2001  nr. 7
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcom Paulinom z Jasnej Góry, a w szczególności Ojcu dr. Janowi Golonce, Ojcu Dyrektorowi Konstancjuszowi Kunzowi, Ojcu Redaktorowi Kazimierzowi Manieckiemu, Ojcu dr. Janowi Pachowi a także Panu Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu z Uniwersytetu Jagiellońskiego za wszechstronną pomoc merytoryczną oraz udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać! W numerze skorzystano z informacji zamieszczonych na stronach internetowych: www. jasnagora. pl. Zdjęcia zamieszczone w numerze pochodzą z archiwum miesięcznika "Jasna Góra". 
 
 
 Kalendarium 1   
 
 Najświętsze Miejsce Narodu 2   
 
 Z dziejów Cudownego Obrazu 3   
 
 Korony dla Królowej Polski 4   
 
 Zakon św. Pawła Pustelnika 5   
 
 Tama, która powstrzymała potop 6   
 
 Twierdza konfederatów 7   
 
 Tu wymodlono Cud nad Wisłą 8   
 
 W cieniu swastyki 9   
 
 Czas milionów pielgrzymów 10   
 
 Jasna Góra z lotu ptaka 11   
 
 Cuda i łaski za przyczyną Jasnogórskiej Pani 12   
 
 Pielgrzymki królów 13   
 
 Pielgrzymki prezydentów 14   
 
 Jego Świątobliwość  
Pielgrzym Jasnogórski
15   
 
 Wota Jana Pawła II 16   
 
 Apel Jasnogórski 17   
 
 Pielgrzymi Jasnej Góry 18   
 
 Jasnogórska Pani19   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Jego Świątobliwość  
Pielgrzym Jasnogórski
 
  Jasna Góra od stuleci cieszy się szacunkiem następców św. Piotra. Jednak do naszych czasów żaden z nich nie nawiedził klasztoru. W 1966 r. wyczekiwano w jasnogórskim sanktuarium papieża Pawła VI, który pragnął wziąć udział w obchodach Tysiąclecia Chrztu Polski. Niestety, władze komunistyczne odmówiły zgody na jego przyjazd.
 
 
 
 
  
Ojciec Święty Jan Paweł II przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej, 1987 r.
 
 
  Jako pierwszy następca św. Piotra wkroczył w mury klasztoru jasnogórskiego Papież Polak - Jan Paweł II. Ten historyczny moment nastąpił podczas pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do ojczyzny w 1979 r. Papież przybywał tu niemal jak do własnego domu. Wcześniej wielokrotnie pielgrzymował do Cudownego Obrazu jako uczeń, student, a później kapłan. Obliczono, że Karol Wojtyła odbył ponad sto takich pielgrzymek!


Polacy przyzwyczaili się przybywać na Jasną Górę, "aby mówić o wszystkim swojej Matce" - powiedział 4 czerwca 1979 r. na Jasnej Górze Jan Paweł II. I dodał: "Cóż więc dziwnego, że i ja tu dziś przybywam. Przecież zabrałem z sobą z Polski na stolicę św. Piotra w Rzymie ten polski nawyk, ten ťświęty nawykŤ Polaków, wypracowany wiarą całych pokoleń, potwierdzony doświadczeniem chrześcijańskim tylu stuleci, ugruntowany w mojej własnej duszy".


Już sześciokrotnie Ojciec Święty Jan Paweł II przebywał na Jasnej Górze. Pielgrzymował do Matki Bożej, aby podziękować Jej za opiekę i zawierzyć samego siebie wraz z Kościołem. Przybywał też do jasnogórskiego sanktuarium, by kierować ważne słowa do całego świata. W 1991 r. stąd właśnie przemawiał do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży.

 
 
 
 
  
Na Jasnogórskiej Bramie Papieskiej, którą Jan Paweł II poświęcił w 1987 r. widnieje herb papieski "Totus Tuus".
 
 
 

Karol Wojtyła po raz pierwszy był na Jasnej Górze ze swoim ojcem jeszcze jako uczeń. W 1932 r. uczestniczył w pielgrzymce parafialnej wadowiczan. Przed wybuchem wojny wziął udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Młodzieży Akademickiej. Peregrynacji jasnogórskich nie zaniechał nawet w okresie okupacji mimo zakazu Niemców. Dwukrotnie - w latach 1942 i 1943 - reprezentował środowisko akademickie w pielgrzymkach konspiracyjnych.
Po wojnie ks. Karol Wojtyła wielokrotnie pielgrzymował na Jasną Górę z młodzieżą. Zostawszy biskupem, a następnie kardynałem, głosił tu homilie i kazania. Gdy 16 października 1978 r. został powołany na następcę św. Piotra, w swoim herbie papieskim umieścił literę M - symbol Maryi oraz dewizę "Totus Tuus" - "Cały Twój".

 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba