2001  nr. 7
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcom Paulinom z Jasnej Góry, a w szczególności Ojcu dr. Janowi Golonce, Ojcu Dyrektorowi Konstancjuszowi Kunzowi, Ojcu Redaktorowi Kazimierzowi Manieckiemu, Ojcu dr. Janowi Pachowi a także Panu Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu z Uniwersytetu Jagiellońskiego za wszechstronną pomoc merytoryczną oraz udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać! W numerze skorzystano z informacji zamieszczonych na stronach internetowych: www. jasnagora. pl. Zdjęcia zamieszczone w numerze pochodzą z archiwum miesięcznika "Jasna Góra". 
 
 
 Kalendarium 1   
 
 Najświętsze Miejsce Narodu 2   
 
 Z dziejów Cudownego Obrazu 3   
 
 Korony dla Królowej Polski 4   
 
 Zakon św. Pawła Pustelnika 5   
 
 Tama, która powstrzymała potop 6   
 
 Twierdza konfederatów 7   
 
 Tu wymodlono Cud nad Wisłą 8   
 
 W cieniu swastyki 9   
 
 Czas milionów pielgrzymów 10   
 
 Jasna Góra z lotu ptaka 11   
 
 Cuda i łaski za przyczyną Jasnogórskiej Pani 12   
 
 Pielgrzymki królów 13   
 
 Pielgrzymki prezydentów 14   
 
 Jego Świątobliwość  
Pielgrzym Jasnogórski
15   
 
 Wota Jana Pawła II 16   
 
 Apel Jasnogórski 17   
 
 Pielgrzymi Jasnej Góry 18   
 
 Jasnogórska Pani19   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Korony dla Królowej Polski
 
  Odkąd tylko Cudowny Obraz przybył na Jasną Górę, pojawił się zwyczaj ozdabiania go koronami. W ten sposób nie tylko oddawano cześć Matce Bożej, ale dawano wyraz uznania Jej za Królową Polski. W XVII w. dwie złote korony ofiarował król Władysław IV, jedną żona Michała Korybuta Wiśniowieckiego, królowa Eleonora.
 
 
 
 
  
Korony ofiarowane przez papieża Piusa X.
 
 
  W ślad za tymi prywatnymi koronacjami poszły starania o uzyskanie koronacji papieskiej. W 1717 r. doszło do pierwszego ukoronowania Obrazu na mocy dekretu papieża Klemensa XI. Gdy w 1909 r. korony Klemensa XI zostały skradzione, papież Pius X ofiarował Jasnogórskiej Pani nowe. W 1910 r. doszło do powtórnej koronacji Obrazu. Obrzędu dokonano na szczycie Jasnej Góry, dokąd w uroczystej procesji przeniesiono Cudowny Obraz. Sanktuarium otaczała półmilionowa rzesza pielgrzymów.
Doniosłym wydarzeniem była koronacja, jakiej z okazji Tysiąclecia Chrztu Polski dokonał (w 1966 r.) prymas Stefan Wyszyński w asyście arcybiskupa Karola Wojtyły.
Wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej ozdabiano też innymi kosztownościami. Początkowo wota zawieszano wprost na Obrazie. W XVII w. zaczęto dekorować Wizerunek kosztownymi sukienkami. Do najcenniejszych należą sukienki diamentowa i rubinowa, w których znaleźć można zabytkową biżuterię pochodzącą nawet z XV w.
 
 
 
 
  
Korony i sukienka milenijna z 1966 r., wykonana przez siostry westiarki.
 
 
 

Z dawna Polski Tyś Królową


3 maja - Święto Królowej Polski. Różne formy nabożeństwa do Matki Bożej mają w Polsce wielowiekową tradycję. Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej - obchodzone początkowo w pierwszą niedzielę maja - Stolica Apostolska ustanowiła w pierwszym dziesięcioleciu XX w. dla diecezji lwowskiej. Później papież Pius XI przeniósł je na 3 maja i rozszerzył na całą Polskę. Pierwszy raz święto Królowej Polski obchodzono w 1925 r.
 
 
 
 

26 sierpnia - Święto Matki Bożej Jasnogórskiej. Po upadku powstania styczniowego kapucyn, bł. Honorat Koźmiński starał się zjednoczyć naród wokół Matki Bożej - Królowej Polski. W Niej pokładał nadzieję na odzyskanie niepodległości. Z inicjatywy ojca Honorata powstało kilkanaście zgromadzeń zakonnych. Wspólnie z przeorem Jasnej Góry, o. Euzebiuszem Rejmanem, wyjednały one u papieża Piusa X ustanowienie w 1904 r. święta Matki Bożej Jasnogórskiej. Od 1931 r. - z woli papieża Piusa XI - święto obchodzone jest 26 sierpnia.
 
 
 
 

Kopie słynące cudami
Zwyczaj wykonywania kopii Cudownego Obrazu sięga XV wieku. Podobizny Matki Bożej Jasnogórskiej zaczęto wtedy umieszczać w ołtarzach kościołów, szczególnie paulińskich. Z wieku XVI pochodzą obrazy z Bochni, Okulic, Stanisławowa i Głogowca. Wszystkie one uzyskały zezwolenia papieskie na koronacje. Wiele kopii Cudownego Obrazu - podobnie jak oryginał - zasłynęło cudami. Kopia, która przed obchodami Tysiąclecia Chrztu Polski wędrowała po całej Polsce, była źródłem licznych nawróceń.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba