2001  nr. 7
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcom Paulinom z Jasnej Góry, a w szczególności Ojcu dr. Janowi Golonce, Ojcu Dyrektorowi Konstancjuszowi Kunzowi, Ojcu Redaktorowi Kazimierzowi Manieckiemu, Ojcu dr. Janowi Pachowi a także Panu Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu z Uniwersytetu Jagiellońskiego za wszechstronną pomoc merytoryczną oraz udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać! W numerze skorzystano z informacji zamieszczonych na stronach internetowych: www. jasnagora. pl. Zdjęcia zamieszczone w numerze pochodzą z archiwum miesięcznika "Jasna Góra". 
 
 
 Kalendarium 1   
 
 Najświętsze Miejsce Narodu 2   
 
 Z dziejów Cudownego Obrazu 3   
 
 Korony dla Królowej Polski 4   
 
 Zakon św. Pawła Pustelnika 5   
 
 Tama, która powstrzymała potop 6   
 
 Twierdza konfederatów 7   
 
 Tu wymodlono Cud nad Wisłą 8   
 
 W cieniu swastyki 9   
 
 Czas milionów pielgrzymów 10   
 
 Jasna Góra z lotu ptaka 11   
 
 Cuda i łaski za przyczyną Jasnogórskiej Pani 12   
 
 Pielgrzymki królów 13   
 
 Pielgrzymki prezydentów 14   
 
 Jego Świątobliwość  
Pielgrzym Jasnogórski
15   
 
 Wota Jana Pawła II 16   
 
 Apel Jasnogórski 17   
 
 Pielgrzymi Jasnej Góry 18   
 
 Jasnogórska Pani19   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Pielgrzymki królów
 
  Klasztor jasnogórski był miejscem częstych odwiedzin królów. Zwyczaj monarszych pielgrzymek zapoczątkował Kazimierz Jagiellończyk. Po nim dwukrotnie przybywał na Jasną Górę Zygmunt I Stary, który ofiarował piękne wota. Stefan Batory pozostawił swój miecz z rękojeścią wysadzaną turkusami i kosztowny różaniec.
 
  Do sanktuarium wędrowali kolejno trzej Wazowie. Zygmunt III, poznawszy to miejsce, polecił je ufortyfikować. Władysław IV był tu czterokrotnie jako król, a wcześniej - jako królewicz - złożył podziękowania za zwycięstwo pod Chocimiem. Jan Kazimierz modlił się leżąc krzyżem przed Cudownym Obrazem.
Michał Korybut Wiśniowiecki w obliczu Matki Bożej Jasnogórskiej zawarł ślub z austriacką arcyksiężną Eleonorą. Jan III Sobieski modlił się przed Cudownym Obrazem przed i po wiktorii wiedeńskiej. W modlitewnej intencji sanktuarium odwiedzali też August II Mocny, Stanisław Leszczyński (pochował tu rodziców) i August III.
Z tradycji wyłamał się Stanisław August Poniatowski, który nigdy nie był na Jasnej Górze. Tym to smutniejsze, że wizyty składali tu nawet władcy państw zaborczych - król pruski Fryderyk II i car Aleksander I.
 
 
 
 
  
Złote berło i jabłko - wotum kobiet polskich za zwycięstwo nad bolszewikami. Berło zwieńczone jest trzema postaciami: ks. Skorupka z krzyżem symbolizuje Wiarę, dziecko wsparte o kotwicę - Nadzieję, zaś św. Jadwiga królowa - Miłość.

Krucyfiks - dar króla Zygmunta I, 1510 r.

Kielich i ampułki wysadzane koralami - szczególnie cenne dary króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, złożone na Jasnej Górze w 1670 r. z okazji jego ślubu.

 
 
 
 
 

Na polach Grunwaldu

Do Matki Bożej Jasnogórskiej zwracał się Władysław Jagiełło w modlitwie przed starciem z wojskami krzyżackimi na polach Grunwaldu w 1410 r. Gdy w czasie bitwy przewagę zaczęli uzyskiwać krzyżacy, rycerstwu polskiemu ukazał się na niebie św. Stanisław biskup-męczennik. Dostrzeżono w tym znak opieki Pani Jasnogórskiej, co dodało wszystkim otuchy. Po zwycięskiej bitwie zdobyczne sztandary przekazano w podzięce Maryi do katedry wawelskiej.

 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba