2001  nr. 8
 
  Redakcja składa podziękowania
p. dr A. Franaszkowi,
o. gwardianowi R. Żubrowi,
o. J. Domańskiemu, o. prof. Z. Kijasowi,
o. dyr. St. Piętce, o. M. Paczóskiemu, ks. proboszczowi J. Niedźwiedzkiemu oraz Ojcom Franciszkanom pracującym w Santa Severa we Włoszech za pomoc merytoryczną oraz udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać!
 
 
 
 Początek drogi do świętości 1   
 
 Rycerstwo Niepokalanej 2   
 
 Regulamin życia 3   
 
 Pierwsze wydanie Rycerza Niepokalanej 4   
 
 Budowa Niepokalanowa 5   
 
 Z życia Niepokalanowa 6   
 
 Człowiek czynu gigant apostolskiej pracy
- św. Maksymilian o modlitwie
7   
 
 Wydawca i dziennikarz 8   
 
 Maryja Niepokalana 9   
 
 Krzyż 10   
 
 Ostatni etap 11   
 
 W obronie różańca 12   
 
 Relacje współwięźniów 13   
 
 Był dla mnie jak anioł... on kochał wszystkich... 14   
 
 Odniósł duchowe zwycięstwa podobne do zwycięstwa samego Chrystusa 15   
 
 Męczennik miłości 16   
 
 Niepokalanów dzisiaj 17   
 
 Dzieło Niepokalanej
i św. Maksymiliana
18   
 
 Litania do Świętego Maksymiliana19   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Krzyż
 
 
  
Krzyż w klasztorze w Niepokalanowie
 
 
 

Codziennie patrz na krzyż.
 
 

Studiuj Ukrzyżowanego.
 
 

Z miłości ku Ukrzyżowanemu pod opieką Niepokalanej pracuj.
 
 

Idź z miłością za Panem Jezusem z krzyżem na ramionach.
 
 

Od początku życia woła cię tak miłośnie Pan Jezus: "Kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie krzyż i naśladuje Mnie" (Łk 9,23).
 
 

Jeżeli chcesz triumfować w niebie z Panem Jezusem, potrzeba, abyś na tym świecie niósł z Nim krzyż.
 
  św. Maksymilian
 
 
  
Krzyż na ścianie celi śmierci w piwnicach bloku 11 obozu zagłady.
 
 
 

Franciszkanie w Niepokalanowie rozpoczynają poranne modlitwy o godz. 6.00 w kaplicy klasztornej modlitwą, którą przekazał im sam św. Franciszek z Asyżu: "Kłaniamy Ci się Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż swój święty świat odkupił".
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba