2001  nr. 7
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcom Paulinom z Jasnej Góry, a w szczególności Ojcu dr. Janowi Golonce, Ojcu Dyrektorowi Konstancjuszowi Kunzowi, Ojcu Redaktorowi Kazimierzowi Manieckiemu, Ojcu dr. Janowi Pachowi a także Panu Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu z Uniwersytetu Jagiellońskiego za wszechstronną pomoc merytoryczną oraz udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać! W numerze skorzystano z informacji zamieszczonych na stronach internetowych: www. jasnagora. pl. Zdjęcia zamieszczone w numerze pochodzą z archiwum miesięcznika "Jasna Góra". 
 
 
 Kalendarium 1   
 
 Najświętsze Miejsce Narodu 2   
 
 Z dziejów Cudownego Obrazu 3   
 
 Korony dla Królowej Polski 4   
 
 Zakon św. Pawła Pustelnika 5   
 
 Tama, która powstrzymała potop 6   
 
 Twierdza konfederatów 7   
 
 Tu wymodlono Cud nad Wisłą 8   
 
 W cieniu swastyki 9   
 
 Czas milionów pielgrzymów 10   
 
 Jasna Góra z lotu ptaka 11   
 
 Cuda i łaski za przyczyną Jasnogórskiej Pani 12   
 
 Pielgrzymki królów 13   
 
 Pielgrzymki prezydentów 14   
 
 Jego Świątobliwość  
Pielgrzym Jasnogórski
15   
 
 Wota Jana Pawła II 16   
 
 Apel Jasnogórski 17   
 
 Pielgrzymi Jasnej Góry 18   
 
 Jasnogórska Pani19   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Zakon św. Pawła Pustelnika
 
  Paulini wywodzą swe korzenie od św. Pawła z Teb - pustelnika, który żył na przełomie III i IV wieku w południowym Egipcie. Człowiek ten, urodzony w bogatej rodzinie, w młodości zdobył gruntowne wykształcenie. Był chrześcijaninem. Gdy za cesarza Decjusza zaczęto prześladować wyznawców Chrystusa, uciekł na pustynię. Miał wtedy 16 lat. Tam postanowił spędzić resztę życia i pozostał na pustyni mimo ustania represji. Dożył sędziwego wieku 113 lat.
 
 
 
 
  
Dokument fundacji klasztoru jasnogórskiego wystawiony przez księcia Władysława Opolczyka w 1382 r.
 
 
  Do wzoru św. Pawła Pierwszego Pustelnika nawiązał bł. Euzebiusz z Ostrzyhomia, który w połowie XIII w. założył na górze Pilis (Węgry) klasztor św. Krzyża. Niebawem klasztor ten połączył się z innym klasztorem pustelniczym, z góry Patacs. W 1308 r. papież Klemens V zatwierdził dla zakonu regułę św. Augustyna. W XVI w. Paulini mieli już 300 klasztorów nie tylko w Europie, ale również na Bliskim Wschodzie.
Tym, co wyróżnia zakon Paulinów, jest szerzenie kultu Matki Bożej. W myśl zakonnych Konstytucji, Maryja "jest Matką i szczególną opiekunką Zakonu". Jej oddawana jest w zakonie szczególna cześć, a praca apostolska rozwijana jest w duchu maryjnym.
W 1382 r. książę Władysław Opolczyk dokonał fundacji klasztoru jasnogórskiego, który stał się głównym ośrodkiem polskiej prowincji Paulinów. Niezwykła popularność Cudownego Obrazu Matki Bożej sprawiła, że Paulini jasnogórscy, choć wywodzili swe postępowanie z praktyk pustelniczych, musieli nauczyć się pracować pośród rzesz pielgrzymów. Pustelniczo-kontemplacyjny charakter zakonu uległ zmianie na kontemplacyjno-apostolski. Ze względu na liczne prace związane z obsługą pątników, a także inne zajęcia (np. kształcenie młodzieży), klasztor jasnogórski zawsze należał do domów o największej liczbie zakonników.
 
 
 
 
  
Relikwiarz św. Pawła Pustelnika
 
 
 
 
 

Na krakowskiej Skałce


W 1472 r. słynny kronikarz i kanonik Kapituły Krakowskiej Jan Długosz sprowadził Paulinów z Jasnej Góry do Krakowa. Wzięli oni w opiekę Skałkę - miejsce już wówczas wielce znaczące dla Kościoła w Polsce. Tu w 1079 r. zginął męczeńską śmiercią św. Stanisław.
Na Skałce powstał drugi (obok Wawelu) panteon narodowy - miejsce pochówku wybitnych Polaków. W Krypcie Zasłużonych spoczęli m.in. Wincenty Pol, Adam Asnyk, Józef Ignacy Kraszewski, Stanisław Wyspiański, Jacek Malczewski, Karol Szymanowski, Ludwik Solski. Ostatni pogrzeb odbył się w 1955 r.; złożono wówczas doczesne szczątki wybitnego astronoma Tadeusza Banachiewicza.
Na Skałce znajduje się Wyższe Seminarium Duchowne Ojców Paulinów, w którym studiuje obecnie 80 kleryków.
 
 
 
 

Obecnie w Polsce (poza Jasną Górą) klasztory paulińskie znajdują się w Krakowie (Skałka), we Wrocławiu, w Warszawie, Leśniowie, Leśnej Podlaskiej, Wieruszowie, Włodawie, Brdowie, Toruniu, Oporowie (k. Kutna), Biechowie, Paulinach-Mochowie, Wielgomłynach, Łęczeszycach, Błotnicy i na Bachledówce k. Zakopanego.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba