2001  nr. 8
 
  Redakcja składa podziękowania
p. dr A. Franaszkowi,
o. gwardianowi R. Żubrowi,
o. J. Domańskiemu, o. prof. Z. Kijasowi,
o. dyr. St. Piętce, o. M. Paczóskiemu, ks. proboszczowi J. Niedźwiedzkiemu oraz Ojcom Franciszkanom pracującym w Santa Severa we Włoszech za pomoc merytoryczną oraz udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać!
 
 
 
 Początek drogi do świętości 1   
 
 Rycerstwo Niepokalanej 2   
 
 Regulamin życia 3   
 
 Pierwsze wydanie Rycerza Niepokalanej 4   
 
 Budowa Niepokalanowa 5   
 
 Z życia Niepokalanowa 6   
 
 Człowiek czynu gigant apostolskiej pracy
- św. Maksymilian o modlitwie
7   
 
 Wydawca i dziennikarz 8   
 
 Maryja Niepokalana 9   
 
 Krzyż 10   
 
 Ostatni etap 11   
 
 W obronie różańca 12   
 
 Relacje współwięźniów 13   
 
 Był dla mnie jak anioł... on kochał wszystkich... 14   
 
 Odniósł duchowe zwycięstwa podobne do zwycięstwa samego Chrystusa 15   
 
 Męczennik miłości 16   
 
 Niepokalanów dzisiaj 17   
 
 Dzieło Niepokalanej
i św. Maksymiliana
18   
 
 Litania do Świętego Maksymiliana19   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Męczennik miłości
 
 
Ojciec Święty Jan Paweł II o św. Maksymilianie
 
 
 
 

Zwycięstwo przez wiarę i miłość odniósł w tym miejscu człowiek, któremu na imię Maksymilian Maria, nazwisko: Kolbe, z zawodu (jak pisano o nim w rejestrach obozowych): ksiądz katolicki, z powołania: syn św. Franciszka, z urodzenia: syn prostych, pracowitych, bogobojnych ludzi, włókniarzy z okolic Łodzi, z łaski Bożej i osądu Kościoła: błogosławiony.


To zwycięstwo przez wiarę i miłość odniósł ów człowiek w tym miejscu, które było zbudowane na zaprzeczeniu wiary - wiary w Boga i wiary w człowieka - i na radykalnym podeptaniu już nie tylko miłości, ale wszelkich oznak człowieczeństwa, ludzkości, które było zbudowane na nienawiści i na pogardzie człowieka w imię obłąkanej ideologii...


W tym miejscu straszliwej kaźni, która przyniosła śmierć milionom ludzi z różnych narodów, Ojciec Maksymilian Kolbe odniósł duchowe zwycięstwo, podobne do zwycięstwa samego Chrystusa, oddając się dobrowolnie na śmierć w bunkrze głodu - za brata. (...)


Przybywam tu dzisiaj jako pielgrzym. Wiadomo, że nieraz tutaj bywałem... jak wiele razy! I wiele razy schodziłem do celi śmierci Maksymiliana Kolbe i stawałem pod murem zagłady i przechodziłem wśród rozwalonych krematoriów Brzezinki. Nie mogłem tutaj nie przybyć jako papież. Przybywam więc do tego szczególnego sanktuarium...

  
  Oświęcim, 7 VI 1979 r.
 
 
 
 

Ojciec Maksymilian Kolbe, więzień obozowy, upomniał się w obozie śmierci o życie niewinnego człowieka. Ten człowiek, Franciszek Gajowniczek, żyje po dzień dzisiejszy i jest wśród nas obecny. Ojciec Kolbe upomniał się o jego życie, wyrażając gotowość pójścia na śmierć w jego zastępstwie, ponieważ tamten był ojcem rodziny i jego życie potrzebne było najbliższym.


Ojciec Maksymilian Maria Kolbe potwierdził w ten sposób wyłączne prawo Stwórcy do życia niewinnego człowieka i dał świadectwo Chrystusowi i miłości...


Do tej ostatecznej ofiary gotował się Maksymilian, idąc za Chrystusem od najmłodszych lat swego życia w Polsce...


Natchnieniem całego życia była mu Niepokalana. Śmierć Maksymiliana Kolbego stała się znakiem zwycięstwa. Było to zwycięstwo odniesione nad całym systemem pogardy i nienawiści człowieka.

  
  Rzym, z homilii w dniu kanonizacji
 
 
 
 
  
Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 r. składa wiązkę biało-czerwonych kwiatów w celi męczeństwa św. Maksymiliana Kolbego.
 
 
 
 
 

Kanonizacja Ojca Maksymiliana odbyła się 10 października 1982 r. Św. Maksymilian jest uznawany jest za opiekuna rodzin katolickich, środków społecznego przekazu, ruchu trzeźwości, krótkofalowców, energetyków, honorowych dawców krwi a przede wszystkim za "patrona trudnego stulecia" - wieku XX.
 
 
 
 
  
Po kanonizacji Ojciec Święty rozmawiał z uratowanym przez św. Maksymiliana Franciszkiem Gajowniczkiem.
 
 
 
 
 

"Tylko miłość jest twórcza" - św. Maksymilian
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba