2001  nr. 8
 
  Redakcja składa podziękowania
p. dr A. Franaszkowi,
o. gwardianowi R. Żubrowi,
o. J. Domańskiemu, o. prof. Z. Kijasowi,
o. dyr. St. Piętce, o. M. Paczóskiemu, ks. proboszczowi J. Niedźwiedzkiemu oraz Ojcom Franciszkanom pracującym w Santa Severa we Włoszech za pomoc merytoryczną oraz udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać!
 
 
 
 Początek drogi do świętości 1   
 
 Rycerstwo Niepokalanej 2   
 
 Regulamin życia 3   
 
 Pierwsze wydanie Rycerza Niepokalanej 4   
 
 Budowa Niepokalanowa 5   
 
 Z życia Niepokalanowa 6   
 
 Człowiek czynu gigant apostolskiej pracy
- św. Maksymilian o modlitwie
7   
 
 Wydawca i dziennikarz 8   
 
 Maryja Niepokalana 9   
 
 Krzyż 10   
 
 Ostatni etap 11   
 
 W obronie różańca 12   
 
 Relacje współwięźniów 13   
 
 Był dla mnie jak anioł... on kochał wszystkich... 14   
 
 Odniósł duchowe zwycięstwa podobne do zwycięstwa samego Chrystusa 15   
 
 Męczennik miłości 16   
 
 Niepokalanów dzisiaj 17   
 
 Dzieło Niepokalanej
i św. Maksymiliana
18   
 
 Litania do Świętego Maksymiliana19   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Niepokalanów dzisiaj
 
  W klasztorze przebywa obecnie 175 zakonników. Działa Niższe Seminarium Duchowne, prowadzone jest duszpasterstwo parafialne, pracuje Radio Niepokalanów, działa Telewizja Niepokalanów II. Intensywnie rozwija się Centrum Narodowe Rycerstwa Niepokalanej. Wydawane są miesięczniki: "Rycerz Niepokalanej" i "Mały Rycerzyk Niepokalanej" oraz "Informator Rycerstwa Niepokalanej".
 
 
 
 
  
Kościół w Niepokalanowie pw. Matki Bożej Wszechpośredniczki Łask otrzymał w 1980 r. tytuł Bazyliki Mniejszej.
 
 
  Ojciec gwardian Marian Paczóski tak zaprasza pielgrzymów do Niepokalanowa: "...życzę, aby w Niepokalanowie wzbogacili się duchowo. O godz. 11.00 jest dla nich Msza św. z kazaniem. W konfesjonałach dyżurują przez cały czas spowiednicy. Pielgrzymi mogą odprawić w bazylice Drogę Krzyżową, rozważyć siedem radości Matki Bożej przy stacjach na placu kościelnym, koniecznie powinni pomodlić się w kaplicy św. Maksymiliana, którą on budował, w której odprawiał Mszę św. i często z braćmi zakonnymi się modlił. Pielgrzymi mogą też zwiedzić Muzeum św. Maksymiliana, nawiedzić jego celę, zobaczyć "Panoramę Tysiąclecia" i "Misterium Męki Pańskiej", odwiedzić miejsce spotkania wiernych z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i cmentarz klasztorny, czyli jak go nazywał św. Maksymilian "Niepokalanów niebieski", gdzie spoczywają nasi współbracia, a wśród nich książę Jan Drucki-Lubecki i Franciszek Gajowniczek. Niech wstąpią do księgarni klasztornej, gdzie można nabyć dobrą a tanią książkę, kupić pamiątkę z Niepokalanowa i koniecznie "Cudowny Medalik"..."
 
 
 
 
  
Radio i Telewizja Niepokalanów to nowe środki apostolstwa. Marzył o nich św. Maksymilian, pierwszych prób uruchomienia radia dokonał już w 1939 r. Obecnie Radio Niepokalanów nadaje na częstotliwości 102.7 MHz i posiada zasięg ok. 50 km.
 
 
 
 
 
  
"Misterium Męki Pańskiej" - Golgota w Niepokalanowie.
 
 
 
 
 
Informacje i zgłoszenia pielgrzymów:
Klasztor Ojców Franciszkanów, Niepokalanów, 96-515 Teresin,
tel. (0 46) 861 37 01, 861 37 62, fax (0 46) 961 34 90;
rezerwacja miejsc noclegowych w godz. 8.00 - 18.00.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba