudownego Obrazu Matki Bożej. Tu znajduje się Pierwszy Ołtarz Ojczyzny.
 
 
 
  
Arsenał. Dawniej była tu zbrojownia fortecy jasnogórskiej, zbudowana po szwedzkim "potopie". Teraz jest muzeum militariów - można tu zobaczyć m.in. kule armatnie zebrane po oblężeniu w 1655 r. Nad wejściem do arsenału znajduje się godło Rzeczypospolitej - orzeł w królewskiej koronie z krzyżem.
 
 
 

"Tu zawsze byliśmy wolni".
  
  Ojciec Święty Jan Paweł II
 
 
 
 

Sanktuarium w ogniu

Parokrotnie w dziejach Jasnej Góry ogień trawił jej zabudowania. Prawdopodobnie już w 1466 r., podczas najazdu czeskiego, spłonął dopiero co wzniesiony kościół. W 1690 r. wielki pożar opanował wieżę i wnętrze kościoła, naruszył też bibliotekę.

W 1900 r. ogień zaprószyli pielgrzymi, którzy weszli na wieżę, by zapalić sztuczne ognie. Na szczęście strażakom udało się zapobiec rozprzestrzenieniu pożaru poza obręb wieży. W 1945 r. sanktuarium uniknęło kataklizmu, gdy opuszczający je Niemcy podpalili samochód w pobliżu magazynu materiałów łatwopalnych i wybuchowych. Ogień został w porę ugaszony.
Duże szkody wyrządził, niestety, ostatni pożar, który wybuchł późnym wieczorem 6 sierpnia 1990 r. Dramatyczna akcja ratunkowa trwała całą noc. Zniszczeniu uległa najstarsza część klasztoru, a wiele cennych zbiorów zostało zalanych wodą. Nigdy jednak, podczas żadnego z pożarów, ogień nie uszkodził Cudownego Obrazu.
 
 
 
 
  
Kolejne wieże wznoszone na Jasnej Górze padały ofiarą ognia. Obecna wieża, wysoka na 106 m to efekt odbudowy z 1900 r.
 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba