2001  nr. 7
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcom Paulinom z Jasnej Góry, a w szczególności Ojcu dr. Janowi Golonce, Ojcu Dyrektorowi Konstancjuszowi Kunzowi, Ojcu Redaktorowi Kazimierzowi Manieckiemu, Ojcu dr. Janowi Pachowi a także Panu Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu z Uniwersytetu Jagiellońskiego za wszechstronną pomoc merytoryczną oraz udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać! W numerze skorzystano z informacji zamieszczonych na stronach internetowych: www. jasnagora. pl. Zdjęcia zamieszczone w numerze pochodzą z archiwum miesięcznika "Jasna Góra". 
 
 
 Kalendarium 1   
 
 Najświętsze Miejsce Narodu 2   
 
 Z dziejów Cudownego Obrazu 3   
 
 Korony dla Królowej Polski 4   
 
 Zakon św. Pawła Pustelnika 5   
 
 Tama, która powstrzymała potop 6   
 
 Twierdza konfederatów 7   
 
 Tu wymodlono Cud nad Wisłą 8   
 
 W cieniu swastyki 9   
 
 Czas milionów pielgrzymów 10   
 
 Jasna Góra z lotu ptaka 11   
 
 Cuda i łaski za przyczyną Jasnogórskiej Pani 12   
 
 Pielgrzymki królów 13   
 
 Pielgrzymki prezydentów 14   
 
 Jego Świątobliwość  
Pielgrzym Jasnogórski
15   
 
 Wota Jana Pawła II 16   
 
 Apel Jasnogórski 17   
 
 Pielgrzymi Jasnej Góry 18   
 
 Jasnogórska Pani19   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Pielgrzymki prezydentów
 
  Do tradycji pielgrzymek królewskich na Jasną Górę nawiązywali prezydenci. Gabriel Narutowicz, zastrzelony zaledwie w tydzień po wyborze, nie miał okazji odwiedzić sanktuarium. Jako pierwszy zrobił to jego następca, Stanisław Wojciechowski, który przybył na Jasną Górę 15 sierpnia 1923 r. - w rocznicę "Cudu nad Wisłą".
{ramka
Prezydent Ignacy Mościcki odwiedził Jasną Górę po raz pierwszy w 1930 r. Powtórnie przybył tu z okazji obchodów 550. rocznicy założenia klasztoru. Mościcki wziął wtedy udział w wieczornej procesji eucharystycznej na Wałach i uczestniczył w Mszy św. z udziałem 300 tys. pielgrzymów.


Najbardziej jednak znamienna z prezydenckich wizyt była pielgrzymka Lecha Wałęsy. Wszak to on, stając na czele "Solidarności" w 1980 r., uczestniczył w Akcie Zawierzenia Maryi tego związku. 10 lat później, 11 grudnia 1990 r. przybył na Jasną Górę w dniu oficjalnego ogłoszenia jego wyboru na najwyższy urząd w państwie.

 
 
 
 

Różańce jasnogórskie
Wśród skarbów Jasnej Góry wyróżnia się bogaty zbiór różańców. Są tu różańce papieskie, w tym bardzo kosztowny różaniec papieża Piusa VI, a także trzy części (jedna z pereł, dwie z bursztynu) różańca Jana Pawła II złożonego przed Cudownym Obrazem w 1987 r. Z dawniejszych zwracają uwagę różańce królewskie Stefana Batorego, Jana III Sobieskiego czy wyjątkowo piękny o. Augustyna Kordeckiego.
Najbardziej jednak wzruszają różańce, powstałe w dramatycznych okolicznościach. Byli więźniowie obozów koncentracyjnych w podzięce za zachowanie życia przekazali swoje różańce wykonane z chleba - tego chleba, który wydzielano w postaci głodowych racji. Niezwykły jest różaniec zawierający prochy pomordowanych więźniów obozu w Gusen: jego wydrążone w środku paciorki-kostki wykonano w obozie i połączono już po wojnie. Różaniec z wełny ofiarowała lwowianka wywieziona do Kazachstanu w latach 1940 - 1946. Z kolei różaniec z pestek owoców pomógł komuś przetrwać lata zesłania na Syberię.
 
 
 
 
  
Różaniec bohaterskiego obrońcy Jasnej Góry o. Augustyna Kordeckiego.

Różaniec, który, według tradycji, został ofiarowany przez króla Stefana Batorego.

Wśród wotów upamiętniających męczeństwo Polaków są też różańce powstałe w obozach koncentracyjnych.

 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba