2001  nr. 7
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcom Paulinom z Jasnej Góry, a w szczególności Ojcu dr. Janowi Golonce, Ojcu Dyrektorowi Konstancjuszowi Kunzowi, Ojcu Redaktorowi Kazimierzowi Manieckiemu, Ojcu dr. Janowi Pachowi a także Panu Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu z Uniwersytetu Jagiellońskiego za wszechstronną pomoc merytoryczną oraz udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać! W numerze skorzystano z informacji zamieszczonych na stronach internetowych: www. jasnagora. pl. Zdjęcia zamieszczone w numerze pochodzą z archiwum miesięcznika "Jasna Góra". 
 
 
 Kalendarium 1   
 
 Najświętsze Miejsce Narodu 2   
 
 Z dziejów Cudownego Obrazu 3   
 
 Korony dla Królowej Polski 4   
 
 Zakon św. Pawła Pustelnika 5   
 
 Tama, która powstrzymała potop 6   
 
 Twierdza konfederatów 7   
 
 Tu wymodlono Cud nad Wisłą 8   
 
 W cieniu swastyki 9   
 
 Czas milionów pielgrzymów 10   
 
 Jasna Góra z lotu ptaka 11   
 
 Cuda i łaski za przyczyną Jasnogórskiej Pani 12   
 
 Pielgrzymki królów 13   
 
 Pielgrzymki prezydentów 14   
 
 Jego Świątobliwość  
Pielgrzym Jasnogórski
15   
 
 Wota Jana Pawła II 16   
 
 Apel Jasnogórski 17   
 
 Pielgrzymi Jasnej Góry 18   
 
 Jasnogórska Pani19   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Tu wymodlono Cud nad Wisłą
 
  W krytycznym dla Polski okresie inwazji bolszewickiej w 1920 r. Jasna Góra była centrum duchowym kraju. Pod koniec lipca zebrani tu biskupi ponowili akt obrania Matki Bożej Królową Polski. 7 sierpnia rozpoczęto nowennę błagalno-pokutną. Przyciągnęła tak wielką liczbę wiernych, że 12 i 13 sierpnia trzeba było przenieść nabożeństwo z bazyliki na wielki plac pod Szczytem, gdzie legły krzyżem tysiące ludzi.


W modlitewnej łączności z jasnogórskim sanktuarium pozostawał przez cały czas generał Józef Haller, który gorąco wierzył w Bożą pomoc. Z jego inicjatywy w stołecznym kościele Zbawiciela rozpoczęto nowennę dla żołnierzy w intencji Ojczyzny przy ołtarzu Matki Bożej Częstochowskiej. Jej wizerunek, sprowadzony z Jasnej Góry, znajdował się tu od 1909 r.
I oto 15 sierpnia na zakończenie nowenny, zgromadzeni na Jasnej Górze usłyszeli radosną wieść: wróg został pokonany. Zwycięstwo Polaków, określone mianem "Cudu nad Wisłą" złamało potęgę bolszewików i zmusiło ich do odwrotu. Stał się prawdziwy cud. Po ludzku sądząc, Polacy nie mieli szans na pokonanie wroga. Nikt nie miał wątpliwości, że to Matka Najświętsza wysłuchała błagań narodu i odwróciła bieg zdarzeń. Czyż nie było wielce wymowne, że bitwa warszawska - ta 18. bitwa decydująca o losach świata - rozstrzygnęła się w dniu święta Wniebowzięcia Maryi?

 
 
 
 
  
Szczególnym męstwem w czasie bitwy odznaczył się młody katecheta ks. Ignacy Skorupka. Z krzyżem w ręku stanął na czele oddziału młodych warszawskich żołnierzy. Pieśnią dodawał im otuchy i zagrzewał do walki. Zginął trafiony odłamkiem pocisku 14 sierpnia 1915 r.
 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba