2001  nr. 8
 
  Redakcja składa podziękowania
p. dr A. Franaszkowi,
o. gwardianowi R. Żubrowi,
o. J. Domańskiemu, o. prof. Z. Kijasowi,
o. dyr. St. Piętce, o. M. Paczóskiemu, ks. proboszczowi J. Niedźwiedzkiemu oraz Ojcom Franciszkanom pracującym w Santa Severa we Włoszech za pomoc merytoryczną oraz udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać!
 
 
 
 Początek drogi do świętości 1   
 
 Rycerstwo Niepokalanej 2   
 
 Regulamin życia 3   
 
 Pierwsze wydanie Rycerza Niepokalanej 4   
 
 Budowa Niepokalanowa 5   
 
 Z życia Niepokalanowa 6   
 
 Człowiek czynu gigant apostolskiej pracy
- św. Maksymilian o modlitwie
7   
 
 Wydawca i dziennikarz 8   
 
 Maryja Niepokalana 9   
 
 Krzyż 10   
 
 Ostatni etap 11   
 
 W obronie różańca 12   
 
 Relacje współwięźniów 13   
 
 Był dla mnie jak anioł... on kochał wszystkich... 14   
 
 Odniósł duchowe zwycięstwa podobne do zwycięstwa samego Chrystusa 15   
 
 Męczennik miłości 16   
 
 Niepokalanów dzisiaj 17   
 
 Dzieło Niepokalanej
i św. Maksymiliana
18   
 
 Litania do Świętego Maksymiliana19   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Początek drogi do świętości
 
 Kronika Życia św. Maksymiliana
 
 8 stycznia 1894

w Zduńskiej Woli urodził się Rajmund Kolbe. Rodzice Rajmunda - Juliusz i Marianna z Dąbrowskich - byli gorącymi patriotami. Prowadzili w Zduńskiej Woli warsztat tkacki. Po narodzinach Rajmunda przenieśli się do Łodzi, a następnie do Pabianic. W Pabianicach ojciec św. Maksymiliana pracował w fabryce, a matka prowadziła sklepik. Rodzice wychowywali swe dzieci pobożnie i karnie, dając im we wszystkim dobry przykład. Rajmund miał czterech braci: starszego Franciszka i młodszych: Józefa, Walentego i Antoniego. Dwóch najmłodszych synów państwa Kolbe zmarło w wieku niemowlęcym.
 
 
 
 
  
Św. Maksymilian jako student w Rzymie w roku święceń kapłańskich - 1918.
 
 
 
 
 
  
Marianna Kolbe z domu Dąbrowska, matka św. Maksymiliana. Wychowywała synów, prowadziła sklepik, a także pracowała jako położna. W 1910 r. wstąpiła do ss. benedyktynek we Lwowie jako osoba świecka. Od 1914 r. przebywała u ss. felicjanek w Krakowie, pełniąc funkcję tercjarki. Zmarła w 1946 r. w wieku 76 lat.
 
 
 
 
 1902

Rajmund przyjął I Komunię Świętą w kościele pw. św. Mateusza w Pabianicach.
 
 
 
 
  
Uniwersytet Gregorianum w Rzymie. Św. Maksymilian studiował tu filozofię, a także matematykę, fizykę, chemię, biologię, astronomię i psychologię. Miał żyłkę naukowca, zrobił nawet projekt rakiety kosmicznej. Polski astronom, prof. Bielecki tak skomentował projekt Ojca Maksymiliana: "Jego... plany budowy rakiety kosmicznej... stawiają go w rzędzie nieomalże odkrywców lotów kosmicznych... Pozwalają również zaliczyć go do jednostek o niepospolitych zaletach umysłu: był typem badacza, naukowca o szerokich widnokręgach myślowych".
 
 
 
 
 1904

Rajmund przeżył duchowy przełom. Spoważniał, stał się bardziej pobożny. Matce wyznał, że ukazała mu się Matka Boża z dwiema koronami: białą i czerwoną. Wyciągnął ręce po obie, wyrażając gotowość podjęcia czystości i męczeństwa.
 
 
 
 
  
Kaplica w Kolegium Serafickim przy ul. San Teodoro 42 w Rzymie; obraz w ołtarzu głównym przedstawia Niepokalaną i św. Maksymiliana. Przełożeni, widząc zdolności brata Maksymiliana, skierowali go na studia do Rzymu. Zamieszkał w Kolegium Serafickim w samym sercu Wiecznego Miasta. Dziś znajduje się tu Dom Ojca Kolbego.
 
 
 
 
 1907

Rajmund Kolbe zgłosił się wraz ze swym bratem Franciszkiem do Małego Seminarium Ojców Franciszkanów we Lwowie.

4 września rozpoczął nowicjat. Przyjął imię zakonne Maksymilian.
 
 
 
 1912 - 1919

Brat Maksymilian studiował w Rzymie filozofię na jezuickim uniwersytecie Gregorianum, a następnie teologię w Kolegium Seraphicum. Uzyskał w obu tych dziedzinach stopnie naukowe doktora.
 
 
 
 1914

Ojciec Maksymilian złożył uroczystą profesję w kaplicy Międzynarodowego Kolegium Serafickiego w Rzymie. Przybrał sobie dodatkowo imię Maria. Juliusz Kolbe (ojciec Maksymiliana), legionista w randze oficera został pochwycony i rozstrzelany przez Rosjan w okolicach Olkusza.
 
 
 
 16 października 1917

Ojciec Maksymilian - wówczas subdiakon - razem z 6 alumnami założył Rycerstwo Niepokalanej (Militia Immaculatae, w skrócie MI). Wcześniej w czasie modlitwy dostał natchnienie założenia stowarzyszenia maryjnego.
 
 
 
 1918

Ojciec Maksymilian otrzymał w Rzymie święcenia kapłańskie. Mszę św. prymicyjną odprawił w kościele św. Andrzeja delle Fratte.
 
 
 
 1919

Papież Benedykt XV pobłogosławił dzieło Rycerstwa Niepokalanej. Ojciec Maksymilian wrócił z Rzymu do Krakowa, gdzie wykładał historię kościelną w Wyższym Seminarium Ojców Franciszkanów.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba