2001  nr. 7
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcom Paulinom z Jasnej Góry, a w szczególności Ojcu dr. Janowi Golonce, Ojcu Dyrektorowi Konstancjuszowi Kunzowi, Ojcu Redaktorowi Kazimierzowi Manieckiemu, Ojcu dr. Janowi Pachowi a także Panu Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu z Uniwersytetu Jagiellońskiego za wszechstronną pomoc merytoryczną oraz udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać! W numerze skorzystano z informacji zamieszczonych na stronach internetowych: www. jasnagora. pl. Zdjęcia zamieszczone w numerze pochodzą z archiwum miesięcznika "Jasna Góra". 
 
 
 Kalendarium 1   
 
 Najświętsze Miejsce Narodu 2   
 
 Z dziejów Cudownego Obrazu 3   
 
 Korony dla Królowej Polski 4   
 
 Zakon św. Pawła Pustelnika 5   
 
 Tama, która powstrzymała potop 6   
 
 Twierdza konfederatów 7   
 
 Tu wymodlono Cud nad Wisłą 8   
 
 W cieniu swastyki 9   
 
 Czas milionów pielgrzymów 10   
 
 Jasna Góra z lotu ptaka 11   
 
 Cuda i łaski za przyczyną Jasnogórskiej Pani 12   
 
 Pielgrzymki królów 13   
 
 Pielgrzymki prezydentów 14   
 
 Jego Świątobliwość  
Pielgrzym Jasnogórski
15   
 
 Wota Jana Pawła II 16   
 
 Apel Jasnogórski 17   
 
 Pielgrzymi Jasnej Góry 18   
 
 Jasnogórska Pani19   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Pielgrzymi Jasnej Góry
 
  Jak wielka jest siła przyciągania Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, najlepiej widać każdego roku w sierpniu. Z różnych stron Polski wyruszają wtedy piesze pielgrzymki, by spotkać się w jednym miejscu - na Jasnej Górze. Tę siłę obrazują też liczby, z których wynika, że rocznie przybywa tu 20-krotnie więcej ludzi niż Częstochowa ma mieszkańców.
 
  Pątnicy wędrowali do sanktuarium od początków jego istnienia. O tym, że przybywali tu licznie, pisał już w 1429 r. król Władysław Jagiełło, zwracając się do papieża Marcina V o przyznanie łask odpustów dla pielgrzymów. Sto lat później, w XVI w., co roku na Jasną Górę pielgrzymowało ponad 100 tys. pątników. Od 1611 r. datują się pielgrzymki z Żywca, od 1627 z Gliwic, od 1683 z Krakowa. Najbardziej znana i największa - pielgrzymka warszawska - wyruszyła po raz pierwszy w 1711 r.


Ani czasy zaborów, ani lata II wojny światowej nie przerwały tradycji pielgrzymowania. Po 1945 r. na niewiele zdały się ograniczenia i szykany ze strony władz komunistycznych. Takie uroczystości jak Śluby Jasnogórskie Narodu Polskiego czy obchody Tysiąclecia Chrztu Polski gromadziły milionowe rzesze wiernych.


Do roku 1978 przybywało do sanktuarium rocznie od 1,5 do 3 mln osób. Po wyborze Polaka na Stolicę Piotrową Jasną Górę zaczęło odwiedzać nawet do 5 mln ludzi rocznie. Upadek rządów komunistycznych otworzył drogę powrotu do zwyczaju organizowania grup zawodowych i środowiskowych. Wzrósł też napływ gości z zagranicy.


Jasna Góra jest nie tylko centralnym punktem na mapie polskiego pielgrzymowania, ale także jednym z głównych ośrodków maryjnych w skali całego świata. Co ciekawe, osiągnęła tę pozycję nie jako sanktuarium związane z objawieniami Matki Bożej. Rozsławił ją Cudowny Obraz.

 
 
 
 
  
Na Jasnej Górze pielgrzymów witają (na zdjęciu od lewej): Generał Zakonu o. Stanisław Turek, Prymas Polski Józef Glemp, Przeor Jasnej Góry o. Izydor Matuszewski i Wikariusz Generalny o. Ireneusz Pompa.
 
 
 

Najdłuższe szlaki

Na Jasną Górę prowadzi w Polsce ok. 60 pieszych szlaków pielgrzymkowych liczących co najmniej 100 km. Ich łączna długość przekracza 15 tys. km. Do najdłuższych należą pielgrzymki: koszalińsko-kołobrzeska (620 km), szczecińska (613 km), gdańska (600 km), ełcka (560 km), elbląska (do 505 km) i białostocka (480 km). Uczestnicy najbardziej znanej pielgrzymki warszawskiej (ogólnopolskiej) mają do pokonania 246 km.
 
 
 
 
  
Jak widać, wszyscy maszerują w przyjaźni. Nawet najmłodsi cierpliwie znoszą trudy pielgrzymowania.
 
 
 

Dzień na Jasnej Górze

1. Sanktuarium jasnogórskie otwarte jest dla pielgrzymów od 5.00 do 21.30.

2. O 6.00 po raz pierwszy zostaje odsłonięty Cudowny Obraz Matki Bożej. Zasłonięcie następuje o 12.00 (w soboty, niedziele i święta o 13.00). Powtórne odsłonięcie odbywa się w soboty i święta o 14.00 (od maja do września) lub o 15.00 (poza sezonem pielgrzymkowym).

3. Spowiedź św. od 6.00 do 20.00 (w językach obcych w zakrystii).

4. Msza św. w Kaplicy Matki Bożej odprawiana jest codziennie o godz.: 6.00, 7.00, 7.30, 8.00 (łacińska), 9.30, 11.00, 15.30, 18.30. W soboty Msza św. jest odprawiana dodatkowo o 12.00, a w niedziele i święta o 12.00 i 20.30.

5. Dzień na Jasnej Górze kończy się Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba