2001  nr. 7
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcom Paulinom z Jasnej Góry, a w szczególności Ojcu dr. Janowi Golonce, Ojcu Dyrektorowi Konstancjuszowi Kunzowi, Ojcu Redaktorowi Kazimierzowi Manieckiemu, Ojcu dr. Janowi Pachowi a także Panu Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu z Uniwersytetu Jagiellońskiego za wszechstronną pomoc merytoryczną oraz udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać! W numerze skorzystano z informacji zamieszczonych na stronach internetowych: www. jasnagora. pl. Zdjęcia zamieszczone w numerze pochodzą z archiwum miesięcznika "Jasna Góra". 
 
 
 Kalendarium 1   
 
 Najświętsze Miejsce Narodu 2   
 
 Z dziejów Cudownego Obrazu 3   
 
 Korony dla Królowej Polski 4   
 
 Zakon św. Pawła Pustelnika 5   
 
 Tama, która powstrzymała potop 6   
 
 Twierdza konfederatów 7   
 
 Tu wymodlono Cud nad Wisłą 8   
 
 W cieniu swastyki 9   
 
 Czas milionów pielgrzymów 10   
 
 Jasna Góra z lotu ptaka 11   
 
 Cuda i łaski za przyczyną Jasnogórskiej Pani 12   
 
 Pielgrzymki królów 13   
 
 Pielgrzymki prezydentów 14   
 
 Jego Świątobliwość  
Pielgrzym Jasnogórski
15   
 
 Wota Jana Pawła II 16   
 
 Apel Jasnogórski 17   
 
 Pielgrzymi Jasnej Góry 18   
 
 Jasnogórska Pani19   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Najświętsze Miejsce Narodu
 
  Religijna i duchowa twierdza narodu - tak wielokrotnie, przy różnych okazjach nazywano Jasną Górę. Polacy znajdowali w niej oparcie zawsze, kiedy historia stawiała ich w obliczu próby. Szwedzki "potop", odsiecz wiedeńska, zabory, "Cud nad Wisłą", okupacja niemiecka, lata komunizmu - za każdym razem naród czerpał z Jasnej Góry nadzieję i siłę do przeciwstawienia się obcej potędze.


Źródłem tej siły jest od ponad 600 lat Cudowny Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Wiele napisano o niezwykłej mocy tego Wizerunku i o cudach, jakie się dokonały za jego przyczyną, lecz nadal pozostaje on wielką tajemnicą. Tajemnicą, która przyciąga miliony wiernych.


Polacy nie tylko pielgrzymują do Częstochowy, ale zabierają ją również w świat. Miliony emigrantów przeniosły Jasną Górę na inne kontynenty w swoich sercach. To im w dużym stopniu zawdzięczamy, że kult Matki Bożej Jasnogórskiej rozprzestrzenił się w całym Kościele katolickim. Udając się, jak co roku, z pielgrzymką na Jasną Górę warto pamiętać, że nasze sanktuarium narodowe należy - obok Lourdes i Fatimy - do najważniejszych ośrodków maryjnych świata.

 
 
 
 
  
 
 
 

Jasna Góra jest przecież nie tylko miejscem pielgrzymek Polaków z Polski i całego świata. Jasna Góra jest sanktuarium Narodu.
Jeśli chcemy dowiedzieć się, jak płyną dzieje w sercach Polaków, trzeba przyjść tutaj.
Trzeba przyłożyć ucho do tego miejsca.
Trzeba usłyszeć echo całego życia Narodu w sercu jego Matki i Królowej.

  
  Ojciec Święty Jan Paweł II w homilii wygłoszonej w Częstochowie 4 VI 1979 r.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba